Karlovy Vary – Ústí nad Labem hl. n.

Číslo tratě: 140, 130
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Karlovy Vary – Ústí nad Labem hl. n.

00:16
Karlovy Vary

01:30
Cestové návěstidlo Volno

02:07
Vlevo trať číslo 142 (Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt)

02:22
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

02:23
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

02:32
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

02:44
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

02:47
Vypněte proud

02:55
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

03:18
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

03:22
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

03:24
Rychlostník 100 km/h

03:47
Dalovice

04:03
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

04:04
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

04:12
Vlevo trať číslo 141 (Karlovy Vary dolní nádraží - Merklín)

06:06
Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti samostatné předvěsti VZ Př

06:24
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

06:55
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

07:53
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

09:07
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

09:08
Rychlostník 70 km/h

09:48
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

09:52
Hájek

15:02
Rychlostník 70 km/h

15:29
Ostrov nad Ohří

20:29
Rychlostník 75 km/h

21:04
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

21:35
Vypněte proud

21:40
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

21:43
Rychlostník 70 km/h

22:11
Vojkovice nad Ohří

23:26
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

23:59
Rychlostník 75 km/h

26:04
Rychlostník 70 km/h

26:43
Výstražný kolík Pískejte

26:49
Ostrov nad Ohří

28:26
Rychlostník 75 km/h

29:28
Boč

29:41
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

31:04
Rychlostník 75 km/h

31:32
Rychlostník 70 km/h

31:48
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

31:57
Perštejn

32:50
Rychlostník 70 km/h

33:08
Rychlostník 75 km/h

33:53
Rychlostník 70 km/h

34:02
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

34:50
Kotvina

37:31
Rychlostník 70 km/h

37:40
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

37:51
Klášterec nad Ohří

40:30
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

41:10
Rychlostník 100 km/h

41:51
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

42:02
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

42:26
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

42:32
Začátek stejnosměrné trakční soustavy

42:34
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

42:43
Vpravo trať číslo 164 (Kadaň-Prunéřov - Kadaň - Vilémov u Kadaně - Kaštice / Kadaňský Rohozec)

43:26
Kadaň - Prunéřov

48:44
Málkov

50:32
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

50:35
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

50:38
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

50:42
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

50:46
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

51:07
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

51:09
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

51:14
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

51:18
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

51:22
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

51:27
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

51:39
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

51:54
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

51:59
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

52:10
Vpravo trať číslo 124 ( Lužná u Rakovníka - Žatec - Chomutov - Jirkov)

53:12
Chomutov

55:00
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

55:49
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

56:21
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

56:27
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

56:28
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

56:34
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

56:41
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

57:35
Chomutov město

61:46
Rychlostník 110 km/h

62:25
Jirkov zastávka

65:20
Rychlostník 120 km/h

66:01
Bílina

69:30
Třebušice

71:05
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

71:37
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

71:39
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

72:22
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

73:08
Most

75:17
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

75:56
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

76:04
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

79:48
Želenice nad Bílinou

82:48
Bílina kyselka

84:12
Bílina

84:26
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

86:20
Rychlostník 100 km/h

86:20
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

86:24
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

86:36
Vpravo trať č. 131 (Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina - Most)

87:21
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

87:22
Chotějovice

87:56
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

88:24
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

88:27
Rychlostník 100 km/h

88:46
Horní rychlostník 140 km/h, dolní rychlostník 130 km/h

89:38
Želénky

90:49
Rychlostník 120 km/h

90:56
Duchcov

92:12
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

92:37
Jeníkov-Oldřichov

92:48
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

93:19
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

93:55
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

93:59
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

95:24
Řetenice

95:49
Rychlostník 100 km/h

96:12
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

96:37
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

96:53
Teplice v Čechách

100:23
Rychlostník 100 km/h

101:45
Proboštov

102:59
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

103:25
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

103:56
Krupka-Bohosudov

104:17
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

104:32
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

105:13
Rychlostník 100 km/h

105:22
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

106:56
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

107:01
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

107:54
Chabařovice

108:15
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

108:25
Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení

108:38
Rychlostník 120 km/h

108:56
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

111:54
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

111:55
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

112:26
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

112:26
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

112:26
Zkrácená vzdálenost

112:41
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h

112:55
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

113:04
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

113:06
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

114:15
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

115:13
Děličník Úsekový dělič

Návěst Úsekový dělič (žlutý nepravidelný elipsoid, na kterém mohou být uprostřed dva žluté vodorovné pruhy z odrazového materiálu) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem přes přilehlý úsekový dělič. Strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla je zakázáno za úsekovým děličem s děličníkem zvednout sběrač, pokud dostal pokyn ke stažení sběračů i jiným způsobem (jiným návěstidlem než děličníkem, písemným rozkazem, ústně nebo telekomunikačním zařízením).

116:17
Cestové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a opakování návěsti výstraha

116:39
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

117:21
Děličník Úsekový dělič

Návěst Úsekový dělič (žlutý nepravidelný elipsoid, na kterém mohou být uprostřed dva žluté vodorovné pruhy z odrazového materiálu) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem přes přilehlý úsekový dělič. Strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla je zakázáno za úsekovým děličem s děličníkem zvednout sběrač, pokud dostal pokyn ke stažení sběračů i jiným způsobem (jiným návěstidlem než děličníkem, písemným rozkazem, ústně nebo telekomunikačním zařízením).

117:28
Vpravo: trať číslo 072 (Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ)

118:01
Rychlostník 30 km/h

118:01
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h

118:01
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a opakování návěsti výstraha

118:21
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

118:29
Ústí nad Labem hl.n.

118:32
Vpravo: trať číslo 090 (Praha - Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - Děčín)

119:30
Cestové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Karlovy Vary – Ústí nad Labem hl. n.

Okolí tratě: Karlovy Vary – Ústí nad Labem hl. n.

Nádraží Karlovy Vary

Celková rekonstrukce horního karlovarského nádraží probíhala mezi lety 2017 a 2019. Již od roku 2017 sloužila cestujícím nová výpravní budova, v roce 2019 k ní přibyla nástupiště, nový podchod a výtahy. Zrenovována byla původní ocelolitinová konstrukce z produkce strojíren a železáren Samuela Bondyho v Praze, která byla na nástupiště osazena roku 1891. Z jednoho z nejkritizovanějších nádraží v republice se stalo jedno z nejmodernějších a architektonicky nejzajímavějších.

Přírodní rezervace Ostrovské rybníky

Ostrovské rybníky jsou věhlasnou přírodní rezervací u Ostrova, vyhlášenou v roce 1998. Důvodem je ochrana vodních a mokřadních stanovišť a na ně navázané flóry a fauny. Rozloha je bezmála 64 hektarů.

Piaristický klášter Ostrov

Historie areálu se píše od roku 1644, kdy byl položen základní kámen k první stavbě – pohřební kapli sv. Anny. Jednalo se o rodinnou hrobku vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských. Od 50. let tu sídlili vojáci a areál zchátral. Až rozsáhlá rekonstrukce z let 2001 až 2007 místo zachránila a dokázala na něj přivést i řadu návštěvníků. Stavby s výjimkou klášterního konventu jsou dnes otevřené veřejnosti a slouží jako mimořádná muzeální expozice.

Vojkovická skála

Vojkovická skála se nachází u Vojkovic, na západní straně Doupovských hor. Ty patří k největším vulkanickým pohořím v českém masivu. Vznikly v období třetihor v době před 34 až 20 miliony let na tektonikou aktivovaném křížení jáchymovského a litoměřického hlubinného zlomu. Co se týče skály, je ukázkou období klidové eroze a sedimentace a náhlých nepravidelných vulkanických erupcí. Geologové míní, že Vojkovická skála se pyšní jedinečným uloženým profilem s lávovým proudem a vypáleným, vodou uloženým jemným vulkanickým popelem.

Čedičová žíla Boč

Čedičová žíla Boč je přírodní památkou a zároveň ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Nachází se zde stopy po třetihorní vulkanické činnosti a unikátní suťové lesy a kamenné moře. Geologicky se jedná o skalní výchozy původního třetihorního sopečného sopouchu.

Tepelná elektrárna Prunéřov

Elektrárny Prunéřov jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice. Technologicky jsou tvořeny dvěma celky – I. a II. Starší elektrárna byla uvedena do provozu v letech 1967 až 1968. Bylo zde instalováno šest 110MW bloků. Majitel, ČEZ, informuje, že v rozpětí let 1987 až 1992 prošly čtyři bloky rozsáhlými rekonstrukcemi a zbývající dva bloky byly v rámci útlumového programu začátkem 90. let minulého století z provozu odstaveny. Elektrárna Prunéřov II je nejmladší uhelnou elektrárnou. Původně měla pět 210MW bloků, které byly postupně uvedeny do provozu v letech 1981 až 1982. Po komplexní obnově (2012 až 2016) má elektrárna Prunéřov II instalovaný výkon 3 × 250 MW. Elektrárny Prunéřov patří k největším dodavatelům elektřiny.

Rozhledna na Skřivánčím vrchu, Málkov

Ocelová rozhledna (16 metrů, 461 metrů nad mořem) byla postavena mezi lety 2010 a 2011 nad obcí Málkov. Jsou z ní vidět zejména Krušné Hory, hnědouhelný revír a elektrárny Tušimice a Prunéřov. K plošině vede 87 schodů a je přístupná celoročně.

Železniční depozitář Národního technického muzea, Chomutov

V Železničním depozitáři Národního technického muzea si můžete prohlédnout téměř 100 kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od parní lokomotivy vyrobené v roce 1870 až po vozidla nových trakcí o celé století mladších. K vidění jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla teprve nedávno vyřazená z provozu u Českých drah. Největším lákadlem jsou parní lokomotivy – například rychlíkový Albatros 498.106 s rekordní rychlostí 162 km/h, první poválečná lokomotiva 534.0301 nebo tramvajová parní lokomotiva Gartenau vyrobená v Linci roku 1887. Depozitář bývá otevřený ve vyhlášených termínech.

Kamencové jezero, Chomutov

V létě je chomutovské kamencové jezero obsypané lidmi nejen z Chomutova, ale i ze širokého okolí. Je totiž svého druhu jediné na světě. Vzniklo zatopením dolů, v nichž se těžil kamenec a síra. Plocha jezera je 15,95 hektarů, šířka je 240 metrů a délka 676 metrů, největší hloubka je 3,4 metru. Kamencové jezero se kromě unikátního složení vody chlubí od roku 2018 největším plovoucím molem u nás. Měří 100 metrů a bočními rameny tvoří menší bazény.

Vodní nádrž Újezd

Přehradní nádrž je vystavěna na říčce Bílina nedaleko Újezdu na Chomutovsku. Byla postavena v letech 1978 až 1981 a slouží k ochraně před povodněmi, zlepšování průtoku řeky, zajištění dodávek vody odběratelům a výrobě elektřiny v malé vodní elektrárně s výkonem 90 kW. Do nádrže ústí Podkrušnohorský přivaděč, který přivádí vodu z povodí Ohře do povodí Bíliny. Přímá zemní hráz je dlouhá 1768 metrů. Její výška dosahuje až 13,9 metru a šířka v koruně je devět metrů. Celému okolí dominuje obří železniční estakáda.

Elektrárna Komořany

Komořanská elektrárna je významným nezávislým producentem tepla a elektrické energie na severu Čech. Začala se stavět ještě během druhé světové války v roce 1943 a stavba pokračovala i po roce 1945. První kotel a turbogenerátor byly do provozu uvedeny v roce 1951. V 50. letech bylo zprovozněno pět kotlů o výkonu 90 tun páry za hodinu a tři kondenzační turbosoustrojí po 32 MW. Od počátku byla elektrárna zásobována hnědým uhlím přímo ze sousední úpravny, dnes se do procesu přidává i vápenec. V 50. letech získala elektrárna kolegyni – Komořany II. V 90. letech byla zprivatizována.

Jezero Matylda

Zejména v létě je jezero Matylda u Mostu vyhledávaným cílem nejen Mostečanů. Nádrž vznikla zatopením bývalého povrchového dolu Vrbenský. Stavba byla zahájena v roce 1986, kdy byly upraveny těsnící vrstvy na dně. V roce 1992 se začala napouštět vodou z nechranického přivaděče. Matylda má rozlohu 38,7 hektaru a průměrnou hloubku 3,5 až 4 metry.

Hradní komplex Hněvín, Most

Mostecký hrad byl postaven na Zámecké hoře (Hněvíně). Archeologický průzkum prokázal pozůstatky hradeb již v 9. století, ale kamenný hrad postavili zřejmě Hrabišicové ve 12. století. Za zmínku stojí, že za vlády Rudolfa II. zde pobývali alchymisté Edward Kelley a Marco Mamugna. Rudolf II. měšťanům přikázal, aby o ně dobře pečovali, přičemž náročnost obou dobrodruhů způsobila městu značné výdaje. V roce 1595 prodal Rudolf II. hrad městu Most. Za stržením hradu v roce 1651 stojí císař Ferdinand III., neboť prý hrad na strategicky výhodném pahorku až příliš přitahoval válečníky. Až v roce 1879 byla postavena restaurace, v roce 1889 vyhlídková věž, kterou o rok později strhl vichr. V roce 1896 byl ustanoven spolek přátel Zámecké hory a začalo se se stavbou vyhlídkové věže. Ta byla dostavěna v září 1900. Po válce věž chátrala, byla využita i k vojenským účelům. Teprve v roce 1969 se dočkala větší rekonstrukce.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most

Gotický kostel byl vystavěn po požáru města v roce 1515 na místě gotické baziliky. Stavba nového chrámu, zasvěceného Panně Marii, byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Při likvidaci starého Mostu kvůli těžbě uhlí byl kostel přesunut. Stěhování objektu začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Oficiální stránky města Most uvádí, že kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Zdolat musel cestu dlouhou 841, 1 metru. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinessových rekordů tisíciletí.

Vrch Bořeň

Kopec Bořeň s nadmořskou výškou 539 metrů je starý údajně 20 milionů let. Vyniká geomorfologickou rozmanitostí. Skalní útvary tu tvoří skalní města s věžemi a příkrými stěnami. Strmé severní svahy jsou atraktivní i pro náročnější horolezce. Na jaře zde kvetou vzácné rostliny, například hvězdice alpská a koniklec luční. Byl zaznamenán výskyt více než 80 druhů ptáků. Je odsud nádherný výhled do okolí, jmenujme třeba Bílinu a Ledvice, Radovesickou výsypku či zříceninu Kostomlaty.

Lázně Kyselka, Bílina

Lobkovický lázeňský areál je komplexem budov, rekreačních zařízení a vycházkových tras. O rozšíření povědomí se zasloužil geolog, balneolog a lékař František Ambrož Reuss, který potvrdil účinnost bílinské kyselky. Pomáhá při léčbě dýchacích cest, při záduše, v počátečním stadiu onemocnění tuberkulózou plic, při nemocích ledvin a močových cest atd.

Nádražní budova, Duchcov

Předběžný návrh budovy vznikl v roce 1962, avšak vystavěna byla v roce 1969. Jde o moderně pojatou velkorysou stavbu v bruselském designu s restaurací a samostatným obytným domem pro zaměstnance dráhy. Hala nádraží je opatřena působivým stropem, jejž tvoří osnova tří rovnoběžných svazků přímek, takže je dělen na trojúhelníková pole, z nichž každé je opatřeno plechovým trojbokým jehlancem s různou mírou vyklonění, a při pohybu halou tak vytváří specifickou proměnlivou geometrickou estetiku.

Bývalá obec Hrdlovka – Nová Ves, Duchcov

Zaniklá obec Hrdlovka – Nová Ves se v podhůří Krušných hor rozkládala dva kilometry jižně od Oseka. Poprvé je sídlo zmíněno už v roce 1203, respektive v roce 1341 v případě Nové Vsi. Region byl však osídlen již v pravěku. Postupně se do obce nastěhovalo více než 5 000 obyvatel, přes polovinu tvořili Češi. Většina z nich pracovala v blízkých dolech. K hornictví se váže i neštěstí – v roce 1934 vybuchl v dole Nelson III uhelný prach. Při nehodě zemřelo 142 horníků. Obec byla kvůli těžbě uhlí srovnána se zemí na počátku 70. let minulého století.

Věžový vodojem, Teplice – Nová Ves

Stavba věžového vodojemu v Teplicích – Nové Vsi byla zahájena na jaře 1987, zprovozněna byla na konci roku 1989. Nejzajímavější jsou její parametry: základová deska má průměr 10 metrů a výšku 2,5 metru, dřík s vnitřním průměrem 4,4 metru disponuje schodištěm s 220 schody. Horní nádrž s vnějším průměrem 27 metrů váží 260 tun a pojme 2 000 kubíků vody. Dolní nádrž se pyšní průměrem 41 metrů, dno dolní nádrže se nachází ve výšce 11,65 metru nad terénem, střecha pak ve výšce 23,25 metru. Objem dolní nádrže je 4 000 kubíků. Výška dříku je 50 metrů, výška celé stavby i s hromosvodem činí 63,25 metru. V současné době není vodojem provozován, slouží jako rezerva.

Židovský hřbitov, Teplice

Židovský hřbitov v Teplicích (v pořadí třetí) byl založen v roce 1862 a funguje dodnes. Místo posledního odpočinku tu našli i sovětští vojáci.

Nádraží Teplice

V době, kdy vznikala Ústecko-teplická dráha, vyrostla i obří nádražní budova. V ní bylo zřízeno sídlo společnosti. Postupem času bohužel objekt zchátral, nyní je však částečně rekonstruován. Nová jsou i nástupiště.

Správní budova Spolchemie, Ústí nad Labem

Jedenáctipatrová budova vyrostla mezi lety 1929 a 1930 a byla považována za první československý mrakodrap. Až o čtyři roky později ji předčil pražský palác Všeobecného penzijního ústavu. Budova je zajímavá zejména svým vstupem, který zdobí portikul s šesti sochami Huga Lederera, symbolizujícími chemii, vědu, muže s pochodní, ženu s rohem hojnosti, obchod a práci. Od roku 2014 je chráněnou kulturní památkou České republiky.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Labem

Původní gotická stavba stála v Ústí nad Labem už v roce 1318. Loď a věž vznikly asi o 50 let později. Na stavu kostela se však později podepsali husité, kteří jej vyplenili, a také požár z 30. let 16. století. Teprve na konci 19. století byl přestavěn do novogotického stylu, a to pod taktovkou architektů Webera a Mockera. Bombardováním na konci druhé světové války došlo k viditelnému vyosení jeho věže. Místní mu proto říkají „šikmý kostel“.

Zámek Větruše

Zámek Větruše vyrostl v Ústí nad Labem z projektu architekta Alwina Köhlera a za podpory Ústeckého horského spolku v roce 1897. Spolu s malým hostincem se okamžitě stal oblíbeným výletním místem. V roce 2012 bylo místo rekonstruováno, veřejnost může využít služby hotelu a restaurace. Od roku 2010 se k zámku mohou návštěvníci dostat pohodlně lanovkou z OC Forum.

Technické informace: Karlovy Vary – Ústí nad Labem hl. n.

Vlak: R 613 Krušnohor

Vozidlo: lokomotiva řady 362

Max. rychlost vozidla: 140 km/h

Délka tratě: 130 km

Délka záznamu: 1:59:56

Datum zveřejnění: 3. 2022

Rozhovor se strojvedoucím: Petr Proft, Oblastní centrum provozu Západ, Strojové středisko Cheb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy jste se stal železničářem?

V roce 1994 jsem nastoupil do pobočného lokomotivního depa v Sokolově jako mechanik opravář motorových lokomotiv a vozů 

 

Jak se dále vyvíjela vaše kariéra?

V Sokolově jsem působil jako mechanik do roku 1998, odkud jsem přešel do Depa kolejových vozidel Cheb, kde jsem jako mechanik pracoval do roku 2009. Od roku 2010 do roku 2011 jsem byl strojvedoucím v přípravě a po absolvování zkoušek se v říjnu 2011 stal strojvedoucím na 3. staniční záloze v Chebu. V té době jsem obsluhoval vozidla řady 742, 714 a 799. V roce 2013 jsem přešel na traťové výkony v osobní dopravě na motorových vozech a jednotkách řady 810, 814 a 844. Jezdil jsem s osobními vlaky z Karlových Varů do Potůčků a Mariánských Lázní a následně sem složit zkoušky na elektrickou trakci. Od roku 2016 jezdím v Chebu se stroji řad 362, 242, 680, 650.2, 844, 814, 810, ale v rámci nostalgických jízd i s historickými stroji, jako je třeba Sergej T 679.1 nebo Hektor T 435.0. 

 

Které vozidlo jste vedl jako první?

Oficiálně to byl stroj 742.201 na staniční záloze. To už jsem byl hotový strojvedoucí. Nicméně jsem měl ještě předtím možnost si vyzkoušet řízení Čmeláka řady 770 nebo Sergeje (řada 781).

 

Jaké vlaky jste dopravoval?

V osobní dopravě všechny kategorie vlaků.

 

Co byste označil za nejzajímavější zážitek ve své kariéře?

Účast na několika železničních akcích jako byly zatěžkávací zkoušky mostů, výstavy Czech Raildays, výstavy v Rakousku, Německu, Slovensku s modelovým kolejištěm v železničním voze spolku, kterého jsem členem, ale i řadu Dnů železnice Českých drah. 

 

Máte nějaké motto?

Vždy bezpečně dojeď k cíli.

 

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Svou práci beru jako poslání. Už od narození jsem bydlel přímo v nádražní budově a tato práce mi učarovala. 

 

Zvolil byste opětovně svou pracovní kariéru na dráze?

Rozhodně ANO! 

 

Jaký je váš sen spojený se železnicí?

Asi ten, že historická vozidla přežijí zavedení ETCS a my je budeme moct stále ukazovat v provozní síle. Jinak jsem si svůj sen už splnil…

 

Je někdo, komu chcete s ohledem na vaši profesi poděkovat?

Určitě je mnoho lidí, kteří mi pomohli. Patřil mezi ně Michal Heindl, který již bohužel není mezi námi. Poděkovat bych chtěl i kamarádovi Petru Ščasnému, který od při mně stál od samého začátku. Pomohl mi i někdejší náměstek Antonín Blažek a také nynější ředitel ČD Muzea Marek Plochý, který mě u historie drží dodnes, a cítím od něj velkou podporu.

 

 

Jak bude vypadat podle vás vypadat železniční doprava v ČR za 50 let?

Rozhodně bude někde jinde. Budou tu jezdit rychlovlaky mnoha železničních dopravců. Podle mě ale ztratí železnice tu romantiku, kterou měla na lokálkách ale i na hlavních tratích. Pokrok nelze zastavit, ale pro mě už to nebude to, co se mi na železnici líbí…