Zábřeh na Moravě – Jeseník

Číslo tratě: 291/292
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Zábřeh na Moravě – Jeseník

00:00
Zábřeh na Moravě

00:22
Cestové návěstidlo Lc6d Rychlost 40 km/h a volno

Dolní žluté světlo přikazuje strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše návěstěnou rychlostí 40 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Návěst Volno (zelené světlo) na závislém hlavním návěstidle předvěstí jednosvětlovou návěst na následujícím hlavním návěstidle.

00:53
Trať 270 - Ostrava - Olomouc - Zábřeh na Moravě - Praha

00:59
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

01:26
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými vodorovnými pruhy) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového, krycího návěstidla nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst nahrazuje.

01:29
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

01:33
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými vodorovnými pruhy) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového, krycího návěstidla nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst nahrazuje.

01:40
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými vodorovnými pruhy) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového, krycího návěstidla nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst nahrazuje.

01:47
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými vodorovnými pruhy) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového, krycího návěstidla nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst nahrazuje.

01:52
Samostatná opakovací předvěst Volno

Samostatná předvěst je nepřenosné návěstidlo, které jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla.

02:03
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

02:15
Sklonovník Klesání tratě

Návěst Klesání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník, postavený na vrcholu, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a pod ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o klesání v následujícím úseku tratě.

02:20
Zábřeh na Moravě zastávka

02:26
Oddílové návěstidlo Volno

755. Návěst Volno (zelené světlo) na závislém hlavním návěstidle předvěstí jednosvětlovou návěst na následujícím hlavním návěstidle. Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového (cestového) návěstidla stanice s nezávislými návěstidly a vjezd je dovolován návěstí Volno, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

02:36
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

03:31
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými vodorovnými pruhy) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového, krycího návěstidla nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst nahrazuje.

03:36
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými vodorovnými pruhy) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového, krycího návěstidla nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst nahrazuje.

03:40
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými vodorovnými pruhy) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového, krycího návěstidla nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst nahrazuje.

03:45
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými vodorovnými pruhy) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového, krycího návěstidla nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst nahrazuje.

03:48
Samostatná opakovací předvěst Volno

04:13
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:17
Vjezdové návěstidlo Volno

04:26
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:49
Stanice Postřelmov

04:55
Odjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 60 km/h

04:57
Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

1026. Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím) upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

04:58
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

05:32
Cestové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h

05:51
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

05:53
Vpravo trať směr Šumperk

06:25
Vjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

06:26
Vpravo trať od Šumperka

06:36
Rychlostník 75 km/h

08:07
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Bludov

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

08:42
Zastávka Bludov lázně

08:55
Rychlostník 70 km/h

08:59
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

10:06
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Bohutín

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

10:48
Zastávka Bohutín

11:30
Rychlostník 65 Km/h

12:04
Rychlostník 70 km/h

12:06
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Bartoňov

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

12:34
Rychlostník 75 km/h

12:46
Zastávka Bartoňov

13:33
Rychlostník 65 Km/h

14:18
Rychlostník 65 Km/h

14:42
Ruda na Moravě

16:36
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

17:35
Rychlostník 70 km/h

17:47
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Komňátka

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

18:25
Zastávka Komňátka

19:01
Rychlostník 65 Km/h

20:14
R 1408 Jeseník - Zábřeh na Moravě v čele s řadou 750 716-3

20:18
Stanice Bohdíkov

20:50
Rychlostník 75 km/h

21:25
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Raškov

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

21:51
Zastávka Raškov

23:13
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Hanušovice-Holba

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

23:40
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

23:43
Zastávka Hanušovice-Holba

24:10
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

24:23
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

25:04
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

25:41
Stanice Hanušovice

25:42
Os 13664 (Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem)

25:49
Os 3658 Hanušovice - Šumperk vedený motorovým vozem řady 810 292-3

27:39
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

27:40
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

27:41
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

27:44
vlevo trať Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Dolní Lipka

28:29
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

28:40
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

28:44
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

28:54
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

29:28
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

30:19
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

30:27
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

30:50
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Potůčník

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

31:21
Zastávka Potůčník

31:29
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

31:34
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

32:35
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

33:03
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

33:31
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

33:55
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

34:29
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

34:50
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

35:17
Stanice Jindřichov na Moravě

37:06
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

38:21
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

38:45
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

39:29
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Nové Losiny

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

40:14
Zastávka Nové Losiny

40:58
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

42:35
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

45:35
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

45:45
Stanice Branná

47:06
Horní rychlostník 55 km/h; Dolní rychlostník 45 km/h

Pokud jsou na horním rychlostníku N (při umístění dvou rychlostníků N nad sebou) svislé černé pruhy na levém a pravém okraji a v obou černých pruzích vždy tři pod sebou umístěné bílé kruhy (není-li celé návěstidlo z odrazek, jsou kruhy z odrazek), přikazuje tento rychlostník strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla při jízdě stanovených vozidel (tj. vozidel, která jsou schopna průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm) nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla, pokud bude u všech vozidel vlaku nebo posunového dílu zatížení na nápravu nejvíce 18 tun.

47:07
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

50:54
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

52:48
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

53:55
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

54:21
Stanice Ostružná

55:33
Sklonovník Stoupání tratě

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě.

57:35
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Ramzová

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

57:59
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 20 km/h

58:14
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

58:28
Zastávka Ramzová

58:32
Rychlostník 20 km/h Rychlostník 20 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

58:49
Sklonovník Klesání tratě

Návěst Klesání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník, postavený na vrcholu, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a pod ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o klesání v následujícím úseku tratě.

59:37
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

59:49
Rychlostník 40 km/h Rychlostník 40 km/h

Dovoluje-li rychlostník vyšší rychlost, než byla v předchozím úseku, je strojvedoucímu dovoleno zvyšovat rychlost, až poslední vozidlo vlaku nebo posunového dílu mine tento rychlostník. Je-li však nad rychlostníkem tabulka s černým obrazem lokomotivy v bílém poli, dovoluje rychlostník strojvedoucímu zvyšovat rychlost, jakmile jej mine čelo vlaku nebo posunového dílu. Jsou-li nad sebou umístěny dva rychlostníky (popř. více), platí tabulka s obrazem lokomotivy pouze pro rychlostník, umístěný bezprostředně pod touto tabulkou.

69:54
Stanice Horní Lipová

75:26
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

76:13
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

76:23
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

76:50
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

77:47
Stanice Lipová Lázně

77:51
R 1406 v čele s lokomitovou 754 079-2 (Jeseník - Zábřeh na Moravě)

77:52
Vpravo Os 1316 (Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku)

79:32
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

79:50
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

79:51
Vlevo trať č. 295 Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku

80:12
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

81:59
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Lipová Lázně zastávka

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

82:10
Výstražný kolík Pískejte

Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor.

82:29
Lipová Lázně zastávka

84:08
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

84:40
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

Informace o trati: Zábřeh na Moravě – Jeseník

Okolí tratě: Zábřeh na Moravě – Jeseník

Jan Eskymo Welzl

Socha Jana Eskymo Welzla vytvořená olomouckým sochařem Stanislavem Lachem vítá cestující na nádraží v Zábřehu na Moravě. Zdejší rodák, k jehož odkazu se město hrdě hlásí, proslul zejména jako odvážný cestovatel po severní polokouli. Během svého života na Novosibirských ostrovech byl jmenován eskymáckým náčelníkem a nejvyšším soudcem. Po návratu do Čech bylo na základě jeho vyprávění vydáno několik knih, které se staly bestsellery.

Habermannův mlýn

Kousek od železničního přejezdu se silnicí I/44 stojí budova tzv. Habermannova mlýna. Osud posledního majitele z rodu Habermannů, který byl zavražděn místním holičem, se stal předlohou ke knize a později i filmu, který však historická fakta úplně nerespektuje. V současné době se v objektu nachází kamenictví. Naproti přes silnici stojí secesní mlynářova vila, kde je provozován penzion.

Habermannův mlýn

Habermannův mlýn

Aloiská papírna

Historie Aloiské papírny sahá do roku 1881. Tradice papírenství v tomto regionu vychází z úspěchu velkolosinské ruční papírny, která se stala nejstarší dodnes funkční papírenskou manufakturou ve střední Evropě. V Aloisově se vyrábí široká škála papírů včetně recyklovaných.

Raškovský vodopád

Raškovský vodopád je pro svou výšku 3,7 m a běžný průtok 7l/s spíše turistickou raritou, přesto při větších srážkách stojí během jízdy mezi stanicí Bohdíkov a zastávkou Raškov za zhlédnutí. Nejlépe jej lze spatřit díky strmým srázům v okolí právě z okna jedoucího vlaku.

Raškovský vodopád

Pivovar Holba

Pivo se v Hanušovicích vaří od roku 1874, kdy zde sládek Josef Müllschitzký uvařil první várku zlatavého moku. Dnes pivovar produkuje až 10 druhů piva. Nejznámější je světlé výčepní pivo Šerák 11°. Kromě samotné výrobyje možné navštívit i místní muzeum pivovarnictví a restauraci.

Pivovar Holba

Pivovar Holba

Branná

První památkou, na kterou po příjezdu do Branné narazíte, jemuzeum železničního vodárenství ve zdejší stále funkční vodárně. Ta je napájena přímo z místního potoka a díky přepadu je nepřetržitě udržován plný stav, který činí 60 m3 vody. Nad vodárnou mezi stromy prosvítají dominanty městečka Branná v podobě kostela Archanděla Michaela a zdí gotického hradu Kolštějn, který momentálně prochází rekonstrukcí.Jeho součástí jsou i dva renesanční zámecké paláce a most přes bývalý vodní příkop.

Větrná elektrárna

Od roku 1994 se nad obcí Ostružná točíšestice vrtulí větrné elektrárny. Dánské větrníky Vestas V39-500 stojí na 40 m vysokých tubusech a mají celkový výkon 500 kW.

Slezský Semmering

Po výjezdu z Ostružné se po pravé straně vynoří úpatí Hrubého Jeseníku v podobě Keprníku (1423 m n.m.) a Šeráku (1351 m n.m.). Zde začíná také jeden z nejhezčích úseků železniční tratě č. 292, které se pro jejítrasování po úpatí Jeseníků a Rychlebských hor a značné převýšení přezdívá Slezský Semmering.

Ramzová

Ačkoli se jedná o malou a na první pohled bezvýznamnou zastávku, náleží Ramzové prvenství jako nejvýše položené rychlíkové stanici na našem území (760 m n.m.).Nízký není ani počet cestujících, kteří zde především v zimním období využívají služeb přilehlého skiareálu a po celý rok i sedačkové lanovky na Šerák.

Lipovský mramor

Před stanicí Horní Lipová se trať vine po úbočí Mramorového vrchu a Vápenného kopce. Přímo u trati se nachází lom, kde se dodnes těží tzv. lipovský mramor. Pro svou kresbu – střídání tmavých a světlých ploch – je oblíbeným dekoračním materiálem. Nalézt jej můžete např. v Národním památníku v Praze či v budově ministerstva dopravy.

Lipovský mramor

Lipovský mramor

Horní Lipová/Bílý Potok

V malebné horské stanici Horní Lipová se nachází v objektu bývalého ústředního stavědlaMuzeum Slezského Semmeringu, jak se zde přezdívá úseku Branná – Lipová Lázně. Kromě historických artefaktů v místě najdete i odkazy na populární komiks autorské dvojice Rudiš/Jaromír99 o nádražákovi Aloisi Nebelovi, například budova skladiště nese staniční označení Bílý Potok. Do této obce, která leží na druhém konci Rychlebských hor, však ve skutečnosti žádný vlak nejezdí a vzdušnou čarou je vzdálena 21 km.

Lipová Lázně

Od Horní Lipové až do Jeseníku trať vede severně nad obcí Lipová Lázně. Lázeňství zde před 185 lety založil přírodní léčitel Johann Schroth, konkurent VincenzePriessnitze z Jeseníku. Hned pod nádražím se nachází jeho muzeum.Donedávna se zde léčily kožní onemocnění a pohybový aparát. Po ekonomických potížích byl provoz lázní v roce 2013 ukončen.

Lipová Lázně

Technické informace: Zábřeh na Moravě – Jeseník

Vlak: R 1407

Vozidlo: motorová lokomotiva řady 750.7

Maximální rychlost: 100 km/h

Délka úseku: 66 km

Doba jízdy: 96 min

Počet zastávek: 9

Datum zveřejnění: 6. 2015

Rozhovor se strojvedoucím: