<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Náchod – Broumov

00:16
Náchod

01:18
Odjezdové návěstidlo Volno

01:33
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

02:01
Náchod-Běloves

03:44
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

04:58
Velké Poříčí

05:05
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

06:48
Velké Poříčí

08:34
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

08:56
Hronov

10:39
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

11:03
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

11:48
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

12:22
Hronov zastávka

14:59
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

15:05
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

15:41
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

15:50
Vjezdové návěstidlo Výstraha

16:05
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

16:05
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

16:33
Police nad Metují

19:31
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

20:25
Rychlostník 70 km/h

20:47
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

20:47
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

21:22
Žďár nad Metují

24:17
Rychlostník 70 km/h

24:30
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

24:49
Rychlostník 65 Km/h

24:57
Rychlostník 70 km/h

25:15
Česká Metuje

27:09
Výstražný kolík Pískejte

27:23
Dědov

27:38
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

28:36
Rychlostník 70 km/h

29:17
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

29:21
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

29:26
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

29:31
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

29:31
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

29:31
Zkrácená vzdálenost

29:35
Vjezdové návěstidlo Výstraha

30:11
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

30:37
Teplice nad Metují

30:48
Místo zastavení

33:00
vlevo trať č. 047 (Trutnov – Teplice nad Metují)

33:07
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

33:23
Výstražný kolík Pískejte

35:40
Březová u Broumova

37:09
Březová u Broumova

38:07
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

38:11
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

38:14
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

38:18
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

38:19
Rychlostník 75 km/h

38:21
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

38:58
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

39:05
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

39:13
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

39:24
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

39:42
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

39:43
Výstražný kolík Pískejte

40:06
Výstražný kolík Pískejte

40:34
Meziměstí

41:44
Cestové návěstidlo Opakování návěsti očekávejte rychlost 40 km/h

45:38
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

47:09
Ruprechtice

48:57
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

49:37
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

49:39
Hynčice

51:03
Výstražný kolík Pískejte

51:23
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

51:58
Výstražný kolík Pískejte

52:14
Výstražný kolík Pískejte

53:23
Výstražný kolík Pískejte

53:47
Výstražný kolík Pískejte

53:48
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

54:26
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

54:28
Broumov-Olivětín

55:30
Výstražný kolík Pískejte

56:07
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

57:09
Vzdálenostní upozorňovadlo: Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku

57:22
Přejezdník Uzavřený přejezd

57:40
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

57:45
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

57:49
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

57:53
Samostatná světelná opakovací předvěst Očekávejte rychlost 40 km/h

58:05
Přejezdník Uzavřený přejezd

58:25
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

58:30
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

58:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

58:41
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

58:47
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

59:08
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

59:12
Broumov

Informace o trati: Náchod – Broumov

Okolí tratě: Náchod – Broumov

Technické informace: Náchod – Broumov

Vlak: Sp 1846
Vozidlo: motorový vůz řady 854
Délka tratě: 41 km
Max. rychlost lokomotivy: 120 km/h
Délka záznamu: 1:00:35

Datum zveřejnění: 2. 2024

Rozhovor se strojvedoucím: