Praha Masarykovo nádraží – Louny

Číslo tratě: 090, 110
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha Masarykovo nádraží – Louny

00:20
Praha Masarykovo nádraží

00:50
Cestové návěstidlo Výstraha

01:15
Vpravo trať č. 011 (Praha Masarykovo nádraží - Kolín)

01:21
Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

1026. Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím) upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

01:24
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

02:04
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

02:16
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

03:09
Praha-Bubny

03:36
Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

1026. Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím) upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

03:37
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

03:44
Praha Holešovice-zastávka

04:22
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:50
Odjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a volno

05:09
Vpravo spojka do Praha-Holešovice

06:02
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

06:35
Výhybna Praha-Bubeneč

06:36
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

07:14
Praha-Podbaba

10:04
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

10:57
Praha-Sedlec

11:41
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

12:59
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

13:26
Roztoky u Prahy

13:44
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

14:48
Rychlostník 100 km/h

16:16
Roztoky-Žalov

16:31
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

17:02
Úholičky

17:08
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

17:28
Rychlostník 100 km/h

17:54
Řež

19:01
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

19:14
Libčice nad Vltavou-Letky

19:40
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

20:11
Libčice nad Vltavou

20:55
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

22:22
Rychlostník 100 km/h

22:30
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

22:34
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

22:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

22:43
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 80 km/h

22:50
Dolany

23:30
Vjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a výstraha

23:52
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

25:17
Cestové návěstidlo Stůj

25:38
Cestové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a opakování návěsti výstraha

26:44
Kralupy nad Vltavou

28:50
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

29:10
Odjezdové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

29:25
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

30:17
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

30:37
Vlevo: trať číslo 093 (Kralupy nad Vltavou - Kladno)

30:45
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

30:52
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

30:58
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

31:03
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

32:11
Kralupy nad Vltavou-předměstí

33:13
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

33:43
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

33:45
Vpravo trať číslo 111 (Kralupy nad Vltavou - Velvary)

34:50
Zeměchy

37:44
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

37:54
Olovnice

39:59
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 30 km/h

40:26
Výstražný kolík Pískejte

40:42
Rychlostník 30 km/h

40:53
Tabule s černým obrazcem lokomotivy

40:54
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

41:29
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

42:38
Výstražný kolík Pískejte

42:39
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

42:57
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

43:00
Neuměřice

44:58
Kamenný Most u Kralup nad Vltavou

46:08
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

46:19
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

46:27
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

46:55
Vjezdové návěstidlo Výstraha

47:20
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

48:20
Zvoleněves

49:56
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

51:58
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

52:00
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

52:25
Vlevo: trať číslo 121 (Hostivice - Podlešín)

52:27
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

53:05
Podlešín

54:39
Rychlostník 70 km/h

54:40
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

55:09
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

59:14
Slaný předměstí

60:49
Rychlostník 70 km/h

61:25
Předvěst vjezdového návěstidla Výstraha

61:43
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

62:25
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

63:38
Rychlostník 70 km/h

63:55
Slaný

75:31
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

76:17
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

76:34
Rychlostník 70 km/h

77:23
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

78:02
Výstražný kolík Pískejte

78:16
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

78:18
Výstražný kolík Pískejte

78:29
Královice u Zlonic

78:37
Rychlostník 70 km/h

79:22
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

79:40
Rychlostník 70 km/h

80:08
Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku

80:24
Přejezdník Uzavřený přejezd

81:52
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

82:23
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

83:38
Vpravo trať číslo 096 (Roudnice nad Labem - Straškov - Libochovice)

84:02
Rychlostník 70 km/h

84:20
Zlonice

89:20
Páteček

92:42
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

93:19
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

94:09
Klobuky v Čechách

95:30
Rychlostník 70 km/h

97:42
Vrbičany

101:28
Telce

105:04
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

105:48
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

106:35
Peruc

108:01
Rychlostník /3/ 40 km/h

108:40
Rychlostník 70 km/h

111:16
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

112:05
Vrbno nad Lesy

114:00
Rychlostník 70 km/h

119:52
Rychlostník /3/ 40 km/h

120:49
Rychlostník 70 km/h

121:49
Rychlostník /3/ 40 km/h

121:50
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

122:15
Rychlostník 70 km/h

122:45
Chlumčany u Loun

124:49
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

124:54
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

124:56
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

125:00
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

125:03
Samostatná předvěst je na opačné straně

125:04
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

125:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

125:47
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

125:54
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

125:59
Vjezdové návěstidlo je na opačné straně

126:00
Vjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a výstraha

126:03
Vpravo trať číslo 114 (Lovosice - Louny - Postoloprty)

126:59
Louny

Informace o trati: Praha Masarykovo nádraží – Louny

Okolí tratě: Praha Masarykovo nádraží – Louny

Masarykovo nádraží

Masaryčka, jak se nádraží přezdívá, je poslední pražské hlavové nádraží sloužící k osobní dopravě. Umístění a kolejiště navrhl Jan Perner, budovy architekt Antonín Jüngling a komplex firmy Vojtěcha Lanny a bratří Kleinů v letech 1844–1845 jakožto součást trati Praha – Olomouc. Dnes je v majetku Českých drah a bude součástí nově vznikající moderní čtvrti.

Památník Vítkov, Praha

Památník na pražské hoře Vítkov byl slavnostně otevřen v roce 1938 coby Památník národního osvobození k poctě účastníků boje za vznik samostatného Československa. Již o rok později, po okupaci nacisty, začal sloužit jako skladiště vojenského proviantu. Po válce byl znovu upravován a například v 50. letech se z něj stalo mauzoleum s ostatky Klementa Gottwalda. Místo nyní spravuje Národní muzeum, které zde zpřístupnilo podzemí s balzamovací technologií a další expozice (třeba o deformaci památníku v 50. letech, zločinech komunismu apod.). Součástí areálu je i socha Jana Žižky, třetí největší jezdecká bronzová socha na světě. Dílo vychází ze skic sochaře Bohumila Kafky a bylo odhaleno v červenci 1950.

Nové spojení, Praha

Významná železniční stavba, která urychlila příjezdy a odjezdy vlaků do a z metropole z východního a severního směru, začala v centru Prahy vznikat už v roce 2004. Stavba byla dokončena o šest let později. Uzel na sebe napojuje hlavní i Masarykovo nádraží, jeho součástí jsou tedy dvojkolejná trať mezi Balabenkou a Libní i dvě nové dvojkolejné tratě mezi Balabenkou a hlavním nádražím. Tratě vedou i dvěma dvojkolejnými tunely (1316 a 1364 metrů) pod vrchem Vítkov a po estakádě přes spodní část Žižkova a Florence.

Negrelliho viadukt, Praha

Most dlouhý 1110 metrů byl do roku 1910 nejdelším v Evropě. Jeho stavbu měl původně vést Jan Perner, ale po tragické smrti se díla ujal Alois Negrelli, který se během svého života podílel například na stavbě Suezského průplavu. Viadukt si nedávno prošel generální rekonstrukcí.

Centrální dispečerské pracoviště Praha

Hrob červených čepic (tedy klasických výpravčích) – i tak se přezdívá Centrálnímu dispečerskému pracovišti Praha (CDP), jehož budova se nachází uprostřed trianglu tratí 010, 011, 091 a 231. Projekt, jehož působnost se nadále rozšiřuje, vyústí v převedení řízení dopravy do dvou velkých síťových center. První z nich je v Přerově, odkud se organizuje provoz na nemalé části tratí Moravy a Slezska, druhé právě na tomto místě.

Staré nádraží Praha-Bubeneč

Na konci Stromovky stojí dnes už bývalé nádraží Praha-Bubeneč. Po Masarykově nádraží jde o druhou nejstarší nádražní budovu v Praze (1850). Kromě budovy toto místo skýtá ještě jeden zrušený železniční artefakt – vlečku do bývalé papírny v Císařském mlýně. Ze stanice se stala dopravna a nástupiště byla v podobě nové zastávky Praha-Podbaba přesunuta na její severní konec kvůli lepší provázanosti s pražskou MHD.

Památník Bubny

Z nádražní budovy vzniká Památník ticha, připomínající jednu ze smutných kapitol historie – právě odtud bylo do koncentračních táborů transportováno několik tisíc Židů. Před budovou byla počátkem roku 2015 odhalena působivá plastika, tvořená 20 metrů dlouhou vztyčenou kolejí od sochaře Aleše Veselého a nazvaná Brána nenávratna.

Divadelní scéna Pyramida

Kousek za bývalým bubenským nádražím začíná největší centrální odpočinková zóna Pražanů. Nejdříve v podobě pražského výstaviště, kde se během jara koná legendární matějská pouť. Některé atrakce jsou zde ale v provozu celoročně. Kromě kolotočů zaujme i secesní budova Průmyslového paláce či divadelní scéna Pyramida.

Klidová zóna Stromovka

Na prostor výstaviště navazuje klidová zóna parku Stromovka, jehož historie sahá až do roku 1268, kdy ho údajně jako oboru založil Přemysl Otakar II. Zdejší spleť zpevněných cest je dnes doménou bruslařů, cyklistů i chodců.

Zřícenina Baba

Po výjezdu obloukem z nové zastávky je možné zahlédnout romantickou zříceninu Baba, stojící na stejnojmenném ostrohu. Dodnes není jisté, zda jde o torzo kaple, či viničního lisu. Z místa je však úchvatný výhled na méně známé panorama Prahy i místní stavby viditelné též z okna vlaku, například sebevědomou ukázku socialistického realismu v podobě Hotelu International (zařazeného na seznam kulturních památek). Na druhé straně za tratí a silnicí stojí na Císařském ostrově pražská ústřední čistírna odpadních vod. Na opačném vltavském břehu se zase nachází areál pražské zoo, o kousek severněji vykukují zpoza kopce na horizontu paneláky nejvýše položeného pražského sídliště Bohnice.

Zámek Roztoky

Zámek v Roztokách vznikl na přelomu 13. a 14. století na místě staré tvrze s kruhovými hradbami a hranolovou věží. Na přelomu 16. a 17. století nechali rytíři Boryňové místo přestavět na zámek, který s úpravami z 18. století vydržel do současnosti. V 19. století vznikl v okolí park se vzácnými a cizokrajnými stromy, v 60. letech minulého století dostal sochy ze 17. a 19. století. Tvrz dodnes připomíná příkop, kladky a závaží původního padacího mostu u brány.

Výzkumný ústav Řež

Výzkumný ústav Řež se zaměřuje především na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, zejména jaderných, služby nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu a projektování. Odborníci se tu věnují i dalším složkám energetického mixu anebo vývoji, distribuci radiofarmak a výstavbě i provozu center pro pozitronovou emisní tomografii. Výzkumný ústav se dále podílí na projektech v oblasti vývoje nových typů jaderných reaktorů a řadě dalších komerčních činností doma i v zahraničí.

Zámek Chvatěruby

Původně stávala na místě zámku tvrz, která byla ve 14. století přestavěna na hrad. Sídlo později získali Zajícové z Hazmburka a v roce 1467 hrad dobylo císařské vojsko. Na místě gotického komplexu vznikl v 16. století renesanční zámek. Lobkovicové, pozdější majitelé, však nechali místo zpustnout, za třicetileté války byl zámek dokonce vydrancován. Teprve Kryštof Karel Voračický z Paběnic nechal zámek obnovit, respektive upravit do barokní podoby. Ve stavbě pokračoval i jeho syn Karel Josef, který v roce 1717 vybudoval nové obytné patrové křídlo. Do zámku se bohužel opět zakousl zub času, část stavby se zřítila a jen díky Klubu českých turistů byla část zdiva později zakonzervována. Dnes je objekt v soukromém vlastnictví a veřejnosti není přístupný.

Viniční sloup Zeměchy

Viniční sloup anebo také kamenný kříž nechala v roce 1715 postavit vévodkyně Anna Marie Toskánská, které patřila nedaleká vinice a jež iniciovala i stavbu místního kostela. V 80. letech se vrchní část kříže rozpadla, v roce 2018 ji však restauratéři dodali původní krásu – hlavice je tedy replikou. Materiálem je hrubozrnný křemičitý pískovec.

Zámek Zvoleněves

Zámek byl postaven začátkem 19. století na základech tvrze. Její majitelé se po staletí měnili, objekt byl několikrát přestavěn. Na konci 18. století se zámek dočkal opravy, přesto však nepostačoval potřebám správy panství. Na začátku 19. století se tedy poroučel k zemi a vyrostla zde nová, klasicistní budova. Po válce nebyla zámku dodána patřičná péče, dnes je tedy na seznamu ohrožených památek.

Podlešínský viadukt

Železniční viadukt spatřil světlo světa v roce 1873. Vystavěn byl jako součást Pražsko-duchcovské dráhy z kamene, pilíře jsou obloženy kvádry z pískovce. Délka mostu činí 95 metrů a výška zhruba 18 metrů. Most je dochován a udržován.

Přádelna bavlny, Slaný

Přádelna bavlny firmy Ferdinand Přibyl a synové ve Slaném dříve patřila Honorému de Liserovi z francouzského Le Havru. Projekt byl vypracován v roce 1902, přičemž továrna měla v době prodeje Přibylovým (v roce 1918) 20 000 instalovaných vřeten. Po roce 1945 byla přádelna zařazena do Sdružení bavlnářských závodů Praha, později se stala součástí národního podniku Benar. Dnes je objekt nevyužitý. Některé budovy přádelny byly po revoluci zbourány, soukromý investor zde chce vybudovat byty.

Muzeum železnice, Zlonice

Železniční muzeum je zaměřeno na nepříliš známou historii železnice. Vystaveny tu jsou především lokomotivy cukrovarů a malodráhy cihelen. Najdete zde i zabezpečovací techniku, nákladní vozy atd. První expozice byla zpřístupněna v září 1997. Sbírkový fond zahrnuje zhruba 200 exponátů a souborů.

Bývalý pivovar, Louny

Pivovar má v dobrém slova smyslu na svědomí kníže Adolf Josef ze Schwarzenbergu, když vykoupil várečná práva měšťanských domů. První várku tu uvařili v roce 1892. Zajímavostí je, že pivovar dostal jako první v Rakousku-Uhersku technologii umělého zchlazování piva. Po první světové válce byl však v dezolátním stavu, škody způsobilo zejména vyrabování měděného vybavení. Rekonstrukce se však povedla. Ve 30. letech se pivovar už řadil mezi nejmodernější v celém Československu. Za minulého režimu se stal nejdříve součástí podniku Krušnohorské pivovary, později Lounsko-žatecké pivovary a dále Severočeské pivovary. Pivo se v Lounech vařilo i po revoluci. V roce 2008 pivovar koupil Heineken, o dva roky později však zkrachoval.

Technické informace: Praha Masarykovo nádraží – Louny

Vlak: SP 1494

Vozidlo: lokomotiva řady 714

Max. rychlost vozidla: 80 km/h

Délka tratě: 64 km

Délka záznamu: 2:07:32

Datum zveřejnění: 1. 2022

Rozhovor se strojvedoucím: Radoslav Fyman, Oblastní centrum provozu Západ, Provozní pracoviště Louny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy jste se stal železničářem?

Můj klukovský sen se začal plnit 1. února 1982. V ten den jsem nastoupil k ČSD v Lokomotivním depu v Lounech. Za třináct měsíců jsem si prošel zácvikem a poté získával zkušenosti jako pomocník strojvedoucího. V březnu 1983 nastal čas posunout se dále a tak jsem nastoupil do dílenského zácviku, předkurzu na osobu poučenou a nakonec do kurzu pro strojvedoucí motorové trakce. Po úspěšném absolvování jsem pod dohledem zkušených kolegů začal najíždět první kilometry jako strojvedoucí v zácviku. Po úspěšném složení zákonitých zkoušek v dubnu 1984 jsem byl připraven na samostatný výkon služby. Prvním působištěm byla 1. staniční záloha v Lounech. Postupně jsem se dostal od pracovních vlaků, (ten čas se elektrifikovala trať z Počerad přes Žatec do Března u Chomutova), přes manipulační vlaky k vlakům průběžným.

Jaké další vlaky jste dopravoval?

Jezdil jsem v nákladní dopravě na dvojčatech 2x T 466.2, Pielsticích T 466.0, Brejlovcích T 478.3, Rosničkách T 334.0, Sergejích T 679.1 a neposlední řadě na posunu v depu na všech druzích Kocourů T 211.0, T 212.0 i T 212.1. Jak šel čas, ocitl jsem se letmo na osobní dopravě, zde to byly vozidla M 152.0 a hlavně Brejlovci, kde jsem nakonec zakotvil na T 478 3398. Začátkem roku 1990 jsem byl delegován do kurzu na elektrické lokomotivy stejnosměrné trakce. Začali jsme jezdit do Mostu, kde jsme sedlali elektrické lokomotivy.

Kromě „běžných“ vozidel je možná vás spatřit i na historických strojích. Jak jste se k nim dostal?

Na podzim roku 1984 se konaly se oslavy 80. let trati Louny – Rakovník. Akce se zúčastnily hned tři parní krasavice – děčínská modrá Líza 475.179, zelená 475.1142 a elegantní Mikádo. Tato lokomotiva v tu dobu neměla svého pána a tak tehdejší vedení ČSD i depa dohodlo, že tento úžasný stroj zůstane v Lounech. Tak jsem se začal točit kolem strojů vonících párou a olejem a zůstal jsem u nich do dnešních dnů.

Kam jste se s parními lokomotivami zavítal?

V roce 1994 jsme založili Mikádo Parostrojní spolek Louny, na přelomu srpna a září jsme se s Mikádem zúčastnili mezinárodní výstavy „Velká kola, rychlá kola“ v rakouském Strasshofu. V  roce 1995 proběhla akce 150 let příjezdu prvního vlaku do Prahy. Po této akci jsem byl vyzván, abych vykonal zákonitou zkoušku z parní trakce, čímž jsem završil svoji „parní“ kvalifikaci. Železniční nostalgie mě naplňovala čím dál tím víc, probíhaly v tu dobu mnohé akce. S Mikádem jsme se podívali do Furt im Wald, na velké oslavy v Přerově či výstavu v Děčíně.

V roce 1998 jsme byli s Mikádem součástí oslav 150 let železnice na Slovensku v Bratislavě, následující rok krásná velká akce po Rakousku, kde jsme se svezli z Českých Velenic do Vídně, následně po Esperbahnu do Štýrského Hradce, odkud jsme si odskočili do Koeflachu. Vrcholem všeho byla jízda do Knittelfeldu, kde se konala Zemská výstava Štýrska.

Staral jste se ale nejen o Mikádo, ale i o další parní skvosty…

Koncem roku 2000 byl náš kolektiv Mikáda delegován do Českých Velenic na pomoc při opětovném zprovoznění Papouška, neboť doba provozu Mikáda se chýlila ke konci a bylo rozhodnuto, že převezmeme a budeme provozovat Papouška. Premiéra Papouška proběhla v květnu 2001, zároveň jsme ,,dojížděli‘‘ Mikádo, které na podzim definitivně ukončilo provoz. Další pocta mě potkala v roce 2006, kdy se po 60 letech uváděl do provozu parní motorový vůz Komarek. Studiem historie tohoto vozidla jsem zjistil, že jsem po sto letech opět lounským strojvedoucím, který s ním jezdi, neboť mezi léty 1903 – 1906 byl ve stavu výtopny Louny a jezdil na rameni Louny – Libochovice  – Jenšovice (dnes Vraňany). S tímto zajímavým vozidlem jsem jezdil do roku 2012.

Kdybyste srovnal Mikádo a Papouška, jaký stroj vám více přirostl k srdci?

S Mikádem jsem „žil“ krásných devatenáct let a při vší úctě k poválečné konstrukční škole říkám, že je to rozdíl asi jako mezi svezením s Mercedesem a Trabantem. Tak vnímám rozdíl mezi Mikádem a Papouškem.

Zvolil byste opětovně svou pracovní kariéru na železnici?

Letos, 9. června dosáhnu důchodového věku a měl bych odejít na zasloužený odpočinek, ale hlava se s tím zatím odmítá smířit. Připadá mi, že na železnici jsem chvilku, i když je to už 39 let. Proto bych chtěl u této profese ještě nějaký čas zůstat v pravidelném provozu a poté aspoň u nostalgie. Toho, že jsem se stal strojvůdcem, nelituji a nikdy litovat nebudu. Bylo to krásné a je to krásné. A pokud existuje nějaký příští život, bych chtěl být opět strojvůdcem…