Praha hl. nádraží – Děčín

Číslo tratě: 090
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha hl. nádraží – Děčín

00:00
Praha hlavní nádraží

02:04
Horní rychlostník 100 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

04:07
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

04:22
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

04:41
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:44
Odbočka Balabenka

04:45
vpravo trať 011 Praha Masarykovo nádraží - Kolín

04:52
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

04:53
Zkrácená vzdálenost

04:54
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

04:55
Směrová šipka

04:56
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

05:02
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

05:03
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

05:06
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

05:13
vpravo trať 231 Masarykovo nádraží - Lysá nad Labem, trať 070 Praha hlavní nádraží - Turnov

05:22
vlevo - směr Praha-Libeň

05:30
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

07:39
Horní rychlostník 100 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

07:40
Praha-Holešovice

09:16
pozdrav od strojvedoucího ČD Cargo z lokomotivy 122 033

10:18
vlevo trať směr Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží

10:22
P. Holešovice-Stromovka

11:05
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

11:33
výhybna Praha-Bubeneč

11:37
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

12:05
Praha-Podbaba

13:03
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

13:46
Praha-Sedlec

14:29
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

14:46
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

15:19
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

15:26
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

15:38
Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3. 199. Předvěstník NS je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

16:01
Roztoky u Prahy

16:18
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

17:15
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

18:28
Roztoky-Žalov

18:43
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

19:06
Úholičky

19:28
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

19:48
Řež

20:43
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

20:54
Libčice nad Vltavou-Letky

21:15
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

21:42
Libčice nad Vltavou

22:21
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

23:39
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

23:46
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

23:50
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

23:54
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

23:57
Stanoviště oddílového návěstidla

23:58
Stanoviště oddílového návěstidla Očekávejte rychlost 80 km/h

758. Návěst Očekávejte rychlost 80 km/h (pomalu přerušované zelené světlo) předvěstí rychlost 80 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.

24:03
Dolany

24:28
Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3. 199. Předvěstník NS je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

24:40
Vjezdové návěstidlo 2L ŽST Kralupy nad Vltavou Rychlost 80 km/h a volno

25:03
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

25:18
Vpravo trať 092 Kralupy nad Vltavou - Neratovice

26:19
Kralupy nad Vltavou

26:27
vlevo trať 093 Kralupy nad Vltavou - Kladno, trať 110 Kralupy nad Vltavou - Louny

26:54
Předvěstní štít Očekávejte dočasnou pomalou jízdu 50 km/h

26:56
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

27:13
Začátek dočasné pomalé jízdy

29:32
Nelahozeves zámek

29:34
Rychlostník 120 km/h

29:51
Konec dočasné pomalé jízdy

29:52
Horní rychlostník 150 km/h, dolní rychlostník 140 km/h

31:30
Nelahozeves

32:34
Nové Ouholice

33:50
pozdrav od strojvedoucího protijedoucího vlaku EC 173

33:51
Mlčechvosty

33:55
Rychlostník 160 km/h

34:48
Vraňany

34:56
vpravo trať 094 Vraňany - Lužec nad Vltavou

35:01
vlevo trať 095 Vraňany - Zlonice

36:40
Cítov

36:59
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

37:28
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

38:00
Rychlostník 140 km/h

38:06
Dolní Beřkovice

39:11
Rychlostník 160 km/h

40:15
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 140 km/h

40:20
Horní Počáply

40:39
Horní rychlostník 145 km/h, dolní rychlostník 140 km/h

40:59
Rychlostník 160 km/h

41:53
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 130 km/h

42:06
Hněvice

42:22
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

43:30
Rychlostník 160 km/h

43:45
Záluží

45:00
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 110 km/h

45:02
Dobříň

45:34
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

45:44
vlevo trať 096 - Roudnice nad Labem - Račiněves

46:16
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

46:24
Roudnice nad Labem

46:38
Rychlostník 140 km/h

47:07
Rychlostník 150 km/h

47:19
Rychlostník 160 km/h

48:08
Rychlostník 150 km/h

48:34
Hrobce

48:38
Horní rychlostník 160 km/h, dolní rychlostník 150 km/h

49:03
Rychlostník 160 km/h

49:47
Oleško

50:25
Hrdly

51:11
Bohušovice nad Ohří

52:00
Nové Kopisty

52:52
Lukavec

53:31
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 100 km/h

53:32
vpravo trať 087 Lovosice - Česká Lípa

53:56
Lovosice

54:22
vlevo trať 114 Lovosice - Postoloprty

54:22
Rychlostník 105 km/h

54:35
Rychlostník 110 km/h Pendolino 110 km/h

Rychlostník NS je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi. 1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

54:48
vlevo trať 114 Lovosice - Teplice v Čechách

54:49
vpravo trať 087 Lovosice - Česká Lípa

55:04
Lovosice město

55:27
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 90 km/h

56:07
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

56:26
Malé Žernoseky

56:27
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

57:42
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

58:18
Litochovice nad Labem

59:12
Horní rychlostník 110 km/h; Dolní rychlostník 100 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (na zdvojeném rychlostníku).

59:15
Prackovice nad Labem

61:20
Dolní Zálezly

63:41
Horní rychlostník 110 km/h; Dolní rychlostník 100 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (na zdvojeném rychlostníku).

64:49
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

64:59
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

65:09
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

65:27
Rychlostník 120 km/h

65:56
Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3. 199. Předvěstník NS je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

66:55
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

66:56
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

67:01
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

67:06
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

67:26
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

67:27
nahoře trať 072 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem

67:36
vlevo trať 130 Ústí nad Labem - Klášterec nad Ohří

67:38
Ústí nad Labem hl.n.

74:45
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

75:44
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

76:23
Ústí nad Labem sever

77:24
Rychlostník Horní rychlostník 120 km/h Dolní rychlostník 110 km/h

77:33
Neštěmice

78:22
Mojžíř

79:09
Neštědice

79:22
Rychlostník 110 km/h Pendolino 110 km/h

Rychlostník NS je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi. 1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

79:30
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

79:46
Povrly

80:02
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

80:24
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

80:38
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

82:11
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

82:31
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

83:12
Povrly-Roztoky

84:18
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

85:08
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

85:16
Dobkovice

85:35
Rychlostník 120 km/h Pendolino 120 km/h

Rychlostník NS je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi. 1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

85:42
Choratice

85:53
Rychlostník 110 km/h Pendolino 110 km/h

Rychlostník NS je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi. 1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

86:04
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

87:07
Vilsnice

87:19
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

87:53
Rychlostník 105 km/h

88:43
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

88:45
Cestové návěstidlo Lc 102 Opakování návěsti výstraha

89:07
Děčín hlavní nádraží

89:38
vpravo trať 081 Děčín - Rumburk, Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa

89:42
Odjezdové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Praha hl. nádraží – Děčín

Okolí tratě: Praha hl. nádraží – Děčín

05 - nádraží – Praha-Bubeneč
Staré nádraží Praha – Bubeneč

Na konci Stromovky stojí další dnes už bývalé nádraží – Praha-Bubeneč. Po Masarykově nádraží se jedná o druhou nejstarší nádražní budovu v Praze (1850). Kromě budovy skýtá toto místo ještě jeden zrušený železniční artefakt – vlečku do bývalé papírny v Císařském mlýně. Ze stanice se stala dopravna a nástupiště byla v podobě nové zastávky Praha-Podbaba přesunuta na její severní konec kvůli lepší provázanosti s pražskou MHD.

06 - pražská ústřední čistírna odpadních vod
Na výjezdu z Prahy

Po výjezdu obloukem z nové zastávky je možné zahlédnout romantickou zříceninu Baba stojící na stejnojmenném ostrohu. Dodnes není jisté, zda jde o torzo kaple či viničního lisu. Z místa je však úchvatný výhled na méně známé panorama Prahy i místní stavby viditelné též z okna vlaku, například sebevědomou ukázku socialistického realismu v podobě hotelu International. Na druhé straně za tratí a silnicí stojí na Císařském ostrově pražská ústřední čistírna odpadních vod. Na opačném vltavském břehu se zase nachází areál pražské zoo, o kousek severněji vykukují zpoza kopce na horizontu paneláky nejvýše položeného pražského sídliště Bohnice. Tato oblast navíc slouží jako nejčastější trasa pro navádění letadel na nedaleké Letiště Václava Havla.

Zámek Nelahozeves

Památka byla postavena v druhé polovině 16. století na žádost bavorského šlechtice a rádce císaře Ferdinanda I. V dobách třicetileté války zámek čelil častým útokům, později byl rekonstruován a sloužil jako sídlo správy panství Václava Eusebia, druhého knížete z Lobkowicz. Nelahozeves nikdy nesloužila jako rodinné sídlo, tento statut nesl vídeňský Lobkowiczký palác a později zámek v Roudnici nad Labem. V roce 1948 padl zámek do rukou komunistů, po revoluci byl Lobkowiczům vrácen. Pod ním se nachází rodný dům Antonína Dvořáka.

Elektrárna Mělník u Horních Počapel

Elektrárna sestává z komplexů tří elektráren označovaných římskými číslicemi a spaluje hnědé uhlí ze severočeských uhelných pánví. Pro chlazení je používána voda z Labe. Stavba prvního komplexu začala v roce 1956, provoz byl zahájen o čtyři roky později. Výkon činí 240 MW. „Dvojku“ dělníci dobudovali v roce 1971 a jsou v ní čtyři bloky dodávající výkon 4 x 110 MW. Poslední, třetí komplex, spatřil světlo světa o deset let později s instalovaným výkonem 0,5 GW. Jeho součástí je i 270 metrů vysoký komín (jedna z nejvyšších staveb v ČR). Kromě elektrické energie dodává elektrárna teplo do Neratovic, Mělníka, Počapel, Beřkovic a části Prahy.

Zámek Roudnice nad Labem

Stejně jako zámek v Nelahozevsi patří roudnická památka rodu Lobkowiczů. Oficiální webové stránky informují, že barokní sídlo o 250 místnostech dokumentuje dějiny rodu v průběhu čtyř století – od svatby Zdeňka Popela z Lobkowicz s Polyxenou z Pernštejna v roce 1603 přes období konfiskací nacisty a komunisty ve 20. století do současnosti. Celý areál zabírá plochu zhruba osmi hektarů a jeho součástí jsou kostel, klášter, jízdárna a administrativní budovy. Zámek je postaven na základech hradu z 12. století.

Zdymadlo Roudnice nad Labem

Zdymadlo bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Součástí stavby je pohyblivý hradlový jez s třemi poli, rybí přechod a samozřejmě malá a velká plavební komora, kanál a rejdy. V 60. a 70. letech bylo zdymadlo rekonstruováno. Malá plavební komora má užitnou délku 85 metrů, velká přidává dalších 70. Při výstavbě zdymadla byl odstraněn původní pevný srubový jez z první poloviny 18. století.

Milešovka

Milešovka Hora Milešovka je se svými 837 m.n.m nejvyšší horou Českého středohoří. Z devatenáctimetrové rozhledny je vidět daleko do okolí, především však do oblastí severních a středních Čech. Milešovka je považována za největrnější místo v republice, nefouká tu jen osm dní v roce.

