Praha hl. n. – Plzeň hl. n.

Číslo tratě: 170, 171
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha hl. n. – Plzeň hl. n.

00:16
Praha hl. n.

00:46
Odjezdové návěstidlo Volno

01:09
Dva levé tunely: trať č. 220 (Praha - Benešov u Prahy - České Budějovice), 210 (Praha - Vrané nad Vltavou – Čerčany)

01:16
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

03:40
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

04:17
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

05:31
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

06:16
Praha-Smíchov

08:04
Vložené návěstidlo Odjezdové návěstidlo dovoluje jízdu

08:44
Odjezdové návěstidlo Volno

08:45
Směr jízdy vlaku

Návěst Směr jízdy vlaku (svítící bílé písmeno, kterým začíná název sousední stanice nebo jiné stanice trati, popř. obvodu stanice) u vjezdového, cestového nebo odjezdového návěstidla upozorňuje, kterým směrem je postavena vlaková cesta.

09:12
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

09:17
Vpravo: trať č. 122 (Praha - Hostivice - Rudná u Prahy)

10:45
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

11:01
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

11:24
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

11:26
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

11:42
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

11:56
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

12:27
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

13:07
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

13:44
Praha-Chuchle

16:23
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

17:05
Praha-Radotín

17:58
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

18:02
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

18:26
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

19:55
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

20:09
Černošice

21:16
Černošice-Mokropsy

22:57
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

23:02
Všenory

23:40
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

24:01
Dobřichovice

26:15
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

26:24
Řevnice

27:35
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

27:51
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

28:20
Vlevo: trať č. 172 (Zadní Třebaň – Lochovice)

28:21
Zadní Třebaň

28:40
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

30:57
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

31:05
Karlštejn

32:54
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

33:23
Srbsko

34:42
Rychlostník 85 km/h

35:04
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

35:22
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

35:24
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

35:27
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

35:31
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

35:33
Připravte se ke stažení sběrače

35:34
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 60 km/h

35:58
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

36:00
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

36:06
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

36:13
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

36:18
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

36:27
Stáhněte sběrač

36:34
Rychlostník 85 km/h

36:42
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

36:50
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

37:34
Kolej zcela vpravo: trať č. 173 (Praha-Smíchov - Nučice – Beroun)

37:51
Beroun

38:28
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

38:51
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

38:57
Začátek nepředvěštěné pomalé jízdy 70 km/h

39:24
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

40:10
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

40:45
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

40:51
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

41:02
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

41:14
Děličník Úsekový dělič

Návěst Úsekový dělič (žlutý nepravidelný elipsoid, na kterém mohou být uprostřed dva žluté vodorovné pruhy z odrazového materiálu) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem přes přilehlý úsekový dělič. Strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla je zakázáno za úsekovým děličem s děličníkem zvednout sběrač, pokud dostal pokyn ke stažení sběračů i jiným způsobem (jiným návěstidlem než děličníkem, písemným rozkazem, ústně nebo telekomunikačním zařízením).

41:44
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

41:52
Začátek jednofázové trakční soustavy

42:06
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

42:43
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

43:26
Králův Dvůr

43:38
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

44:17
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

44:56
Králův Dvůr-Popovice

45:37
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

46:46
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

46:52
Zdice

47:00
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

47:05
Vlevo: trať č. 200 (Zdice – Písek)

47:20
Horní rychlostník 110 km/h, dolní rychlostník 105 km/h

47:30
Vypněte proud

47:34
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

48:25
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

48:48
Stašov

50:19
Praskolesy

52:17
Hořovice

54:02
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

54:25
Vypněte proud

54:29
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

54:34
Horní rychlostník 140 km/h, dolní rychlostník 130 km/h

55:08
Cerhovice

56:53
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

57:25
Horní rychlostník 140 km/h, dolní rychlostník 130 km/h

57:44
Kařez

58:55
Kařízek

60:01
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

60:17
Mýto

60:26
Vypněte proud

60:29
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

61:27
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

61:43
Holoubkov

61:55
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

62:26
Rychlostník 125 km/h

63:18
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

63:40
Svojkovice

64:05
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

64:37
Horní rychlostník 110 km/h, dolní rychlostník 105 km/h

65:18
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 90 km/h

65:58
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

66:26
Vlevo: trať č. 175 (Rokycany – Nezvěstice)

66:29
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

66:42
Rokycany

67:02
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

68:59
Klabava

69:58
Ejpovice

70:17
Rychlostník 160 km/h

73:08
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 110 km/h

73:17
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

73:21
Vypněte proud

73:26
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

73:33
Plzeň-Doubravka

73:39
Rychlostník 110 km/h

73:40
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

74:19
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

74:25
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

74:26
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

74:33
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

74:35
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

74:40
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

74:58
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

75:16
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

75:19
Vlevo: spojka na trať č. 190 (České Budějovice – Plzeň)

76:01
Plzeň hlavní nádraží

76:46
Odjezdové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Praha hl. n. – Plzeň hl. n.

Okolí tratě: Praha hl. n. – Plzeň hl. n.

Havlíčkovy sady (Gröbovka), Praha

Havlíčkovy sady či Grébovka je rozlehlý park anglického typu na pražských Vinohradech. Prostor začal vzkvétat mezi lety 1871 a 1888 v okolí dvoupatrové novorenesanční vily průmyslníka Moritze Gröbeho, společníka firmy Lanna a Šebek. Dalšími dominantami areálu jsou vinice a Viniční altán či usedlost Dolní Landhauska. Park je podle dendrologů velmi hodnotný, neboť v něm roste 120 druhů domácích i exotických dřevin. Žije tu i 25 druhů ptáků.

Nuselský most, Praha

Nuselák, jak se mu přezdívá, proslul coby oblíbené místo sebevrahů. Nesl také jméno nechvalně proslulého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Most se klene nad Nuselským údolím a spojuje Pankrác se středem města. Po mostovce se prohání vozidla ve dvou proudech a šesti pruzích, uvnitř vede trať metra linky C. Stavba byla dokončena v roce 1973, vysoká je 42,5 metru, dlouhá 485 metrů a široká 26,5 metru.

Podskalská celnice, Praha

Bílá budova na dnešním pražském Rašínově nábřeží, respektive Výtoni je posledním zbytkem staré rybářské osady Podskalí. Ta zde existovala již na konci 12. století a její obyvatelstvo mělo výsadní právo obchodovat se dřevem, který byl připlavován po Vltavě.

Pražský hrad

Byl založen pravděpodobně již někdy kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsaný v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na vršku nad centrem se tyčí řada paláců a dalších staveb rozličných slohů. Největší dominantou je samozřejmě obří chrám sv. Víta.

Vyšehrad, Praha

Někdejší hradiště a pevnost vypínající se nad Podolím a řekou Vltavou údajně založil kníže Krok. Co je na tom pravdy, je těžké říci. Faktem nicméně zůstává, že areál začal vznikat v polovině 10. století a koncem 11. století byl sídlem krále Vratislava II. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad samostatným městem a do roku 1848 též podřízen zdejší kapitule. K Praze byl připojen až o téměř čtyřicet let později. V roce 1883 zde bylo zřízeno národní pohřebiště. Rok 1904 pak přinesl proražení tunelu do Podolí. Kromě hřbitova se Slavínem se na Vyšehradě nachází kostel sv. Petra a Pavla nebo rotunda sv. Martina.

Železniční most, Praha

Současná konstrukce mostu se nad Vltavou u Vyšehradu klene od roku 1901. Dříve zde totiž stál taktéž železniční most, ale byl příhradový, rozložený na tři pilíře a jen s jednou kolejí. Na začátku dvacátého století byly vystavěny v korytě řeky dva nové, kamenné pilíře. Na nich leží tři příhradové ocelové nosníky, každý o délce 70 metrů. V současné době se nachyluje k jeho rekonstrukci.

Bývalý bazén – Terasy Barrandov, Praha

Největšího rozmachu se bazén dočkal především ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století, tedy několik let po otevření v roce 1930. Je součástí proslulé restaurace Barrandovské terasy. Nahoru se lidé mohli dostat po točitých schodech, občerstvení jim pak bylo dolů ze skály posíláno speciální lanovkou. Kromě bazénu si mohli lidé užít pláž, plovárnu, brouzdaliště anebo se sportovně vyžít na desítce tenisových kurtů. Bazén byl uzavřen v roce 1955, zprovozněn dodnes nebyl. Otazník se vznáší i nad dalším osudem celého areálu, který nově zakoupil developer.

Barrandovské skály, Praha

Barrandovské skály jsou na seznamu Národních přírodních památek. Jde o mezinárodně významný geologický profil útvarů z období siluru a devonu, tedy dob prvohor. Jméno nesou po francouzském paleontologovi Joachimu Barrandovi, který v Čechách, ve čtyřicátých letech devatenáctého století, objevoval a mapoval území, která v prvohorách pokrývalo moře.

Pivovar Braník, Praha

Branický pivovar založili pražští sládci už v roce 1898, aby o dva roky později vystavili první várku. Zlatavý mok se v Braníku vařil až do roku 2007, poté byla výroba stejnojmenného piva přesunuta na protější břeh, do smíchovského pivovaru Staropramen. Asi pětihektarový areál poté spadl do rukou developerů, nyní jej údajně vlastní soukromý investor. Slávu zdejšího pivovaru dnes připomíná jen komín a znak na hvozdě sladovny.

Branický most, Praha

Branický most (nazývaný též Most inteligence) byl budován mezi lety 1949 a 1955 pro železniční dopravu a pěší. Nyní je na mostovce položená jen jedna kolej, druhá není vzhledem k objemu přepravy potřeba. Některé zdroje dokonce uvádí, že po provedení zátěžových zkoušek nebyl provoz na druhé koleji doporučen. Stavba má šířku 14 metrů, je tvořena 15 poli s rozpětím více než třiapadesát metrů, vysoká je 19 metrů a dlouhá více než devět set metrů.

Lahovická estakáda, Radotín

Lahovická estakáda neboli Radotínský most je se svými více než dvěma kilometry délky nejdelší stavbou svého druhu v České republice. Do provozu byl most slavnostně uveden v září 2010 a je součástí jižního obchvatu metropole – spojuje dálnice D5 a D1. Na projekt navazuje i přestavba celého území nivy při soutoku Vltavy a Berounky a jeho přeměna v rekreační pásmo s uměle vytvořenými Radotínskými lagunami.

Vysílač Cukrák

V roce 1961 byl do provozu uveden televizní a rozhlasový vysílač na vrcholu Kopanina, někdy též nazývaném Cukrák. Věž je vysoká 195 metrů, průměr základny činí 16 metrů a hmotnost celé konstrukce vykazuje hodnotu 2000 tun. Vysílán je odsud signál ČRo – Region a stanic multiplexů 1 – 3.

Barrandova jeskyně, Srbsko

Už jednou jsme se na trase z Prahy do Berouna setkali s paleontologem Barrandem. Při mapování Českého krasu se zatoulal i k Berounu. Zde prozkoumal řadu jeskyní a jedna z nich je po něm pojmenovaná. Místo se skládá z několika pater, v těch výše položených byly nalezeny archeologické artefakty.

Královodvorská cementárna

Králodvorská cementárna na portlandský a puzzolánový cement byla založena v listopadu 1889. Zkušební výroba začala už o rok později, v květnu 1891 byla uvedena do plného provozu. V roce 1924 měla továrna k dispozici již 6 moderních rotačních pecí. Ve dvacátých letech tu vyrostl nový závod. Výroba cementu kulminovala v roce 1978 na hodnotě 980 472 tun, což je historicky nejvyšší výroba závodu. V roce 2003 byla v cementárně Králův Dvůr přerušena výroba cementu a dnes je zde v provozu balicí linka a expedice baleného i volně loženého cementu.

Železárny Karlova Huť u Králova Dvora

Výroba železa je v Karlově Huti u Králova Dvora doložena už ve 14. století. Zpracovávala se zde ruda z Krušné hory u Nového Jáchymova, od druhé poloviny 19. století též z dolu Hrouda u Zdic a z nučických dolů. Z Krušné hory a z Hroudy vedly do Karlovy Huti až do 60. let 20. století visuté nákladní lanovky. Později fabriku vlastnil rod Fürstenberků, přičemž po prodeji České montážní společnosti tu vyrostla obří válcovna. Do konce druhé světové války železárnu vlastnila Pražská železářská společnost. Vysoká pec ukončila činnost v 80. letech 20. století. V současnosti část areálu zabírají menší firmy, část už je srovnaná se zemí.

Železárny Karlova Huť u Králova Dvora

Vysílač Radeč

Radeč není jen název nejvyššího bodu (721 m n. m.) Křivoklátské vrchoviny a 2 km dlouhého hřbetu, ale také zděného vysílače. Je více než 60 metrů vysoký a vysílá signál rádií včetně digitálního vysílání DAB+. Je největším radiovým vysílačem na západě Čech. Bohužel, i přes to, že je z místa překrásný výhled, je vysílač Radeč veřejnosti nepřístupný.

Kaple Navštívení P. Marie, Litohlavy

Barokní kaple na Vršíčku nad Litohlavy vyrostla mezi roky 1744 a 1747. Postavit ji nechali rokycanští měšťané jako poděkování za uchránění města od morové rány. Zajímavé je přístupové schodiště, které stoupá kolmo vzhůru až ke kostelíku. Schodiště má 77 schodů, na kterých jsou vytesaná jména přispěvovatelů.

Vodní nádrž Klabava

Vodní dílo rozkládající se na stejnojmenné řece Klabavě. Její vzdutí dosahuje pod Rokycany. Vznikla kvůli ochraně železnorudných dolů u Ejpovic v roce 1957. V roce 1975 byl lom zatopen. Tím vodní dílo ztratilo svůj původní význam. Dnes slouží k zajištění minimálního průtoku, rekreaci, rybolovu a snížení účinků povodní. Délka sypané hráze v koruně je 404 m. Objem činí 5,66 mil. m3.

Tunely Ejpovice

Dva ejpovické tunely se svou délkou zhruba 4 150 metrů staly nejdelšími českými železničními tunely a zároveň se díky nim zkrátila doba cestování mezi Prahou a Plzní o 9 minut. Práce začaly v roce 2015, první vlaky projely koncem roku 2018. Celkově výstavba vyšla na zhruba 5 miliard korun.

Teplárna Plzeň

V roce 1976 byla dokončena výstavba I. etapy centrální teplárny na uhlí a výstavba dvou horkovodních napáječů zásobujících Severní a Jižní Předměstí. O šest let později byla zahájena druhá etapa výstavby s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny – dva práškové kotle a protitlaková turbína. V roce 1994 byla založena společnost provozující teplárnu. Dnes firma dodává teplo do 50 tisíc domácností.

Plzeňský Prazdroj

Pivo se v Plzni vařilo střídavě u jednotlivých právovárečných měšťanů už ve středověku. Bohužel mok míval různou kvalitu, a tak se v hlavách měšťanů zrodila myšlenka: Pivo si budeme vařit sami. A bude kvalitní. V novém Měšťanském pivovaru uvařil 5. října 1842 sládek Josef Groll první várku nového plzeňského piva, které dobylo svět a udělalo z Plzně hlavní město piva.

Technické informace: Praha hl. n. – Plzeň hl. n.

Vlak: Ex 354 Západní expres

Vozidlo: lokomotiva řady 362

Max. rychlost vozidla: 140 km/h

Délka tratě: 107 km

Délka záznamu: 1:17:03

Datum zveřejnění: 4. 2020

Rozhovor se strojvedoucím: Jaroslav Jirák, Oblastní centrum provozu Střed, Regionální provozní pracoviště Praha hl. n.

 

Kdy jste se stal železničářem?

Po maturitě na Střední průmyslové škole dopravní v Praze a ročním neúspěšném působení na strojní fakultě ČVUT jsem 5. října 1978 nastoupil do Lokomotivního depa Praha-Střed. Nyní už je toto depo zrušeno a zbytek jeho budov na pozemku Masarykova nádraží je určen výhledově pro železniční muzeum.

Jak se vyvíjela vaše profesní kariéra?

Nejdříve jsem se seznamoval s hnacími vozidly v tomto depu v dílnách jako elektromechanik, a teprve po složení předepsaných zkoušek po roce a půl jsem jezdil jako pomocník strojvedoucího a následně po dvou letech a složení dalších zkoušek jsem konečně začal jezdit jako strojvedoucí na staniční záloze. Postupně po získávání praxe a důvěry mi bylo dovoleno absolvovat seznání tratí a jezdit dál na různých elektrických lokomotivách, než jen kolem komína depa.

Které vozidlo jste vedl jako úplně první?

Začal jsem jezdit na staniční záloze v Praze na hlavním nádraží s řadou E 458.1 (nyní řada 111).

Jaké vlaky jste dopravoval?

V té době bylo běžnou zažitou praxí, že nový strojvůdce začal na staniční záloze, poté přešel na místní výkony, což byly staniční zálohy a přetahy souprav mezi nádražími v uzlu Praha, a až po nějakém čase v řádu měsíců či let pokročil do nákladní dopravy v okolí Prahy, případně osobní dopravy též v blízkém okolí. Na dálkové rychlíky jsem se dostal až po 12 letech od nástupu do depa.

Které vozidlo či trať máte nejraději a proč?

Jednoznačně mám nejraději lokomotivu E 499.2 (nyní řada 151 či 150), protože jsme společně přišli v roce 1978 do depa a já se jako kandidát strojvedoucího podílel svým způsobem na její údržbě a snil, že s ní jednou budu jezdit, což se mi splnilo.

Co byste označil za nejzajímavější zážitek ve své kariéře?

Byla to možnost vést vlaky s lokomotivou Taurus od firmy Siemens po celý rok v turnuse. Je to špičková lokomotiva, ideální hračka pro velké kluky – pak nezlobí.

Máte nějaké profesní nebo životní motto?

Jen s pomocí boží se dá toto náročné a vyčerpávající povolání zvládnout (nevěřící kolegové mluví samozřejmě jen o štěstí). Pokud se mi v práci daří, říkám, že ten vlak řídí Jehova (to je podle Bible Boží jméno). Pokud se mi nedaří, řídím ho já.

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Ačkoli jsem chtěl být od malička strojvedoucím, nemám své povolání jako koníčka, ale přistupuji k němu profesionálně i s ohledem na obrovskou zodpovědnost z něho plynoucí.

Jaký je váš osobní sen spojený se železnicí?

Mým snem od začátku strojvůdcovské kariéry bylo jezdit s rychlíkem ze Žiliny do Košic kvůli nádherné trati ze Žiliny dál na východ. Po rozdělení republiky se sen rozplynul.

Je někdo, komu chcete profesně poděkovat?

Ano, z učitelů především všem ze SPŠD v Praze v Masné ulici, kteří nás, budoucí strojvedoucí, dobře připravili na náročné podmínky práce na železnici a poskytli nám všeobecný společenský rozhled. V depu jsem stále velmi vděčný ing. Jindřichu Hálovi (bohužel už nežije), za jeho vedení a vzdělávání nás kandidátů strojvedoucích v kurzu i za jeho morální postoje v těžké době normalizace. A poslední poděkování věnuji kolegovi Frantovi Rejlkovi (už též nežije), se kterým jsem jezdil v počátcích svého působení v depu rok jako pomocník strojvedoucího v nákladní dopravě. Byl to právě on, kdo mě, co by „nočního jezdce“, naučil jezdit s vlakem – využívat profilu trati a kinetické energie vlaku, včas a opatrně brzdit, opatrně se rozjíždět s ohledem na dynamické rázy (kmitání) v soupravě složené z různých druhů brzd a vozidel (tzv. salakvarda) a též správně udělat „lůžkovou úpravu“ na lokomotivě E 469.3 (nyní řada 123), když Vršovice „nebraly“.

Jak bude podle vás vypadat železniční doprava v ČR za 50 let?

Vzhledem k tomu, že Správa železnic jen stěží spravuje tzv. koridor i ostatní tratě v provozuschopném stavu, aby nezarostl náletovými dřevinami a udržela se původně projektovaná traťová rychlost, vidím její budoucnost nepříliš optimisticky. Snad jen kdyby se Čínská lidová republika posunula dál na západ, by jistá naděje pro českou železnici svitla. Oni totiž ti šikulové dokáží postavit 29 tis. km vysokorychlostních tratí za 15 let a hlavně je i udržovat! A já celé mládí žil v domnění – podle cestopisných dokumentů – že jsou to jen chudí zemědělci pěstující rýži…