Praha hlavní nádraží – Rudná u Prahy

Číslo tratě: 122
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha hlavní nádraží – Rudná u Prahy

00:00
Praha hlavní nádraží

00:32
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

00:56
Levé dva krajní tunely - směr do stanice Praha-Vršovice

01:04
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

02:44
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

02:49
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

02:52
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

02:58
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

03:00
kolej zcela vlevo (spojka do stanice Praha-Vršovice)

03:27
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

03:59
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:09
Výhybna Vyšehrad

04:20
Cestové návěstidlo Opakování návěsti očekávejte rychlost 40 km/h

04:42
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

05:07
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

05:22
Vlevo trať 171 (Praha hl.n. - Beroun)

05:23
Rychlostník 30 km/h

05:59
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

06:19
Praha-Smíchov severní nástupiště

08:57
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

09:09
Rychlostník 70 km/h

10:43
Přejezdník Uzavřený přejezd

11:23
Přejezdník Uzavřený přejezd

11:28
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

12:03
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

12:07
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

12:55
Praha-Žvahov

14:02
Rychlostník 70 km/h

14:39
Výstražný kolík Pískejte

15:32
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

15:45
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

15:51
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

15:58
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

16:01
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

16:04
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

16:14
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

16:40
Praha-Jinonice

17:54
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

18:42
Rychlostník 70 km/h

19:25
Výstražný kolík Pískejte

19:46
Praha-Cibulka

20:54
Výstražný kolík Pískejte

21:47
Praha-Stodůlky

22:25
Rychlostník 70 km/h

22:58
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 30 km/h

23:37
Výstražný kolík Pískejte

23:43
Rychlostník 30 km/h

24:10
Rychlostník 70 km/h Tabule s černým obrazcem lokomotivy

24:38
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

24:42
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

24:47
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

24:51
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

25:10
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

25:17
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

25:23
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

25:31
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

26:26
Praha-Zličín

37:58
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

39:52
Tabule před zastávkou Hostivice-Sadová

40:06
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

40:10
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

40:14
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

40:19
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

40:23
Předvěst vjezdového návěstidla Výstraha

40:41
Hostivice-Sadová

41:36
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

41:38
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

41:43
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

41:51
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

41:58
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

42:34
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

43:08
Hostivice

45:03
Cestové návěstidlo Opakování návěsti očekávejte rychlost 40 km/h

45:16
Odjezdové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h

45:28
Rychlostník 70 km/h

45:40
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

45:43
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

46:02
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

46:08
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

46:14
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

46:20
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

46:29
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

46:41
Výstražný kolík Pískejte

46:43
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

46:53
Tabule před zastávkou Hostivice-U hřbitova

47:41
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

47:46
Rychlostník 70 km/h

47:55
Hostivice-U hřbitova

49:06
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

49:16
Výstražný kolík Pískejte

49:22
Tabule před zastávkou Hostivice-Litovice

49:51
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

50:18
Hostivice-Litovice

50:57
Výstražný kolík Pískejte

51:23
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

51:34
Rychlostník 70 km/h

52:17
Tabule před zastávkou Chýně

52:55
Chýně

54:01
Tabule před zastávkou Chýně-Jih

54:49
Chýně-jih

55:27
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

55:32
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

55:36
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

55:40
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

55:43
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

55:52
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

56:05
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

56:10
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

56:14
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

56:19
Vjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a výstraha

56:32
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

56:56
Vpravo trať č. 173 (Beroun – Rudná u Prahy – Praha)

57:11
Rudná u Prahy

Informace o trati: Praha hlavní nádraží – Rudná u Prahy

Okolí tratě: Praha hlavní nádraží – Rudná u Prahy

Kostel sv. Filipa a Jakuba, Praha - Zlíchov

Na vápencovém vršku z období devonu na Zlíchově se vypíná Kostel sv. Filipa a Jakuba. Od 13. století tu stála románská kaple sv. Štěpána. Kolem roku 1319 byl již kostelík veden jako farní a patřil k ořechovskému děkanství. Roku 1660 byl objekt opraven, ale o zhruba 50 let později jej jezuité zbořili a na jeho místě vystavěli barokní kostel. Na konci II. války tu byli uloženi zastřelení čeští bojovníci. I v dobách socialismu, když o církevní památky nebylo příliš pečováno, se zde konaly pravidelné bohoslužby. Dnes je kostelík opraven a stále slouží svému účelu.

Hlubočepské plotny, Praha

Prokopské údolí se můžeme pyšnit několika zajímavými skalními útvary. Vznikly po dovolování vápence v této oblasti a nesou název Hlubočepské plotny. Dnes jsou dvě rovné plochy využívány horolezci. Jako odpočinek můžeme doporučit i procházku ke zdejšímu Prokopskému jezírku.

Dva obloukové viadukty, Praha

První z kamenných viaduktů Buštěhradské dráhy, které se klenou nad Dalejským údolím, je vysoký necelých 20 metrů a má pět oblouků, druhý o sedmi obloucích je o metr vyšší. I díky nim překonávají vlaky na Pražském Semmeringu během dvaceti kilometrů výškový rozdíl téměř 180 metrů.

Přírodní park Košíře – Motol, Praha

Vlaky projíždějí Přírodním parkem Košíře – Motol, jehož základ tvoří historické parky, zahrady a usedlosti rozprostřené kolem Motolského a Košířského potoka. Na výpravu do zeleně parku se můžete vydat ze zastávek Praha-Cibulka nebo Praha-Stodůlky. Součástí parku jsou studánka Nad Dianou a vyhlídková věž Cibulka.

Motolský ordovik

Motolský ordovik, nejmenší chráněné území v Praze, má rozlohu 0,2ha a rozkládá se mezi Motolem a Stodůlkami. Území je významné především jako geologický úkaz profilu dobrotivského a berounského stupně ordoviku, je tedy bohatý na trilobity a hyolity.

Kaple Nalezení sv. Kříže a sv. Heleny, Praha - Stodůlky

Barokní kaple pochází z první poloviny 18. století a je vystavěna podle návrhu K. I. Dientzenhofera. Zajímavý je především obraz na klenbě apsidy - znázorňuje vítězství křesťanství nad pohanstvím.

Letiště Václava Havla Praha - Ruzyně

Největší české mezinárodní letiště zahájilo svůj provoz v roce 1937. Tehdy se o otevření postaral letoun Douglas DC-2 Československé letecké společnosti na letu z Piešťan přes Zlín a Brno. Za okupace zůstala v provozu jediná linka: Berlín – Praha – Vídeň, kterou jednou denně zajišťovala Deutsche Lufthansa letadly Junkers Ju 52. Hangáry a vůbec celou flotilu využívala německá armáda. Po válce byl opět obnoven civilní provoz, schválena byla i výstavba další dráhy. V průběhu dalších let se rozšiřovaly terminály, vybudovány byly prsty pro nástup cestujících, cargo terminál anebo část věže. V roce 2012 bylo letiště přejmenováno na Letiště Václava Havla Praha.

Technické informace: Praha hlavní nádraží – Rudná u Prahy

Vlak: Os 25908
Vozidlo: Motorový vůz řady 810
Max. rychlost jednotky: 80 km/h
Délka tratě: 31 km 
Délka záznamu: 00:57:40

Datum zveřejnění: 12. 2017

Rozhovor se strojvedoucím: