Příbram – Praha hl. nádraží

Číslo tratě: 200, 170, 173
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Příbram – Praha hl. nádraží

00:16
Příbram

01:16
Rychlostník 70 km/h

02:10
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

02:45
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

02:50
Výstražný kolík Pískejte

03:28
Rychlostník 75 km/h

03:37
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

04:16
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:18
Výstražný kolík Pískejte

04:29
Výstražný kolík Pískejte

05:01
Výstražný kolík Pískejte

05:26
Rychlostník 75 km/h

06:39
Bratkovice

08:03
Výstražný kolík Pískejte

11:31
Jince

14:51
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

15:27
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

15:31
Výstražný kolík Pískejte

15:54
Výstražný kolík Pískejte

16:05
Rejkovice

17:50
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

18:35
Výstražný kolík Pískejte

18:38
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

19:02
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

19:14
Rychlostník 75 km/h

19:24
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

19:29
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

19:33
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

19:37
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

19:40
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

19:55
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

20:00
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

20:06
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

20:13
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

20:21
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

20:52
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

21:19
Lochovice

22:44
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

23:07
Rychlostník 75 km/h

23:36
Vpravo trať číslo 172 (Zadní Třebaň - Lochovice)

23:37
Výstražný kolík Pískejte

24:10
Výstražný kolík Pískejte

25:47
Libomyšl

26:02
Výstražný kolík Pískejte

28:06
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

28:10
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

28:13
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

28:13
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

28:13
Radiovník Začátek radiového systému GSM-R

Návěst Začátek rádiového systému GSM-R (bílá obdélníková deska s černým orámováním, postavená na kratší straně, na ní písmena GSM-R, nad písmeny symbol telefonního sluchátka, pod písmeny jsou v elipse písmena, vyjadřující symbol státu, do jehož systému GSM-R se registrace provádí) přikazuje provádět komunikaci rádiovým zařízením v národním systému GSM-R, stanoveném příslušným symbolem státu.

28:16
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

28:34
Rychlostník 70 km/h

28:41
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

28:49
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

28:55
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

28:57
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

29:00
Radiovník Začátek radiového systému GSM-R

Návěst Začátek rádiového systému GSM-R (bílá obdélníková deska s černým orámováním, postavená na kratší straně, na ní písmena GSM-R, nad písmeny symbol telefonního sluchátka, pod písmeny jsou v elipse písmena, vyjadřující symbol státu, do jehož systému GSM-R se registrace provádí) přikazuje provádět komunikaci rádiovým zařízením v národním systému GSM-R, stanoveném příslušným symbolem státu.

29:05
Odjezdové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h

29:30
Vlevo trať číslo 170 (Praha - Beroun - Plzeň - Cheb

29:56
Zdice

32:00
Cestové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h

32:14
Odjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

33:54
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

34:49
Králův Dvůr-Popovice

34:54
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

35:14
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

35:30
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

36:08
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

36:10
Králův Dvůr

36:56
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

37:05
Předvěstní štít: Očekávejte pomalou jízdu 70 km/h

37:38
Cestové návěstidlo Výstraha

37:50
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

38:08
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

38:25
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

38:51
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

39:04
Cestové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a opakování návěsti výstraha

862. Návěst Rychlost 50 km/h a opakování návěsti Výstraha (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku, přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 50 km/h a předvěstí na tomto návěstidle návěst Stůj.

39:09
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

39:13
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

39:39
Beroun

39:56
Cestové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a opakování návěsti výstraha

862. Návěst Rychlost 50 km/h a opakování návěsti Výstraha (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku, přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 50 km/h a předvěstí na tomto návěstidle návěst Stůj.

41:30
Odjezdové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

41:52
Vpravo trať číslo 170 (Praha – Beroun – Plzeň – Cheb)

41:56
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

41:57
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

41:58
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

41:59
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

42:00
Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

1026. Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím) upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

42:04
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

42:09
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

43:13
Beroun-Závodí

43:18
Odjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a volno

43:27
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

43:33
Vlevo trať číslo 174 (Beroun – Rakovník)

43:52
Horní rychlostník 70 km/h / dolní rychlostník 65 km/h

47:26
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

47:31
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

47:36
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

47:38
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

47:38
Horní rychlostník 65/ dolní rychlostník 60 km/h

47:41
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

48:25
Vráž u Berouna

48:28
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

48:31
Odjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a volno

48:44
Horní rychlostník 60 km/h, dolní rychlostník 55 km/h

49:39
Horní rychlostník 65/ dolní rychlostník 60 km/h

50:11
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

50:15
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

50:20
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

50:24
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

50:57
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

51:03
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

51:09
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

51:18
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

51:22
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a výstraha

51:51
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

52:02
Loděnice

52:31
Odjezdové návěstidlo Stůj

58:06
Odjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a volno

61:45
Rychlostník 65 Km/h

63:30
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

63:35
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

63:39
Nučice zastávka

63:40
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

63:45
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

63:46
Horní rychlostník 65/ dolní rychlostník 60 km/h

64:20
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

64:25
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

64:26
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

64:31
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

64:37
Cestové návěstidlo Rychlost 50 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

65:16
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

65:22
Nučice

65:42
Odjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a volno

65:50
Horní rychlostník 65/ dolní rychlostník 60 km/h

66:06
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

66:11
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

66:16
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

66:21
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

66:41
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

66:58
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

67:05
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

67:12
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

67:18
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

67:24
Rudná zastávka

67:43
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

68:21
Vlevo trať číslo 122 (Praha – Hostivice – Rudná u Prahy)

68:37
Rudná u Prahy

69:30
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

69:56
Rychlostník 70 km/h

70:14
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

71:24
Jinočany

72:34
Zbuzany

73:25
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

74:13
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

74:29
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

74:39
Praha-Řeporyje

75:03
Horní rychlostník 75 km/h, dolní rychlostník 70 km/h

76:14
Rychlostník 70 km/h

77:28
Rychlostník 65 Km/h

77:29
Praha-Holyně

77:41
Rychlostník 70 km/h

78:34
Horní rychlostník 75 km/h, dolní rychlostník 70 km/h

79:00
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

79:03
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

79:07
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

79:11
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

79:14
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

79:38
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

79:45
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

79:53
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

79:58
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

80:39
Praha-Hlubočepy

80:54
Odjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a volno

81:24
Praha-Hlubočepy

81:37
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

82:09
Horní rychlostník 75 km/h, dolní rychlostník 70 km/h

82:19
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

82:23
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

82:25
Předvěst radiovníku Připravte radiové zařízení GSM-R k registraci

Návěst Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci (žlutá obdélníková deska s černým orámováním, postavená na kratší straně, na ní písmena GSM-R, nad písmeny symbol telefonního sluchátka, pod písmeny jsou v elipse písmena, vyjadřující symbol státu, do jehož systému GSM-R se registrace provádí) přikazuje zahájit přípravu na registraci rádiového zařízení GSM-R tak, aby u návěsti Začátek rádiového systému GSM-R bylo toto zařízení v systému GSM-R registrováno.

82:26
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

82:30
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

83:02
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

83:10
Vpravo trať číslo 170 (Praha – Beroun – Plzeň – Cheb)

83:12
Radiovník Začátek radiového systému GSM-R

Návěst Začátek rádiového systému GSM-R (bílá obdélníková deska s černým orámováním, postavená na kratší straně, na ní písmena GSM-R, nad písmeny symbol telefonního sluchátka, pod písmeny jsou v elipse písmena, vyjadřující symbol státu, do jehož systému GSM-R se registrace provádí) přikazuje provádět komunikaci rádiovým zařízením v národním systému GSM-R, stanoveném příslušným symbolem státu.

83:15
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

83:25
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

83:35
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

83:45
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

83:45
Kolejiště s vloženým návěstidlem

4229. Návěst Kolejiště s vloženým návěstidlem (bílá obdélníková, na kratší straně umístěná deska, černě orámovaná a na ní značka \\\"vykřičník\\\") upozorňuje na vložené návěstidlo ve stanici.

84:09
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

85:12
Praha-Smíchov

88:12
Cestové návěstidlo Výstraha

88:33
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

88:49
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

88:51
Odjezdové návěstidlo Volno

89:14
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

89:43
Odjezdové návěstidlo Výstraha

90:24
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

90:38
Opakování návěsti Volno

90:56
Odjezdové návěstidlo Výstraha

91:45
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

91:52
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

92:01
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

92:15
Vpravo trať číslo 220 (Praha – Benešov u Prahy – České Budějovice)

92:25
Cestové návěstidlo Opakování návěsti výstraha

95:06
Praha hl. n.

95:48
Cestové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Příbram – Praha hl. nádraží

Okolí tratě: Příbram – Praha hl. nádraží

Huť Barbora, Jince

Barokní vysoká pec Barbora ve středočeských Jincích je součástí bývalé železářské huti dostavené v roce 1810 říšským hrabětem Rudolfem z Vrbna a Freudenthalu. Provoz byl ukončen už v roce 1874. V roce 1886 byla bývalá huť přeměněna na pilu, která sloužila až do roku 1951. Poté byl v objektu sklad, od roku 1973 budova chátrala. Po revoluci ji získal soukromý majitel. Bohužel, ani ten nevdechl původně vysoké peci nový život. V roce 2017 získal budovu městys a nyní ji nechává nákladně rekonstruovat. Plánuje v ní regionální muzeum.

Zámek Jince

Na místě nynějšího jineckého zámku stávala středověká tvrz. Vlastní zámek byl postaven až v polovině 18. století, tehdy jako trojkřídlová patrová budova. V 19. století se ze zámku stal pivovar, zbořena byla i kaple sv. Josefa. Zámek je v soukromém vlastnictví a chátrá.

Královodvorská cementárna

Králodvorská cementárna na portlandský a puzzolánový cement byla založena v listopadu 1889. Zkušební výroba začala už o rok později, v květnu 1891 byla uvedena do plného provozu. V roce 1924 měla továrna k dispozici již 6 moderních rotačních pecí. Ve dvacátých letech tu vyrostl nový závod. Výroba cementu kulminovala v roce 1978 na hodnotě 980 472 tun, což je historicky nejvyšší výroba závodu. V roce 2003 byla v cementárně Králův Dvůr přerušena výroba cementu a dnes je zde v provozu balicí linka a expedice baleného i volně loženého cementu.

Železárny Karlova Huť u Králova Dvora

Výroba železa je v Karlově Huti u Králova Dvora doložena už ve 14. století. Zpracovávala se zde ruda z Krušné hory u Nového Jáchymova, od druhé poloviny 19. století též z dolu Hrouda u Zdic a z nučických dolů. Z Krušné hory a z Hroudy vedly do Karlovy Huti až do 60. let 20. století visuté nákladní lanovky. Později fabriku vlastnil rod Fürstenberků, přičemž po prodeji České montážní společnosti tu vyrostla obří válcovna. Do konce druhé světové války železárnu vlastnila Pražská železářská společnost. Vysoká pec ukončila činnost v 80. letech 20. století. V současnosti část areálu zabírají menší firmy, část už je srovnaná se zemí.

Zřícenina hradu Tetín

Jako „rande plac“ dnes slouží zřícenina hradu Tetín. Romantickou kulisu pak dotváří dochovaná spodní část věžovité brány, zbytky zdiva hradního paláce a hluboký příčný příkop. Středověký kamenný hrad byl postaven okolo r. 1288. Nejspíše šlo o sídlo královského lovčího. Za vlády Václava II. byl hrad přestavěn pro potřeby přemyslovských levobočků. Když Karel IV. tetínské panství přidal ke Karlštejnu, hrad zpustnul.

Nádraží Loděnice

Na tomto nádraží by nebylo nic tak zajímavého, kdyby zde nenatočil Jiří Menzel i v zahraničí oceňovaný snímek Ostře sledované vlaky, tj. dílo vycházející ze stejnojmenné knižní předlohy železničáře a spisovatele Bohumila Hrabala. Dnes tu film a vůbec historii trati připomíná malé muzeum.

Prokopské údolí, Praha

Přírodní rezervace Prokopské údolí zahrnuje rozsáhlé rokliny mezi Jinonicemi a Zlíchovem včetně vrchu Děvína a okolních kopců zvaných Dívčí hrady. Rezervace s rozmanitou faunou i florou je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Na celém území je možno najít stopy průmyslových podniků zpracovávajících v minulosti vápenec. Za války byly v Prokopském údolí vybudovány podzemní prostory, přičemž byly některé cenné úseky zasypány odvaly, například rokle východně od Prokopského lomu. Bez zajímavosti není ani obří vojenský kryt vzniklý z bývalého lomu a nedostavěné nacistické podzemní továrny a považovaný například za vojenské velitelství, bývá označován krycím označením K-116. Přesný rozsah a účel objektu je utajován. Jisté je jen to, že objekt stále patří armádě.

Dva obloukové viadukty, Praha

První z kamenných viaduktů Buštěhradské dráhy, které se klenou nad Dalejským údolím, je vysoký necelých 20 metrů a má pět oblouků, druhý o sedmi obloucích je o metr vyšší. I díky nim překonávají vlaky na Pražském Semmeringu během dvaceti kilometrů výškový rozdíl téměř 180 metrů.

Kostel sv. Filipa a Jakuba, Praha - Zlíchov

Na vápencovém vršku z období devonu na Zlíchově se vypíná Kostel sv. Filipa a Jakuba. Od 13. století tu stála románská kaple sv. Štěpána. Kolem roku 1319 byl již kostelík veden jako farní a patřil k ořechovskému děkanství. Roku 1660 byl objekt opraven, ale o zhruba 50 let později jej jezuité zbořili a na jeho místě vystavěli barokní kostel. Na konci II. války tu byli uloženi zastřelení čeští bojovníci. I v dobách socialismu, když o církevní památky nebylo příliš pečováno, se zde konaly pravidelné bohoslužby. Dnes je kostelík opraven a stále slouží svému účelu.

Železniční most, Praha

Současná konstrukce mostu se nad Vltavou u Vyšehradu klene od roku 1901. Dříve zde totiž stál taktéž železniční most, ale byl příhradový, rozložený na tři pilíře a jen s jednou kolejí. Na začátku dvacátého století byly vystavěny v korytě řeky dva nové, kamenné pilíře. Na nich leží tři příhradové ocelové nosníky, každý o délce 70 metrů. V současné době se nachyluje k jeho rekonstrukci.

Vyšehrad, Praha

Někdejší hradiště a pevnost vypínající se nad Podolím a řekou Vltavou údajně založil kníže Krok. Co je na tom pravdy, je těžké říci. Faktem nicméně zůstává, že areál začal vznikat v polovině 10. století a koncem 11. století byl sídlem krále Vratislava II. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad samostatným městem a do roku 1848 též podřízen zdejší kapitule. K Praze byl připojen až o téměř čtyřicet let později. V roce 1883 zde bylo zřízeno národní pohřebiště. Rok 1904 pak přinesl proražení tunelu do Podolí. Kromě hřbitova se Slavínem se na Vyšehradě nachází kostel sv. Petra a Pavla nebo rotunda sv. Martina.

Pražský hrad

Byl založen pravděpodobně již někdy kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsaný v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na vršku nad centrem se tyčí řada paláců a dalších staveb rozličných slohů. Největší dominantou je samozřejmě obří chrám sv. Víta.

Podskalská celnice, Praha

Bílá budova na dnešním pražském Rašínově nábřeží, respektive Výtoni je posledním zbytkem staré rybářské osady Podskalí. Ta zde existovala již na konci 12. století a její obyvatelstvo mělo výsadní právo obchodovat se dřevem, který byl připlavován po Vltavě.

Nuselský most, Praha

Nuselák, jak se mu přezdívá, proslul coby oblíbené místo sebevrahů. Nesl také jméno nechvalně proslulého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Most se klene nad Nuselským údolím a spojuje Pankrác se středem města. Po mostovce se prohání vozidla ve dvou proudech a šesti pruzích, uvnitř vede trať metra linky C. Stavba byla dokončena v roce 1973, vysoká je 42,5 metru, dlouhá 485 metrů a široká 26,5 metru.

Havlíčkovy sady (Gröbovka), Praha

Havlíčkovy sady či Grébovka je rozlehlý park anglického typu na pražských Vinohradech. Prostor začal vzkvétat mezi lety 1871 a 1888 v okolí dvoupatrové novorenesanční vily průmyslníka Moritze Gröbeho, společníka firmy Lanna a Šebek. Dalšími dominantami areálu jsou vinice a Viniční altán či usedlost Dolní Landhauska. Park je podle dendrologů velmi hodnotný, neboť v něm roste 120 druhů domácích i exotických dřevin. Žije tu i 25 druhů ptáků.

Technické informace: Příbram – Praha hl. nádraží

Vlak: R 1247

Vozidlo: motorový vůz řady 854

Max. rychlost vozidla: 120 km/h

Délka tratě: 82 km

Délka záznamu: 1:36:00

Datum zveřejnění: 6. 2020

Rozhovor se strojvedoucím: Jiří Jandík, Oblastní centrum provozu Západ, Regionální provozní pracoviště České Budějovice

Kdy jste se stal železničářem?

V roce 1996 jsem začal pracovat jako signalista v železniční stanici Praha Masarykovo nádraží.

Jak se vyvíjela Vaše profesní kariéra (depa, vozidla)?

Jako signalista jsem sloužil 10 let. Od roku 2006 jsem strojvedoucím. Začínal jsem v tehdejším Depu kolejových vozidel České Budějovice.

Které vozidlo jste vedl jako úplně první?

První samostatnou směnu jsem vykonal na lokomotivě řady 742.

Jaké vlaky jste dopravoval?

Od počátku jsem strojvedoucím vlaků osobní dopravy.

Které vozidlo či trať máte nejraději a proč?

Nejradši mám lokomotivu řady 749 a trať České Budějovice – Volary. Obé je bohužel dnes již minulostí.

 

Co byste označil za nejzajímavější zážitek ve své kariéře?

Vzpomínám na zážitek, kdy mi jedna milá paní cestující po příjezdu do stanice přišla poděkovat za pohodlnou jízdu.

Máte nějaké profesní nebo životní motto?

Ať se vozidlo ani nic jiného nerozbije.
 
Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Spíše zaměstnání.

Zvolil byste opětovně svou pracovní kariéru na železnici?

Pravděpodobně ano.

Jaký je váš osobní sen spojený se železnicí?

Aby České dráhy nepřicházely o provoz na dalších tratích.

Je někdo, komu chcete profesně poděkovat?

Některým kolegům z dob zácviku.