Zřícenina hradu Hazmburk

Zřícenina středověkého hradu stojí na čedičovém vrchu v nadmořské výšce 418 m. Už z dálky vás upoutají dvě mohutné věže – Černá a Bílá. Bílá věž je v současnosti upravena pro turisty jako rozhledna. Hrad Hazmburk byl sídlem rodu Zajíců. Hradní vrch byl osídlen již v pravěku. Samotný hrad byl zřejmě postaven v první polovině 14. století Lichtenburky. Během jeho historie se zde vystřídalo několik majitelů, mezi nimi Lobkowiczové, Šternberkové, Dietrichštejnové, Hebersteinové. Doba romantismu přispěla ke zvýšení zájmu o romanticky vyhlížející zbytky hradu. Hazmburk byl oblíbený Karlem Hynkem Máchou, Emilem Fillou nebo Svatoplukem Čechem. Zřícenina je inspirovala k zajímavým dílům.

Vinařská oblast Žernoseky

Žernosecké vinice leží především na jižních, jihozápadních a jihovýchodních svazích Českého středohoří. Pěstují se zde hlavně odrůdy Müller-Thurgau, Mopr, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Modrý Portugal a Svatovavřinecké.

Česká Brána (Porta Bohemica)

Portou Bohemicou, nebo-li Bránou Čech, se nazývá kaňonovité údolí Labe, v kterém řeka vstupuje do Českého středohoří. Bránu tvoří vrch Varhošť a Labská vyhlídka. Stejný název nese i pár vlaků Českých drah kategorie EuroCity spojující Prahu s německým Kielem.

Masarykova zdymadla u Ústí nad Labem

Masarykova zdymadla nebo také zdymadla Střekov leží pod stejnojmenným ústeckým hradem. Vodní dílo bylo vybudováno mezi lety 1924 a 1936. Cílem bylo především splavnit Labi v oblasti často nesjízdných peřejí.

Hrad Střekov

Ústecký hrad Střekov je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice a nechal jej před rokem 1319 vybudovat Jan Lucemburský k ochraně labské plavby. Téměř celé 14. století byl hrad v majetku rodu Vartemberků, v druhé polovině 16. století připadl Lobkowiczům. Za třicetileté války sloužil především Švédům. Od konce 17. století nebyl Střekov obydlen. Více se o něm hovořilo až v 19. století ve spojení s J. W. Goethem nebo Richardem Wagnerem, kterého prý objekt inspiroval ke složení opery Tannhäuser. V roce 1992 byl vrácen zpět Lobkowiczům.

Mariánský most Ústí nad Labem

Silniční most spojující centrum s městskou částí Střekov byl otevřen v roce 1998 a rozkročuje se v místě, kterému se říká Ústecká brána. O stavbě můžeme směle hovořit jako o druhé ústecké dominantně, jedničku si drží hrad Střekov. Autorem je architekt Roman Koucký. Na stavbu město vydalo přes 750 milionů Kč. Rok po zprovoznění most získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí – ECCS.

Televizní vysílač Buková hora

Buková hora s vysílací věží je výraznou dominantou Českého středohoří, tyčí se na pravém břehu Labe nad Malým Březnem a Těchlovicemi. Současnému, 223 metrů vysokému vysílači, předcházel menší (180 metrů), postavený v letech 1960–1962. Ten byl kvůli poškození požárem odstřelen v roce 1966 a následně nahrazen roku 1967 současným.

Zámek Děčín

Barokně – klasicistní zámek se nachází přímo ve středu města nad soutokem Labe a Ploučnice a byl postaven v místech, kde v 10. století stávalo dřevěné hradiště. Později zámek sloužil řadě rodů, především však pánům z Vartenberka, z Bünau a Thun-Hohensteinům. Ve třicátých letech 20. století museli Thunové zámek prodat Československu. Poté postupně sloužil vojenským posádkám. Když v roce 1991 odešli Sověti, byl zámek obnoven a zpřístupněn veřejnosti. Dnes patří městu.

Technické informace: Praha hl. nádraží – Děčín

Vlak: EC 378
Vozidlo: řada 371
Max. rychlost: 160 km/h
Délka tratě: 129 km
Délka záznamu: 1:29:46

Počet stanic/zastávek: 4 

Datum zveřejnění: 7. 2016

Rozhovor se strojvedoucím: