Praha Libeň – Kolín / KOMENTOVANÉ VIDEO

Číslo tratě: 011, 060, 231
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha Libeň – Kolín / KOMENTOVANÉ VIDEO

00:15
Praha-Libeň

25:20
Cestové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a opakování návěsti výstraha

26:38
Odjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

28:07
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

28:24
Pozdrav kolegů

28:30
Vpravo: spojka Praha-Libeň - Praha-Malešice

30:01
Praha-Kyje

30:23
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

31:31
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 100 km/h

31:39
Praha-Dolní Počernice

32:21
Vjezdové návěstidlo Rychlost 100 km/h a volno

32:58
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

33:17
Rychlostník 160 km/h

33:18
Praha-Běchovice

33:54
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

34:07
Praha-Běchovice Střed

34:34
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

34:37
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

36:41
Praha-Klánovice

38:12
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

38:36
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

39:58
Vjezdové návěstidlo Volno

40:58
Rychlostník 120 km/h

43:50
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

44:55
Rychlostník 140 km/h

46:59
Tuklaty

47:31
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

48:08
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

48:11
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

48:46
Rostoklaty

49:53
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

50:40
Rychlostník 120 km/h

51:21
Vjezdové návěstidlo: Očekávejte rychlost 100 km/h

52:11
Český Brod

52:50
Odjezdové návěstidlo: Rychlost 100 km/h a volno

53:12
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

54:31
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 60 km/h

54:36
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 80 km/h

54:46
Klučov

55:16
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 110 km/h

55:50
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a výstraha

56:03
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

56:26
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 115 km/h

57:31
Poříčany

58:30
Odjezdové návěstidlo Stůj

60:41
Odjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a volno

Návěst Rychlost 80 km/h a volno (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním zelené světlo). přikazují strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše rychlostí 80 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 80 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu.

60:41
Odjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a volno

61:22
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

62:00
Vpravo trať číslo 010: Praha - Kolín - Česká Třebová

62:07
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

62:09
Zákaz rekuperace

62:12
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

62:15
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

63:23
Rychlostník 100 km/h

64:24
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

65:04
Třebestovice

65:17
Rychlostník 75 km/h

65:45
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

65:50
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

65:55
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

66:01
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

66:05
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

66:29
Rychlostník 100 km/h

67:28
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

67:52
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

68:32
Sadská

69:01
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

69:06
Rychlostník 75 km/h

69:40
Odjezdové návěstidlo Stůj

71:36
Rychlostník 100 km/h

71:37
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

71:38
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

71:58
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

75:46
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

76:39
Rychlostník 85 km/h

76:41
Hořátev

77:25
Rychlostník 100 km/h

79:20
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

80:15
Rychlostník 70 km/h

81:20
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

81:58
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

82:07
Nymburk město

82:54
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

83:17
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

83:19
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

84:13
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

84:30
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

84:40
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

84:50
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

84:56
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

85:00
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

85:04
Vlevo trať číslo 020 (Praha - Velký Osek - Hradec Králové - Choceň)

85:09
Rekuperace povolena

85:17
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

85:54
Rychlostník 120 km/h

86:16
Nymburk hl. n.

94:22
Velké Zboží

95:54
Poděbrady

96:24
Rychlostník 110 km/h

96:51
Rychlostník 120 km/h

99:21
Libice nad Cidlinou

99:31
Rychlostník 110 km/h

99:40
Rychlostník 120 km/h

101:20
Velký Osek

102:08
Vlevo trať číslo 020 (Praha - Velký Osek - Hradec Králové - Choceň)

103:27
Veltruby

105:31
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

106:02
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

106:27
Kolín-Zálabí

106:55
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

107:13
Zkrácená vzdálenost

107:13
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

107:13
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

107:48
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

108:11
Vpravo trať číslo 010 (Praha - Kolín - Česká Třebová)

108:14
Kolín

108:50
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

111:00
Cestové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Praha Libeň – Kolín / KOMENTOVANÉ VIDEO

Okolí tratě: Praha Libeň – Kolín / KOMENTOVANÉ VIDEO

Technické informace: Praha Libeň – Kolín / KOMENTOVANÉ VIDEO

Vlak: Pn 53295

Vozidlo: lokomotiva řady 122

Max. rychlost vozidla: 90 km/h

Délka tratě: 73 km

Délka záznamu: 1:51:16

Datum zveřejnění: 8. 2022

Rozhovor se strojvedoucím: Ondřej Rychetský, ČD Cargo, Provozní jednotka Praha-Libeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy jste se stal železničářem?

Nastoupil jsem společně s mými spolužáky ze střední, prakticky ihned po maturitě v září roku 2016 do PJ Praha ČD Cargo.

Jak se vyvíjela vaše kariéra?

Stále jsem u provozní jednotky v Praze Libni a jsem tu velice spokojený, ať už se jedná o pracovní kolektiv mých kolegů, nadřízených, vedoucích, strojmistrů a dispečerů. Tak i co se týče pracovní náplně, v průběhu let jsme se postupně s kolegy vypracovali od vozby na malých motorových výkonech až po vnitrostátní dálkovou dopravu na nejnovějších elektrických lokomotivách.

První dva roky probíhaly víceméně na motorových zálohách a manipulačních vlacích v Praze a okolí.

Jelikož obvod pražské provozní jednotky sahá až za hranice Středočeského kraje, už od začátku jsme měli možnost se na nákladních vlacích dostat do lokalit jako Hostivice, Kralupy, Beroun, Benešov u Prahy, Nymburk, Rakovník a mnoho dalších. Dále následovaly zkoušky na stejnosměrné elektrické lokomotivy a další rozšíření seznání tratí. Moc dlouho to netrvalo a po dalším půl roce jsem již dělal zácviky na Esa řady 363 a 363.5, tedy lokomotivy vícesystémové a teď po 5 letech u ČDC už prakticky vozím vše myslitelné co se týká naší provozní jednotky, od Děčína až po hraniční Kúty.

Jaké bylo první vozidlo, které jste vedl?

Tak to si pamatuji naprosto přesně, byla to lokomotiva 742 405 na malešické noční záloze obsluhující vlečku České Pošty, v podstatě přesně rok od chvíle kdy jsem nastoupil k ČDC.

Jaké vlaky jste dopravoval?

Tak momentálně už mám za sebou stovky odvezených vlaků všech kategorií, od nejmenších místních manipulačních vlaků až po různé mimořádné přepravy vlaků NEx, nebo vlaky s měřícími vozy pro Správu železnic. Měl jsem tu čest přepravovat po ČR francouzské TGV, které tu před nedávnem bylo v rámci propagace VRT. Ale každý vlak má v sobě vždy něco zajímavého a nevšedního, ať už se jedná o těžkotonážní přepravy uhlí či cisternových vozů, nebo sice lehké ale, zato velice dlouhé kontejnerové vlaky.

Které vozidlo a trať máte nejraději?

Na tuto otázku se mi velice špatně odpovídá, protože si dokážu užít prakticky všechno. Občas mám chuť zajet si se starou poctivou Uhelkou řady 122 a kochat se břehy Labe při cestě do Děčína. Někdy mám zase chuť užít si něco modernějšího v podobě lokomotiv Traxx, nebo Vectron. Například při cestě do Brna či Českých Budějovic. Ale asi mojí největší láskou už od dětství vždy budou lokomotivy 749 a 163. A víceméně snad všechny lokální tratě u nás jsou krásné a mají svoje kouzlo.

Co byste označil za nejzajímavější zážitek ve své kariéře?

Tak jak už jsem zmínil, jedno z mých nejzajímavějších byla právě přeprava jednotky TGV po České republice, ale našlo by se za ta léta opravdu mnohem více netradičních a zajímavých směn které už mám za sebou.

Máte nějaké motto?

Tak rozhodně jsem názoru, že pokud to alespoň trochu jde, měl by se člověk snažit dělat v životě to, co ho baví a naplňuje. Když práce člověka baví, je to neskutečně naplňující a člověk má celkově lepší pocit ze sebe a z dobře odvedené práce. Zároveň jsem rád, že si na této profesi nenosíme tzv. „práci domů“. Slezu z mašiny a jsem v podstatě bez starostí, mohu se soustředit s čistou hlavou na cokoliv jen chci. I střední škola pro mne byla po ubíjející a nudné základní škole jisté vysvobození, protože celé 4 roky jsem se opravdu nenudil a do školy jsem víceméně chodil rád. Protože mě to bavilo a poznal jsem spoustu skvělých přátel, se kterými se do dnes v práci setkáváme.

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Částečně obojí, vždy říkám, že si vlastně už ani neumím představit, že bych chodil do zaměstnání (jak se říká „vydělávat peníze“) a pak se těšil domů, na víkend, nebo dovolenou. Chodím do práce i z práce dobře naladěný a většinou si to prostě užívám. Zaměstnání je mým koníčkem a ještě za to dostávám zaplaceno, no to je prostě skvělé!

Zvolil byste opětovně svou pracovní kariéru na železnici?

Ano, rozhodně. Už na střední škole jsem měl jasno a šel jsem si za svým snem.

Jaký je váš sen spojený se železnicí?

Tak mým snem bylo už od dětství jezdit na našich motorových lokomotivách ČKD. Poctivé stroje, které mají svou duši, neskutečnou výdrž a to, že pokud je člověk šikovný, může si ještě dost pomoci při případných závadách. Časem jsem si zamiloval i stroje 163 a dnes, s odstupem času, si sem tam uvědomím, že jsem si ten sen splnil a opravdu na té lokomotivě sedím sám a řítím se s tisíci tun nákladu za sebou, je to úžasný pocit!

Je někdo, komu chcete profesně poděkovat?

Tak určitě mým kolegům kamarádům a cvičným strojvedoucím za skvělý a přátelský kolektiv, ve kterém se vždy dobře pobavíme. A určitě našim vedoucím lokomotivních čet. Nemohu samozřejmě opomenout našeho dobrého známého, bývalého dispečera ČDC Česká Třebová, díky kterému jsme se v podstatě dostali tam, kde dnes jsme.

Jak bude vypadat podle vás železnice u nás za 50 let?

To si absolutně netroufám tipovat. Ani jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel. Snažím se žít naší železnicí takovou, jaká právě je a užívat si poslední chvilky na starých tratích a lokomotivách, které už možná brzy budou jen muzejními kousky.