<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha hlavní nádraží – Lysá nad Labem

00:15
Praha hl. n.

05:24
Cestové návěstidlo Volno

06:23
Vlevo trať č. 011 (Praha - Kolín)

06:33
Horní rychlostník 100 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

06:52
Cestové návěstidlo Volno

08:19
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

08:33
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

08:40
Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

1026. Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím) upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

08:41
Vjezdové návěstidlo Výstraha

08:52
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

08:55
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

09:03
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

09:15
Vlevo trať č. 090 (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (-Děčín)

09:20
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

09:28
Spojka mezi stanicemi Praha - Libeň a Praha - Vysočany

09:38
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

10:04
Vjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a výstraha

10:05
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

11:12
Praha - Vysočany

21:03
Cestové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a volno

21:39
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

22:53
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

23:00
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

23:07
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

23:13
Vjezdové návěstidlo Výstraha

24:47
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

25:28
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

25:35
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

25:43
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

25:48
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

26:24
Budoucí zastávka Praha - Rajská zahrada

26:40
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

26:47
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

26:55
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

27:03
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

28:00
Vlevo: trať č. 070 (Praha - Turnov)

28:05
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

28:12
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

28:20
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

28:28
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

28:36
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

29:46
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

29:50
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

29:54
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

29:59
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

30:11
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

30:35
Praha-Horní Počernice

31:51
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

31:58
Odjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a volno

32:02
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

32:34
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

33:48
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

33:53
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

33:59
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

34:04
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

34:09
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

34:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

34:46
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

34:54
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

35:02
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

36:00
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

36:13
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

36:46
Zeleneč

38:32
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

39:01
Rychlostník 85 km/h

39:16
Mstětice

39:32
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

41:33
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

42:03
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

42:29
Čelákovice-Jiřina

43:00
Rychlostník 100 km/h

43:16
Čelákovice

45:06
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

49:36
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 60 km/h

49:53
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

50:03
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

50:05
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

50:11
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

50:16
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

50:22
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a výstraha

50:49
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

51:02
Vlevo trať č. 072 (Ústí nad Labem - Lysá nad Labem)

51:28
Lysá nad Labem

Informace o trati: Praha hlavní nádraží – Lysá nad Labem

Okolí tratě: Praha hlavní nádraží – Lysá nad Labem

Technické informace: Praha hlavní nádraží – Lysá nad Labem

Vlak: Os 9471
Vozidlo: elektrická jednotka řady 471
Délka tratě: 35 km
Max. rychlost lokomotivy: 140 km/h
Délka záznamu: 52:16

Datum zveřejnění: 1. 2023

Rozhovor se strojvedoucím: