Brno hlavní nádraží – Golčův Jeníkov

Číslo tratě: 250, 230
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Brno hlavní nádraží – Golčův Jeníkov

00:10
Brno hlavní nádraží

00:41
Indikátor: Z dopravní koleje postaveno

Z dopravní koleje postaveno (svítící zelená číslice) u skupinového odjezdového (cestového) návěstidla upozorňuje, ze které dopravní koleje je postavena vlaková cesta.

00:41
Skupinové návěstidlo

1037. Návěst Skupinové návěstidlo (bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu) upozorňuje na skupinové návěstidlo. Pokyny návěstidla, na kterém je umístěno návěstní upozorňovadlo s návěstí Skupinové návěstidlo, nesmí být považovány za pokyny návěstidla platného jen pro jednu kolej.

00:41
Odjezdové návěstidlo Volno

01:22
Rychlostník 85 km/h

02:19
Stanoviště oddílového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

02:59
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

03:07
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

03:15
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

03:22
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

03:24
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

03:54
Brno Židenice

05:06
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

06:05
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

06:08
Dvě koleje vpravo – trať č. 260 (Brno – Česká Třebová – Praha)

07:05
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

09:24
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

09:34
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

09:35
Brno - Lesná

09:51
Vypněte proud

09:58
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

11:00
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

11:19
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

11:27
Brno - Královo Pole

13:46
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

14:43
Brno - Řečkovice

14:55
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

16:08
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

17:12
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

17:37
Česká

18:47
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

19:18
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

19:23
Kuřim

19:54
Odjezdové návěstidlo Stůj

19:58
Odjezdové návěstidlo Volno

21:26
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

24:53
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

24:55
Čebín

25:21
Vypněte proud

25:35
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

26:31
Hradčany

26:47
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

27:26
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

27:36
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

27:46
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

27:53
Vjezdové návěstidlo Výstraha

28:25
Tišnov

30:39
Vpravo – trať č. 251 (Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov)

30:49
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

32:31
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

32:49
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

34:12
Dolní Loučky

35:31
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

35:42
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

35:55
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

36:03
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

36:19
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

36:29
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

36:31
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

36:50
Vjezdové návěstidlo Stůj

37:48
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

38:20
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

39:01
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

39:17
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

39:20
Řikonín

42:26
Oddílové návěstidlo automatického bloku Výstraha

46:29
Níhov

50:34
Stanoviště oddílového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

51:58
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

52:25
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

52:40
Vypněte proud

52:48
Vlkov u Tišnova

52:56
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

55:41
Osová Bitýška

58:28
Ořechov

62:33
Vlevo – trať č. 252 (Studenec – Křižanov)

63:18
Křižanov

68:47
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

68:53
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

69:20
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

69:24
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

69:31
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

69:32
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

69:48
Sklené nad Oslavou

70:30
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

74:05
Laštovičky

75:16
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

76:16
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

76:30
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

77:21
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

77:26
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

77:37
Ostrov nad Oslavou

77:54
Vypněte proud

78:00
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

78:17
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

78:55
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

82:06
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 110 km/h

82:43
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

82:43
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

82:46
Vjezdové návěstidlo Výstraha

83:09
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

83:10
Trať číslo 251 (Tišnov – Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou)

83:29
Žďár nad Sázavou

88:42
Hamry nad Sázavou

91:01
Sázavka

91:31
Rychlostník 110 km/h

93:42
Nížkov

93:56
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

94:26
Vypněte proud

94:36
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

94:50
Ronov nad Sázavou

95:51
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

96:17
Přibyslav

99:23
Přibyslav zastávka

101:34
Stříbrné Hory

102:44
Pohled

104:14
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

104:44
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

105:14
Pohledští Dvořáci

106:07
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

106:43
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

106:46
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

107:26
Vypněte proud

107:40
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

107:46
Vlevo – trať č. 240 (Brno – Jihlava – Havlíčkův Brod)

108:38
Havlíčkův Brod

115:27
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

115:53
Rychlostník 55 Km/h

116:26
Rychlostník 70 km/h

116:44
Vlevo – trať č. 237 (Havlíčkův Brod – Humpolec)

116:56
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

117:36
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

117:38
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

120:21
Havlíčkův Brod-Perknov

121:22
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

121:56
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

123:09
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

123:27
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

123:33
Stanoviště oddílového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

124:02
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

124:21
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

124:42
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

124:50
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

124:57
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

125:05
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

125:46
Rychlostník 70 km/h

125:47
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

126:07
Okrouhlice

127:53
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

128:45
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

129:01
Pohleď

129:16
Rychlostník 75 km/h

130:25
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

131:11
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

131:43
Světlá nad Sázavou

133:57
Rychlostník 70 km/h

133:58
Vlevo – trať č. 212 (Světlá nad Sázavou – Čerčany)

136:11
Rychlostník 65 Km/h

136:12
Světlá nad Sázavou-Josefodol

136:29
Rychlostník 70 km/h

139:57
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

140:32
Vypněte proud

140:36
Sázavka

140:44
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

144:02
Leština u Světlé

146:23
Nová Ves u Leštiny

148:34
Vlkaneč

149:07
Horní rychlostník 75 km/h, dolní rychlostník 70 km/h

149:15
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

154:18
Golčův Jeníkov město

157:44
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

157:53
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

158:08
Golčův Jeníkov

Informace o trati: Brno hlavní nádraží – Golčův Jeníkov

Okolí tratě: Brno hlavní nádraží – Golčův Jeníkov

Brno – Petrov

Katedrála svatých Petra a Pavla je s dvojící 84metrových věží hlavní dominantou Brna. Základy chrámu stojí na místě, kde od 11. století stála románská kaple a později kostelík s kryptou a apsidou. Počátek dnešní katedrály lze vysledovat od 70. let 12. století, kdy na vrchu Petrov roste bazilika v románském stylu, která se roku 1296 stala sídlem kolegiátní kapituly – sboru diecézních kněží. Největší rozmach přichází v průběhu baroka. V roce 1777 zřídil papež Pius VI. v Brně biskupství a kostel sv. Petra a Pavla byl povýšen na katedrálu.

Čebínka – Lom a rozhledna

Již z dálky patrný kamenolom odkusuje devonské vápence z vrchu Čebínka, ležícího jen pár kilometrů od Tišnova nad stejnojmennou obcí. Jeho vrchol ve výšce 432 metrů zdobí od roku 2002 rozhledna, která slouží zároveň jako stožár pro antény telefonních operátorů. Konstrukce se 161 schody, odpočívadly a vyhlídkovou plošinou ve výšce 30 metrů je přístupná jen v letním období o víkendech a je možné z ní spatřit i komíny jaderné elektrárny Dukovany nebo Pálavu.

Tišnov-Předklášteří – opatství Porta Coeli

Počátky ženského konventu Porta Coeli (Brána nebes) sahají do roku 1233, kdy byl založen českou královnou Konstancií Uherskou, druhou manželkou Přemysla Otakara I. Dnešní podoba se prakticky neliší od původní kamenné stavby, která nahradila dřevěné budovy, ač byl klášter v průběhu věků opakovaně zpustošen i zrušen. Klášterní život sester cisterciáckého řádu se sem vrátil v roce 1991. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie s bohatě zdobeným portálem. Sídlí zde i muzeum s expozicí Podhorácka.

Železniční viadukty

Soustava několika viaduktů, klenoucích se nad malebným údolím říčky Libochovky a Loučky, patří k nejpůsobivějším úsekům tratě mezi Tišnovem a Řikonínem. Nejznámější z nich, 282 metrů dlouhý Most Míru, se nachází u obce Dolní Loučky. Původně předválečný projekt by z důvodu nedostatku materiálu finalizován až v letech 1950-1953 a svým 120m rozpětím hlavního oblouku je i největším železobetonovým obloukem mezi železničním mostem u nás. Na stavbu bylo použito rekordních 170 km trubkového lešení! Na nedalekém viaduktu Kutiny u Řikonína došlo v roce 1970 k tragické nehodě expresu Pannonia.

Zámek Osová

Na základech gotického hradu byl ve druhé polovině 16. Stol vystavěn renesanční zámeček s arkádami, který doplnila nově vzniklá soustava rybníků, která i dnes dodává obci Osová mimořádně romantický ráz. Současná barokní podoba je výsledkem přestaveb po ničivém požáru z roku 1710. Od 19. století je součástí komplexu i anglický park a oranžérie. Zámeček a přilehlé budovy prochází v současnosti rekonstrukcí a přístupný je pouze park.

Kostel navštívení Panny Marie

Projektantem kostela v obci Obytčov byl proslulý italský architekt Blažej Santini-Aichel. Kostel v barokním slohu má půdorysnou podobu želvy, symbol stálosti ve víře. Jeho mohutná věž z roku 1798 je dobře viditelná z okolí i železniční trati. Jednoduchý interiér pak zdobí socha Panny Marie tzv. Studničné a kazatelna původně z kostela na Zelené hoře, jejíž reliéf vytvořil sochař Řehoř Theny.

Šlakhamr (Brdičkův mlýn)

V bývalém hamru v údolí řeky Sázavy se nachází expozice středověkého železářství. Usedlost z 15.století mám dodnes funkční buchar a vodní kola. Otevírací doba je od května do října. Nedaleko hamru se na protějším břehu říčky nachází socha hlavy mamuta. Informace o otevírací době naleznete na stránkách Technického muzea Brno.

Cyklostezka Sázava – Přibyslav

Posázavská cyklotrasa č. 19 je 9,2 kilometru dlouhá stezka, vedoucí v tělese zrušené tratě č.903, láká romantickými výhledy do údolí horního toku Sázavy. Její okolí tvoří lesy, louky i skalní úbočí i souběžný hlavní železniční tah, který stezku překlenuje železničním mostem Sázava u Velké Losenice. Cyklostezka je vhodná pro cykloturisty, in-line bruslaře, vozíčkáře, pěší turisty a v zimě slouží běžkařům. Stezka začíná v Přibyslavi u vlakového nádraží a končí na okraji obce Sázava na křižovatce se silnicí 352.

řeka Sázava

V úsek tratě mezi Světlou nad Sázavou – Žďárem nad Sázavou se řeka stává věrným souputníkem železničních cestovatelů. Romantiku polí a lesu vystřídá místy hluboké údolí podél horního toku řeky, která na počátku připomíná spíše vetší potok, aby pak trať u Světlé nadobro opustila, jako již dospělá řeka.

Havlíčkův Brod – Střed Evropy podle Járy Cimrmana

Jára Cimrman věděl, že těžiště Evropy se nachází někde u Brodu. Původně vycházel střed spíše k Brodu Uherskému, což bylo vzhledem k jeho vztahu Rakousko-Uhersku nepřípustné. Po odstřižení části Uralu se však bod posunul blíže Brodu Německému - Havlíčkovu. Velikán si zde chtěl zřídit chalupu s vysílačem, který by jeho myšlenkami pokryl celý kontinent. Na památku je od roku 2002 v zahradě s romantickou kavárnou instalována obří socha trychtýře, symbolizujícího onen střed.

Zámek Světlá nad Sázavou

Základem dnešního zámku byla tvrz, která byla v druhé polovině 16.stol přestavěna na renesanční lovecký zámeček. Následovala barokní úprava s novorenezančními prvky od vídeňského architekta Svatoše, na žádost rodu Černínů. Dnes objekt slouží mj. jako muzeum evropského sklářství, historických hodin, obrazů a soch. Dětem je věnován okruh s posázavskými pověstmi nebo místnost s únikovou hrou ve stylu starořeckých bájí.

Jezuitská kolej v Golčově Jeníkově

Dnešní budova děkanství, naproti kostelu sv. Františka Serafinského, měla původně sloužit jako špitál. Po smrti majitele zdejších statků - generála císařské armády za třicetileté války, Martina Maxmil. Goltze, zde v roce 1657 vznikla jezuitská rezidence. Budova vyniká renesančními štíty a interiérem s řadou uměleckých děl. V lodi přilehlého kostela se nachází i část velrybí čelistní kosti, kterou si generál přivezl ze svých tažení v Severních mořích. Unikátem je i dominantní věže se zvonicí, která zde oproti zvyklostem nepřiléhá k žádné církevní stavbě.

Jeníkovský oblouk

Dříve stěžejní trať přes Vysočinu díky svému profilu bohužel neumožňuje ani zdaleka dosáhnout maximálních rychlostí, oproti koridorové trati přes Pardubice a Českou Třebovou. Na vině je především řada „pomalých“ oblouků, kterými se trať vlní podél řeky Sázavy, ale i těžko pochopitelné obchvaty okolo luk a políček, jako například mezi zastávkami Golčův Jeníkov a Golčův Jeníkov-město, kde trať zcela nepochopitelně obkrouží starý sad s polem, aby se pak vrátila do původního smysluplného směru…

Technické informace: Brno hlavní nádraží – Golčův Jeníkov

Vlak: R 988

Vozidlo: Lokomotiva řady 362

Max. rychlost lokomotivy: 140 km/h

Délka tratě: 161 km

Délka záznamu: 2:38:18

Datum zveřejnění: 9. 2018

Rozhovor se strojvedoucím: