Praha hl.n. – Třebovice v Čechách

Číslo tratě: 010, 270
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha hl.n. – Třebovice v Čechách

00:15
Praha hlavní nádraží

01:57
Dvě koleje vpravo – trať směr Praha-Holešovice a Praha-Vysočany

02:10
Horní rychlostník 110 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

03:46
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

03:58
Krajní koleje: trať do Prahy Masarykova nádraží

04:16
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

04:21
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

04:31
Nahoře: trať z Prahy hl.n./Prahy Masarykovo nádraží do Praha-Vysočany nebo Praha-Holešovice

04:46
spojka do depa Praha-Libeň

04:50
Vlevo – trať do Prahy-Holešovic

05:58
Praha - Libeň

08:49
Vpravo: trať do Prahy-Malešic a Prahy-Hostivaře

08:59
Rychlostník Horní rychlostník 120 km/h Dolní rychlostník 110 km/h

10:09
Praha - Kyje

10:22
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

11:11
Praha - Dolní Počernice

11:28
Dvě koleje vpravo – trať do Prahy-Malešic

12:06
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

12:19
Praha - Běchovice

12:20
Rychlostník 160 km/h

12:55
Praha - Běchovice střed

15:46
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

16:03
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

16:49
Vjezdové návěstidlo Volno

16:59
Rychlostník 120 km/h

17:46
Úvaly

17:50
Cestové návěstidlo Výstraha

18:01
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

18:04
Cestové návěstidlo Opakování návěsti výstraha

19:35
Odjezdové návěstidlo Stůj

19:43
Odjezdové návěstidlo Volno

20:11
Rychlostník 140 km/h

22:08
Tuklaty

22:31
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

22:56
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

23:01
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

23:25
Rostoklaty

24:14
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

24:29
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 80 km/h

24:46
Rychlostník 120 km/h

25:18
Vjezdové návěstidlo: rychlost 80 km/h a volno

26:02
Český Brod

26:52
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

28:17
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

28:32
Vjezdové návěstidlo: Očekávejte rychlost 100 km/h

28:47
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

29:11
Poříčany

29:35
Odjezdové návěstidlo: rychlost 100 km/h a volno

29:42
Rychlostník 160 km/h

29:53
Vlevo – trať 060 (Poříčany – Nymburk)

31:54
Tatce

32:23
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 80 km/h

33:24
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

33:25
Vpravo: trať 012 (Pečky – Kouřim)

33:29
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

33:51
Pečky

35:55
Tatce

37:14
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 150 km/h

37:38
Velim

37:55
Horní rychlostník 160 km/h, dolní rychlostník 150 km/h

38:14
Rychlostník 160 km/h

38:49
Nová Ves u Kolína

39:49
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 140 km/h

40:18
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

40:18
Rychlostník 140 km/h

40:40
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

40:59
Kolín - zastávka

41:41
Kolín

42:08
Horní rychlostník 145 km/h, dolní rychlostník 135 km/h

42:53
Kolín - dílny

43:26
Rychlostník 160 km/h

43:47
Nahoře: trať 230 (Praha) Kolín - Havlíčkův Brod

47:24
Záboří nad Labem

47:57
Týnec nad Labem

48:11
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 150 km/h

48:41
Horní rychlostník 160 km/h, dolní rychlostník 150 km/h

49:27
Rychlostník 160 km/h

49:33
Kojice

50:17
Chvaletice

52:30
Řečany nad Labem

53:23
Oddílové návěstidlo automatického bloku Výstraha

54:48
Lhota pod Přeloučí

56:04
Poslední oddílové návěstidlo automatického bloku Výstraha

57:16
Očekávejte traťovou rychlost 150/140 km/h

57:32
Přelouč

57:52
Horní rychlostník 150 km/h, dolní rychlostník 140 km/h

58:18
Očekávejte traťovou rychlost 140/130

58:49
Horní rychlostník 140 km/h, dolní rychlostník 130 km/h

59:06
Vpravo: trať 015 (Přelouč – Prachovice)

59:08
Valy u Přelouče

60:24
Rychlostník 160 km/h

61:12
Pardubice - Opočínek

63:05
Pardubice - Svítkov

63:12
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

63:59
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

64:08
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

64:14
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

64:15
Vlevo – trať 031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř)

64:29
Pardubice hlavní nádraží

67:28
Rychlostník 160 km/h

67:53
Pardubice-Pardubičky

69:25
Pardubice - Černá za Bory

71:57
Kostěnice

73:34
Vlevo – trať 016 (Borohrádek - Holice - Moravany - Chrudim - Heřmanův Městec)

73:50
Moravany

74:03
Vlevo – trať 016 (Borohrádek - Holice - Moravany - Chrudim - Heřmanův Městec)

76:19
Uhersko

78:11
Sedlíšťka

79:23
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

79:27
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

79:31
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

79:34
Vjezdové návěstidlo: Očekávejte rychlost 100 km/h

80:04
Zámrsk

80:25
Odjezdové návěstidlo: rychlost 100 km/h a volno

81:25
Dobříkov u Chocně

82:49
Sruby

83:52
Vpravo: trať 018 (Choceň – Litomyšl)

84:35
Vlevo – trať 016 (Praha – Velký Osek - Hradec Králové – Choceň)

84:48
Choceň

85:04
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 110 km/h

85:39
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

85:41
Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3. 199. Předvěstník NS je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

86:22
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

87:04
Rychlostník 85 km/h

88:06
Brandýs nad Orlicí

89:51
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

90:50
Bezpráví

91:31
Rychlostník 85 km/h

92:07
Rychlostník 120 km/h

93:59
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

94:38
Ústí nad Orlicí

94:53
Vlevo – trať 024 (Ústí nad Orlicí – Štíty)

95:15
Rychlostník 160 km/h

97:26
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

97:31
Dlouhá Třebová

98:16
Rychlostník 120 km/h

98:17
Očekávejte traťovou rychlost 90 km/h na zkrácenou vzdálenost

98:41
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

99:22
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

99:46
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

99:53
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

100:22
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

100:31
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

100:44
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

101:44
Česká Třebová

102:47
Rychlostník 120 km/h

104:46
Vpravo: trať 260 (Praha- Česká Třebová – Brno)

105:02
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

105:52
Třebovice v Čechách

106:18
Horní rychlostník 140 km/h, dolní rychlostník 130 km/h

Informace o trati: Praha hl.n. – Třebovice v Čechách

Okolí tratě: Praha hl.n. – Třebovice v Čechách

01 - Negrelliho viadukt
Negrelliho viadukt, Praha

Most dlouhý 1110 m byl do roku 1910 nejdelším v Evropě. Jeho stavbu měl původně vést Jan Perner, ale po tragické smrti se díla ujal Alois Negrelli, který se během svého života podílel např. na stavbě Suezského průplavu. Viadukt prochází v současné době velkou rekonstrukcí.

Pražský hrad

Hrad založen pravděpodobně již někdy kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na vršku nad centrem se tyčí řada paláců a dalších staveb rozličných slohů. Největší dominantou je chrám sv. Víta.

Nové spojení, Praha

Významná železniční stavba, která urychlila příjezdy a odjezdy vlaků do a z metropole z východního a severního směru, začala v centru Prahy vznikat už v roce 2004. Stavba byla dokončena o šest let později. Uzel na sebe napojuje hlavní i Masarykovo nádraží, jeho součástí jsou tedy dvojkolejná trať mezi Balabenkou a Libní i dvě nové dvojkolejné tratě mezi Balabenkou a hlavním nádražím. Tratě vedou i dvěma dvoukolejnými tunely (1316 a 1364 m) pod vrcholem Vítkov a po estakádě přes spodní část Žižkova a Florence.

Centrální dispečerské pracoviště, Praha

Hrob „červených čepic“ (tj. klasických výpravčích) – i tak by se dala s nadsázkou nazvat rodící se stavba centrálního dispečerského pracoviště uprostřed trianglu tratí 010, 011, 091 a 231. Cílem je převést většinu místně řízených tratí a stanic na železniční síti pod dvě velká síťová centra. První z nich již funguje v Přerově, druhé právě na tomto místě. Kromě personálních úspor by mělo toto řešení posílit bezpečnost a efektivitu provozu.

03 - Moderní Libeň
Moderní Libeň, Praha

Pražská Libeň patří k místům, která za posledních 25 let prošla velkou proměnou. Poté, co tradiční výrobce lokomotiv ČKD v devadesátých letech zanikl, vzniklo na místě původního továrního komplexu hned několik výrazných staveb. Již zdálky je vidět nejvyšší obytná budova v ČR nazývaná Eliška. V prostoru za seřaďovacím nádražím na chvíli vykoukne dinosaurus ze střechy Galerie Harfa a pražská O2 arena, místo konání velkých sportovních akcí a hudebních koncertů. Před ní se nenápadně krčí růžová budova původního libeňského nádraží.

03 - Moderní Libeň
Moderní Libeň

03 - Moderní Libeň
Moderní Libeň

Plynojem, Praha

Libeňský plynojem spatřil světlo světa v roce 1932, když jej vystavěla firmy Vítkovické hutní těžařstvo spolu s ČKD pro Pražskou obecní plynárnu. Za výstavbou stály především stále se zvyšující požadavky na plyn ze strany společností sídlících v Libni, Holešovicích a Vysočanech. Na konci druhé světové války byl ale plynojem poškozen, uvnitř explodoval a posléze byl předán Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu. Ten z něj udělal podtlakovou nádrž pro aerodynamický tunel, který je dodnes zařízením s nejvyšší rychlostí proudění (3,5 Mach) na území bývalého Československa.

04 - Kyje, dřevostavba
Dřevostavba Kyje, Praha

Před Kyjským rybníkem je možné po pravé straně zahlédnout rodící se futuristickou stavbu, která připomíná na první pohled trup ponorky či kosmickou loď. Ač tomu šedý povrch nenapovídá, jde o dřevostavbu umístěnou na masivní betonové noze. Stavba pochází z dílny architekta Jana Šépka a má jméno Dům v sadu.

05 - Kyjský rybník
Kyjský rybník, Praha

V úseku mezi zastávkami Praha-Kyje a Praha-Dolní Počernice se po levé straně rozkládá nezastavěná plocha s hrází. Protékají zde přirozeně meandrující Hostavický a Svépravický potok slévající se v říčku Rokytku. Byť to na první pohled není patrné, místo slouží především jako suchý poldr zvaný Čihadla, který by v případě potřeby měl zachytit povodňové vlny a omezit tak škody v centru Prahy. Suchý poldr byl celý zaplaven při ničivých povodních v roce 2002 a v červnu 2013.

06 - Suchý poldr
Suchý poldr, Praha

Třetí největší pražský rybník je určen především k chovu ryb, přes léto však bývá v obležení místních obyvatel. Jistou perličkou je louka oblíbená postaršími nudisty nedbale postávajícími a pozorujícími projíždějící vlaky. Rákosová poetika končí průjezdem pod jednou z hlavních pražských temen – Jižní spojkou.

Klánovický les, Praha

Hned za Blatovem se hlavní tříkolejná trať noří do rozsáhlého přírodního parku Klánovice-Čihadla protkaného hustou sítí pěšin i cyklostezek. Jde o největší území svého druhu v metropoli, proto se mu často přezdívá „zelené plíce Prahy“. V lesoparku se nachází několik chráněných rezervací, mezi nejznámější patří oblast známá jako Klánovický les. Během protektorátu zde vzniklo golfové hřiště, o jehož obnovu se po roce 1995 snažilo několik investorů, zatím neúspěšně.

Masarykův most, Kolín

Kolínští se mohou pochlubit zajímavostí – mostem přes v jehož konstrukci je jez s vodní elektrárnou. Železobetonová stavba pochází z roku 1927, postavena je na místě původního středověkého. V roce 1945, při spojeneckém bombardování, však těžce utrpěl. Po válce byl opět rekonstruován.

Tepelná elektrárna Chvaletice

Čtyři bloky, výkon jednoho 205 MW, celkový výkon 820 MW. To jsou čísla charakteristická pro uhelnou elektrárnu ve Chvaleticích na Pardubicku. Postavena byla v letech 1973 a 1979 a v gigantických kotlích spaluje severočeské hnědé uhlí, kterého se tu spálí zhruba 4 miliony tun ročně. Původně bylo přiváženo po Labi, už více než 20 let je elektrárna zavážena nákladními vlaky. Zhruba od stejného data jsou Chvaletice odsířeny.

Kaple sv. Anny, Pardubice

Na křížení železnice a silničního podjezdu stojí v Pardubicích kaple sv. Anny. Církevní památka stojí v místech, kde od roku 1771 stála kamenná socha svaté Anny, k níž se konaly poutě. Kapli nechal vystavět v roce 1822 měšťan Václav Říha. V 19. století odsud startovaly vyhlášené parforsní hony (hony jelena psí smečkou).

Babylonské dělo soudného dne, Brandýs nad Orlicí

V údolí Tiché Orlice, na dohled od trati je možné spatřit i zrezlou trubku. Nejde však o kus šrotu, nýbrž sochu, resp. repliku 156 metrů dlouhého děla, které chtěl na přelomu 80. a 90. let sestrojit režim Saddáma Husajna. Lafeta s metrovou ráží měla mít dostřel až tisíc kilometrů, sloužit tedy měla k sestřelení družic či k ostřelování Izraele. Stroj se měl skládat z 26 kusů dlouhých šest metrů. Při operaci Pouštní bouře bylo dělo přezdívané Baby Babylon zničeno. Repliku části má na svědomí sochař Jiří Příhoda. Zanechal jej tu v rámci festivalu Brandýské mámení.

Železniční estakáda, Dlouhá Třebová

Železniční estakáda na přeložce trati budované v rámci optimalizace úseku mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou Třebová je dlouhá zhruba 1,2 kilometru a vysoká třináct metrů. Důvodem pro výstavbu přeložky byly směrové poměry stávající trati, nevyhovující pro zvýšení rychlosti. Náklady na stavbu v první polovině minulého desetiletí se vyšplhaly ke 220 milionům korun.

Technické informace: Praha hl.n. – Třebovice v Čechách

Vlak: Retro Ostravan

Vozidlo: Lokomotiva řady 140

Max. rychlost lokomotivy: 120 km/h

Délka tratě: 170 km

Délka záznamu: 1:46:00

Datum zveřejnění: 8. 2018

Rozhovor se strojvedoucím: Jaromír Pak (DKV Olomouc, PJ Bohumín)

Vždy optimisticky naladěný pan Jaromír Pak
Vždy optimisticky naladěný pan Jaromír Pak

 

 

 

 

 

 

Jak se vyvíjela Vaše profesní kariéra?

Po střední škole v roce 1999 jsem nastoupil do tehdejšího ŽOS Ostrava do funkce železniční dělník. Tam jsem pracoval půl roku. Po základní vojenské službě jsem se vrátil k ČD a v roce 1993 začal vykonávat funkci elektromechanika u LD Ostrava ve vozební stanici Frýdek-Místek na motorových vozech řady 810. V polovině roku 1994 jsem začal vykonávat pomocníka strojvedoucího. V únoru 1995 začal kurz na strojvedoucího. Po řádných zácvicích a složení zkoušky odborné způsobilosti jsem se stal strojvedoucím.

Nejdříve jsem byl na spádovištním posunu v Ostravě-Kunčicích, třetí záloha ostravská. Po dvou letech jsem byl zařazen na traťové výkony jako strojvedoucí letmo. Po čtyřech letech jsem přešel na osobní vozbu na řadě 460, odloučené pracoviště Český Těšín. Po roce na rychlíkovou vozbu do PJ Bohumín.

Které vozidlo jste vedl jako první?

První vozidlo byla Žehlička 111.003. Autorizaci jsem skládal na Bobině 140.092, posléze jsem na nulkových Bobinách jezdil.

Jaké vozidlo a trať máte nejraději a proč?

Úplně nejradši mám Bobinu, protože to je srdeční záležitost a samozřejmě řadu 151 – Dvojku. Z motorové trakce je to pak Brejlovec a trať Ostrava – Frenštát – ValMez. V poslední době je to i Pendolino z Ostravy do Chebu.

Co byste označil za nejzajímavější zážitek ve své kariéře?

Asi nejzajímavější bylo splnění klukovského snu stát se strojvůdcem a první samostatná směna.

Máte nějaké životní/profesní motto? Pokud ano, jak zní?

Řekl bych , že nejdůležitější je se vždy vrátit domů ve zdraví.

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Vedení vlaku beru jako splnění klukovského snu. Toto povolání se musí brát jako poslání. Nepříjemné brzké ranní nástupy, řešení technických závad na trati a spousta dalších úskalí. Člověk musí být zdravotně způsobilý i technicky zdatný.

Zvolil byste opětovně svou pracovní kariéru na dráze?

Rozhodně. O jiném povolání jsem nikdy neuvažoval.

Jaký je Váš osobní sen spojený se železnicí?

Vydržet až do penze za kniplem.

Chtěl byste někomu ve spojitosti s vaším povoláním poděkovat?

Největší dík bych rád vyslovil zesnulému  strojvůdci a kontrolorovi vozby Jiřímu Lebkovi a dále tehdejšímu vedoucímu strojmistrovi Pavlovi Volnému. Také jsem měl štěstí na výborného přednostu PJ Bohumín. Určitě také děkuji svým rodičům, partnerce za podporu, že to se mnou, se strojvůdcem, vydrží.

Jak bude podle vás vypadat železniční doprava u nás za 50 let?

Doufám, že se tratě zrychlí a zmodernizují a moje přání je, aby nebylo zrušeno strojvůdcovské povolání.