Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt

Číslo tratě: 142
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt

00:14
Karlovy Vary dolní nádraží

00:48
Odjezdové návěstidlo Volno

01:02
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

01:04
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

03:49
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

04:00
Nahoře trať č. 140 (Klášterec nad Ohří – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb)

05:05
Karlovy Vary

05:14
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

07:14
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

07:49
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

09:00
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

10:06
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

10:10
Vlevo trať č. 140 (Klášterec nad Ohří – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb)

10:14
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

11:02
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

11:27
Stará Role

12:48
Rychlostník 45 km/h

14:33
Výstražný kolík Pískejte

14:54
Výstražný kolík Pískejte

15:22
Výstražný kolík Pískejte

18:15
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

18:20
Výstražný kolík Pískejte

18:21
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

18:28
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

18:32
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

18:56
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

19:02
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

19:09
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

19:14
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

20:02
Vlevo trať č. 143 (Nová Role – Chodov)

20:10
Nová Role

22:31
Výstražný kolík Pískejte

22:45
Rychlostník 35 km/h

23:01
Rychlostník 45 km/h Tabule s černým obrazcem lokomotivy

23:34
Výstražný kolík Pískejte

24:01
Výstražný kolík Pískejte

25:04
Tabule před zastávkou Nová Role zastávka

25:07
Výstražný kolík Pískejte

25:34
Nová Role zastávka

26:30
Výstražný kolík Pískejte

27:23
Výstražný kolík Pískejte

28:42
Výstražný kolík Pískejte

28:57
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 30 km/h

29:11
Výstražný kolík Pískejte

29:28
Tabule před zastávkou Nejdek-Suchá

29:33
Rychlostník 35 km/h

29:41
Výstražný kolík Pískejte

29:48
Rychlostník 45 km/h Tabule s černým obrazcem lokomotivy

30:13
Výstražný kolík Pískejte

30:15
Nejdek-Suchá

31:10
Výstražný kolík Pískejte

31:35
Rychlostník 55 Km/h

31:38
Výstražný kolík Pískejte

32:06
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

32:12
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

32:16
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

32:28
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

32:34
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

32:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

32:44
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

33:04
Rychlostník 45 km/h

33:25
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 10 km/h

33:46
Nejdek

35:16
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

35:34
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

35:42
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

36:15
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

38:11
Rychlostník 55 Km/h

38:12
Tabule před zastávkou Nejdek zastávka

38:15
Výstražný kolík Pískejte

38:30
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

38:41
Nejdek zastávka

39:20
Přejezdník je na opačné straně

39:21
Přejezdník Uzavřený přejezd

39:37
Výstražný kolík Pískejte

40:07
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

40:08
Výstražný kolík Pískejte

40:19
Rychlostník 55 Km/h

40:44
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

40:52
Výstražný kolík Pískejte

41:09
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

41:25
Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku

41:35
Výstražný kolík Pískejte

41:44
Přejezdník Uzavřený přejezd

41:45
Tabule před zastávkou Vysoká Pec

42:01
Rychlostník 20 km/h Rychlostník 20 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

42:17
Rychlostník 50 km/h

42:30
Vysoká Pec

43:38
Přejezdník Uzavřený přejezd

43:49
Rychlostník 55 Km/h

45:08
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

45:25
Rychlostník 55 Km/h

46:04
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

46:41
Výstražný kolík Pískejte

47:01
Lichoběžníková tabulka Hranice dopravny

47:13
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

47:31
Nové Hamry

49:44
Výstražný kolík Pískejte

50:04
Rychlostník 45 km/h

51:58
Výstražný kolík Pískejte

52:30
Výstražný kolík Pískejte

52:37
Tabule před zastávkou Nejdek-Tisová

52:53
Nejdek-Tisová

56:42
Výstražný kolík Pískejte

57:06
Tabule před zastávkou Nejdek-Sejfy

57:30
Výstražný kolík Pískejte

57:33
Nejdek-Sejfy

57:38
Výstražný kolík Pískejte

57:52
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

59:42
Tabule před zastávkou Nejdek-Oldřichov

60:07
Nejdek-Oldřichov

60:27
Výstražný kolík Pískejte

61:39
Přejezdník Uzavřený přejezd

61:57
Přejezdník je na opačné straně

61:58
Přejezdník Uzavřený přejezd

63:14
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 30 km/h

63:34
Výstražný kolík Pískejte

63:45
Rychlostník 30 km/h

63:46
Lichoběžníková tabulka Hranice dopravny

64:02
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

64:13
Pernink

64:37
Místo zastavení

65:45
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

65:51
Výstražný kolík Pískejte

66:11
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

67:20
Výstražný kolík Pískejte

67:37
Výstražný kolík Pískejte

67:38
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

68:07
Lichoběžníková tabulka Hranice dopravny

68:18
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

68:33
Horní Blatná

69:41
Rychlostník 45 km/h

70:50
Výstražný kolík Pískejte

70:59
Rychlostník 55 Km/h

71:32
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

71:49
Výstražný kolík Pískejte

72:25
Výstražný kolík Pískejte

74:08
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

74:12
Výstražný kolík Pískejte

74:13
Tabule před zastávkou Potůčky zastávka

74:37
Potůčky zastávka

75:54
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 20 km/h

76:09
Výstražný kolík Pískejte

76:24
Rychlostník 20 km/h Rychlostník 20 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

76:37
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

76:59
Přejezdník Uzavřený přejezd

77:49
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

77:56
Potůčky

83:57
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

85:15
Johanngeorgenstadt

Informace o trati: Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt

Okolí tratě: Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt

Porcelánka v Nové Roli

U nádraží v Nové Roli nepřehlédnete porcelánku Thun 1794, která je největším výrobcem porcelánu u nás. Předloni byla v jejím návštěvnickém centru otevřena tzv. Porcelánová zastávka. Ta je koncipována jako porcelánový příběh seznamující s procesem výroby porcelánu od úpravy hlavní suroviny (kaolinu) až po výsledný produkt. Zájemci mohou také absolvovat prohlídku výroby s průvodcem nebo si zkusit dekorovat vybraný výrobek v Porcelánové školičce.

Zámek Nejdek

V jihovýchodní části Nejdku se vám mezi továrními budovami ukáže novorenesanční zámek. Se stavbou zámku v Nejdku začal v polovině 17. století hrabě Heřman Černín, dokončil ji o tři roky později jeho nástupce Humprecht Černín. Šlo o dvoupatrové šlechtické sídlo s více než dvaceti pokoji. V roce 1857 zámek vyhořel a musel být postaven znovu od základů. Dnešní podobu získal při přestavbě roku 1889 za továrníka Moritze von Königswarta.

Skiareál v Nových Hamrech

Horská víska Nové Hamry má jedno z nejčistších ovzduší v Krušných horách. Zatímco v létě do Nových Hamrů jezdí výletníci za krásnou lesnatou krajinou, která je rájem houbařů, v zimě sem míří hlavně vyznavači sněhových radovánek. V obci se totiž nachází oblíbený lyžařský areál s pravidelně upravovanými sjezdovkami. Skiareál v Nových Hamrech je vhodný pro rodiny s dětmi. Nechybí tu dětský vlek ani půjčovna sjezdové a běžecké výstroje.

Perninský viadukt

Těsně před stanicí Pernink projede vlak po klenutém kamenném viaduktu, jenž v nejvyšším bodě dosahuje výšky 20 m. Perninský viadukt je tvořen šesti oblouky o rozpětí 2×8 m, 2×10 m a 2×12 m. Postaven byl stejně jako celá trať na konci 19. století. Na stavbě dráhy pracovaly stovky dělníků z celého Rakouska-Uherska včetně proslulých italských barabů – zkušených dělníků najímaných na stavby železnic.

Kaple v Horní Blatné

Za nádražím v Horní Blatné najdete hřbitov s velkou jednolodní kaplí sv. Kříže z 18. století, která byla v letech 2000–2002 nákladně rekonstruována. Z vlaku lze zahlédnout i pseudogotickou hrobku rodiny Hahn z konce 19. století. V Horní Blatné se vám také ukáže věž barokního kostela sv. Vavřince, který je dominantou městské památkové rezervace. Tato svatyně byla v 90. letech minulého století opravena i za finančního přispění německých rodáků.

Kostel v Johanngeorgenstadtu

Město Johanngeorgenstadt bylo založeno saským kurfiřtech Janem Jiřím I. Saským (něm. Johann Georg I. von Sachsen) v roce 1654. Uchýlili se sem protestanti, kteří museli v době protireformace opustit domovy v Čechách. Do nového města přesídlili především lidé z nedaleké Horní Blatné. Záhy si také postavili nový kostel. V roce 1867 postihl město velký požár, který neušetřil ani svatostánek. K obnově kostela v novogotickém stylu došlo v letech 1869–1872.

Technické informace: Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt

Vlak: Os 17108
Vozidlo: motorová jednotka řady 814
Max. rychlost motor. jednotky: 80 km/h
Délka tratě: 45 km  
Délka záznamu: 1:26:05

Datum zveřejnění: 5. 2018

Rozhovor se strojvedoucím: Jan Kolář (DKV Plzeň, PJ Cheb)

strojvedoucíV jakém roce a do jaké služebny jste nastoupil k ČD/ČSD?
Nastoupil jsem v prosinci 1991 do služebny PJ Karlovy Vary.

Jak se vyvíjela vaše profesní kariéra?
Začínal jsem jako mechanik kolejových vozidel a po pěti letech jsem začal jezdit jako strojvedoucí pro Lokomotivní depo Karlovy Vary. 

Které vozidlo jste vedl jako první?
Začínal jsem jezdit na motorových vozech řady 820 (ex. M 240.0).

Jaký druh vlaků jste dopravoval?
Nejčastěji vlaky osobní dopravy. Před rozdělením na ČD na osobního a nákladního dopravce jsem také vlaky nákladní a manipulační.

Jaké vozidlo preferujete a proč?
Nejraději jezdím na motorových jednotkách Desiro řady 642 DB. Je to moderní, dobře ovladatelné a pohodlné vozidlo jak pro strojvedoucí, tak i pro cestující.

Máte nějaké profesní či životní motto?
Řídím se rčením: Jaký si to uděláš, takový to máš.

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?
Své povolání beru jako svého koníčka. 

Zvolil byste opětovně svou pracovní kariéru na železnici?
Myslím, že ano. Svou práci mám rád.

Máte profesní sen?
Dožít se ve zdraví důchodu.  Rád bych se svezl rychlostním vlakem TGV a zajímala by mě i švýcarská železnice.

Chtěl byste někomu ve spojitosti s vaším povoláním poděkovat?
Celé rodině za jejich trpělivost spojenou s tímto náročným povoláním.

 

Jak bude podle vás vypadat železniční doprava u nás za 50 let? 
S vývojem nových technologií, které jistě zasáhnou do vozidlového parku i zabezpečení jízdy vlaků těžko říct. Přeji si však, aby strojvedoucí měl na dráze stále své místo.