Praha Masarykovo nádraží – Úvaly

Číslo tratě: 011
<
>
Praha hl. n. Kočkošlapy
Hrad korouhev Kemp večerka
Letiště hrbol Přístav Suchá ves
Dutá hora
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha Masarykovo nádraží – Úvaly

00:00
Praha Masarykovo nádraží

00:48
Cestové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a opakování návěsti výstraha

862. Návěst Rychlost 50 km/h a opakování návěsti Výstraha (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku, přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 50 km/h a předvěstí na tomto návěstidle návěst Stůj.

00:56
Vlevo trať směr Praha-Bubny (směr Kladno nebo Kralupy nad Vltavou)

00:58
R 684 v čele 162 013-7 (Praha - Ústí nad Labem - Děčín)

01:08
Staničník Kilometrická poloha

Staničník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí kilometrickou polohu místa na trati.

02:05
Praha Masarykovo nádraží Hrabovka

02:11
Cestové návěstidlo Sc 103 Rychlost 40 km/h a volno

Dolní žluté světlo přikazuje strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše návěstěnou rychlostí 40 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Návěst Volno (zelené světlo) na závislém hlavním návěstidle předvěstí jednosvětlovou návěst na následujícím hlavním návěstidle.

02:38
Horní rychlostník 110 km/h; Dolní rychlostník 100 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (na zdvojeném rychlostníku).

03:11
vpravo trať směr Praha-Vysočany (dále směr Neratovice - Turnov - Tanvald nebo Lysá nad Labem - Nymburk - Hradec Králové)

03:16
Praha - Masarykovo nádraží Sluncová

03:18
lokomotivní vlak - 162 037-4 (Praha odstavné nádraží - Praha-Masarykovo nádraží)

03:22
nahoře - trať Praha hl.n. - Praha-Libeň - Kolín - Ostrava

03:36
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

04:02
Vjezdové návěstidlo: Očekávejte rychlost 80 km/h

04:06
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

04:09
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

04:19
nahoře: trať Praha hl.n. /Praha Masarykovo nádraží - Praha-Vysočany / Praha-Holešovice

04:24
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:33
Vpravo proti směru jízdy (směr depo Praha-Libeň)

04:34
Vlevo proti směru jízdy (směr Praha-Holešovice - Kralupy - Děčín)

04:45
Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3. 199. Předvěstník NS je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

05:19
Cestové návěstidlo Opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km/h

858. Návěst Opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km/h (bílé světlo a nad ním pomalu přerušované zelené světlo) dovoluje jízdu vlaku, přikazuje strojvedoucímu jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a předvěstí rychlost 80 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost.

05:20
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

05:41
Praha-Libeň

08:18
R 893 (150 209-5) (Praha - Staré Město u Uherského Hradiště)

08:42
Odjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a volno

Návěst Rychlost 80 km/h a volno (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním zelené světlo). přikazují strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše rychlostí 80 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 80 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu.

09:26
Rychlostník Horní rychlostník 120 km/h Dolní rychlostník 110 km/h

09:27
Vpravo trať směr Praha-Malešice

09:34
Oddílové návěstidlo Volno

755. Návěst Volno (zelené světlo) na závislém hlavním návěstidle předvěstí jednosvětlovou návěst na následujícím hlavním návěstidle. Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového (cestového) návěstidla stanice s nezávislými návěstidly a vjezd je dovolován návěstí Volno, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

10:13
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Valtice město

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

10:54
Praha-Kyje

11:28
Os 8610 471 (Český Brod - Praha Masarykovo nádraží)

12:01
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

12:16
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

12:30
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Praha-Dolní Počernice

12:52
R 888 v čele 150.2 (Luhačovice - Praha)

13:49
Praha-Dolní Počernice

14:01
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

14:30
R 893 (150 209-5) (Praha - Staré Město u Uherského Hradiště) 

14:50
Vpravo: trať od Prahy-Malešic

14:58
RJ 74 (1216 233-7)

15:46
Rychlostník Horní rychlosntík 130 km/h Dolní rychlostník 120 km/h

16:43
Praha-Běchovice

17:48
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

17:56
Rychlostník 120 km/h

18:26
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

18:32
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

18:34
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 100 km/h

18:36
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

19:26
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 100 km/h

19:27
vpravo - trať od Prahy-Malešic

19:28
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

19:29
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

20:04
Rychlostník 120 km/h

20:33
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Praha-Klánovice

20:37
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

20:40
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

20:44
Motorový vůz pro opravu trakčního vedení

21:33
Neplatné návěstidlo

21:39
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 100 km/h

21:40
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

22:00
Zastávka Praha-Klánovice

22:12
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

23:11
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

23:12
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

23:45
Neplatné návěstidlo

23:49
Neplatné návěstidlo

24:24
Neplatné návěstidlo

24:40
Neplatné návěstidlo

24:44
Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3. 199. Předvěstník NS je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

25:22
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

25:45
Os 9332 v čele 971 0526- (Kolín - Praha Masarykovo nádraží)

26:06
Vjezdové návěstidlo 1 S ŽST Úvaly Rychlost 40 km/h a výstraha

26:11
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

26:23
Neplatné návěstidlo

26:27
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

28:32
Stůj Odjezdové návěstidlo S4

28:34
Úvaly

Informace o trati: Praha Masarykovo nádraží – Úvaly

Okolí tratě: Praha Masarykovo nádraží – Úvaly

01/ Nový Karlín
Nový Karlín

O něco lépe než libeňská ČKD Lokomotivka dopadly budovy tohoto podniku v Karlíně. Zůstaly zachovány a díky důmyslné rekonstrukci industriálních staveb, populárních především v západních zemích, dnes plní novou funkci. Z vlaku je nejlépe vidět kancelářský komplex Machine House a Forum Karlín, místo konání kulturních akcí. Přestavěný historický objekt původních kotláren získal v roce 2014 zvláštní cenu v soutěži Best of Realty.

Nový Karlín

Hrob „červených čepic“ (klasických výpravčích) – i tak by se dala s nadsázkou nazvat rodící se stavba centrálního dispečerského pracoviště uprostřed trianglu tratí 011, 091 a 231. Cílem je převést většinu místně řízených tratí a stanic na železniční síti pod dvě velká síťová centra. První z nich již funguje v Přerově, druhé se právě staví na tomto místě. Díky tomu zmizí z většiny nádraží na hlavních tratích typické postavy výpravčích s červenou čepicí a výpravkou. Kromě personálních úspor by mělo toto řešení posílit bezpečnost a efektivitu provozu.

Centrální dispečink

Centrální dispečink

03 - Moderní Libeň
Moderrní Libeň

Pražská Libeň patří k místům, která za posledních 25 let prošla velkou proměnou. Poté, co tradiční český výrobce lokomotiv ČKD v devadesátých letech zanikl, vzniklo na místě původního továrního komplexu hned několik výrazných staveb. Již zdálky je vidět nejvyšší obytná budova v ČR nazývaná Eliška. V prostoru za seřaďovacím nádražím na chvíli vykoukne dinosaurus ze střechy Galerie Harfa a pražská O2 arena, místo konání velkých sportovních akcí a hudebních koncertů světových hvězd. Před ní se nenápadně krčí růžová budova původního libeňského nádraží, kde dnes sídlí archiv ČD.

03 - Moderní Libeň
Moderrní Libeň

03 - Moderní Libeň

04 - Kyje, dřevostavba
Kyje, dřevostavba

Před Kyjským rybníkem je možné po pravé straně zahlédnout rodící se futuristickou stavbu, která připomíná na první pohled trup ponorky či kosmickou loď. Ač tomu šedý povrch nenapovídá, jedná se o dřevostavbu umístěnou na masivní betonové noze. Stavba pochází z dílny architekta Jana Šépka a má jméno Dům v sadu.

05 - Kyjský rybník
Kyjský rybníík

V úseku mezi zastávkami Praha-Kyje a Praha-Dolní Počernice se po levé straně rozkládá nezastavěná plocha s hrází. Protékají zde přirozeně meandrující Hostavický a Svépravický potok slévající se v říčku Rokytku. Byť to na první pohled není patrné, místo slouží především jako suchý poldr zvaný Čihadla, který by v případě potřeby měl zachytit povodňové vlny a omezit tak škody v centru Prahy. Suchý poldr byl celý zaplaven při ničivých povodních v roce 2002 nebo v červnu 2013.

06 - Suchý poldr
Suchý poldr

Třetí největší pražský rybník je určen především k chovu ryb, přes léto však bývá v obležení místních obyvatel. Jistou perličkou je louka oblíbená postaršími nudisty nedbale postávajícími a pozorujícími projíždějící vlaky. Rákosová poetika končí průjezdem pod jednou z hlavních pražských temen – Jižní spojkou.

07 - Počernický rybník
Počernický rybník

07 - Počernický rybník
Počernický rybník

08 - Blatov
Blatov

Počernický rybník 07 - Počernický rybník 07 - Počernický rybník Na okraji Klánovického lesa, v místě zvaném Blata, začíná dvoukolejná přeložka tratě směřující z Prahy-Běchovic k Malešicím. Obě tratě spolu souběžně vedou až po zastávku Praha-Dolní Počernice. Kromě nočního autovlaku zde pravidelně z hlavní tratě „uhýbají“ výhradně nákladní vlaky pokračující mimo centrum dále ve směru Plzeň (Německo) nebo na kontejnerový terminál v Uhříněvsi.

08 - Blatov
Blatov

09 - Klánovický les
Klánovický les

Hned za Blatovem se hlavní tříkolejná trať noří do rozsáhlého přírodního parku Klánovice-Čihadla protkaného hustou sítí pěšin i cyklostezek. Jde o největší území svého druhu v metropoli, proto se mu často přezdívá „zelené plíce Prahy“. V lesoparku se nachází několik chráněných rezervací, mezi nejznámější patří oblast známá jako Klánovický les. Během protektorátu zde vzniklo golfové hřiště, o jehož obnovu se po roce 1995 snažilo několik investorů. Díky odporu místních obyvatel i vedení radnice však zatím neúspěšně.

09 - Klánovický les
Klánovický les

Technické informace: Praha Masarykovo nádraží – Úvaly

Vlak: OS 9379

Vozidlo: řada 451

 Maximální rychlost: 100 km/h

Délka úseku: 22 km

Doba jízdy: 28:47 min

Počet zastávek: 8

Datum zveřejnění: 5. 2015

Rozhovor se strojvedoucím: