Praha hl. nádraží – Beroun

Číslo tratě: 171
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha hl. nádraží – Beroun

00:00
Praha hlavní nádraží

00:23
Odjezdové návěstidlo Volno

00:26
Dva levé krajní tunely - trať 220 Praha hl.n. - České Budějovice

00:27
Jednotka 471 023-4 v čele soupravového vlaku 9922 (směr Praha odstavné nádraží)

00:57
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

01:53
Jednotka 471 030-7 v čele vlaku Os 9929 (Praha-Radotín - Praha hl.n.)

03:20
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

03:25
spojka ze stanice Praha-Vršovice do výhybny Vyšehrad

03:49
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

04:21
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:32
Výhybna Vyšehrad

04:44
Odjezdové návěstidlo Volno

05:04
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

05:35
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

06:13
Cestové návěstidlo Opakování návěsti výstraha

06:14
Kolejiště s vloženým návěstidlem

4229. Návěst Kolejiště s vloženým návěstidlem (bílá obdélníková, na kratší straně umístěná deska, černě orámovaná a na ní značka \\\"vykřičník\\\") upozorňuje na vložené návěstidlo ve stanici.

06:41
Praha-Smíchov

08:24
Vložené návěstidlo Odjezdové návěstidlo dovoluje jízdu

09:04
Směr jízdy vlaku

Návěst Směr jízdy vlaku (svítící bílé písmeno, kterým začíná název sousední stanice nebo jiné stanice trati, popř. obvodu stanice) u vjezdového, cestového nebo odjezdového návěstidla upozorňuje, kterým směrem je postavena vlaková cesta.

09:05
Odjezdové návěstidlo Volno

09:20
Jednotka 471 010-9 v čele osobního vlaku 8832 (Beroun - Praha hl.n.)

09:31
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

09:32
Vpravo trať 122 Praha-Smíchov - Hostivice - Rudná u Prahy

09:58
814 142-6 v čele soupravového vlaku 19945 (Nučice - Praha-Smíchov)

11:17
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

11:37
Rekuperace zakázána

11:40
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

11:47
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

12:15
Tabule před zastávkou Praha-Chuchle

12:24
Dvě krajní koleje - spojka mezi stanicemi Praha-Krč a Praha-Radotín

12:53
Praha-Chuchle

15:42
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

15:59
Praha-Radotín

17:29
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

17:35
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

18:12
Lokomotiva 362 132-3 v čele vlaku Rx 755 (Plzeň hl.n. - Praha hl.n.)

18:28
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

18:32
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

18:58
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

20:22
Tabule před zastávkou Černošice

20:26
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

20:40
Černošice

21:44
Jednotka 681 006 v čele vlaku SC 505 (Cheb - Ostrava hl.n.)

23:04
Tabule před zastávkou Černošice-Mokropsy

23:30
Černošice-Mokropsy

25:58
Tabule před zastávkou Všenory

26:27
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

26:31
Všenory

28:11
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

28:20
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

28:29
Jednotka 471 043-0 v čele osobního vlaku 8822 (Beroun - Praha hl.n.)

28:43
Dobřichovice

30:12
Odjezdové návěstidlo Volno

31:36
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

32:03
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

32:04
Rychlostník 70 km/h

32:07
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

32:32
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

32:41
Řevnice

41:09
Motorový vůz 854 007-2 v čele vlaku R 1243 (České Budějovice - Praha hl.n.)

43:35
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

43:42
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

43:55
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

44:26
Zadní Třebaň

44:29
Vlevo trať č. 172 (Zadní Třebaň - Lochovice)

45:53
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

48:16
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

48:24
Karlštejn

51:37
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

51:46
Tabule před zastávkou Srbsko

51:52
Lokomotiva 362 062-2 v čele vlaku Ex 11351 (Plzeň hl.n. - Praha-Smíchov)

52:08
Srbsko

54:50
Rychlostník 85 km/h

55:12
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

56:03
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

56:13
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

56:38
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

57:03
Samostatná světelná opakovací předvěst Očekávejte rychlost 40 km/h

57:34
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

57:38
Vpravo trať č. 173 (Beroun - Rudná u Prahy - Praha-Smíchov) a č. 174 (Beroun - Rakovník)

57:50
Děličník Úsekový dělič

Návěst Úsekový dělič (žlutý nepravidelný elipsoid, na kterém mohou být uprostřed dva žluté vodorovné pruhy z odrazového materiálu) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem přes přilehlý úsekový dělič. Strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla je zakázáno za úsekovým děličem s děličníkem zvednout sběrač, pokud dostal pokyn ke stažení sběračů i jiným způsobem (jiným návěstidlem než děličníkem, písemným rozkazem, ústně nebo telekomunikačním zařízením).

58:04
Beroun

58:41
Cestové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Praha hl. nádraží – Beroun

Okolí tratě: Praha hl. nádraží – Beroun

Havlíčkovy sady (Gröbovka) Praha

Havlíčkovy sady či Grébovka je rozlehlý park anglického typu na pražských Vinohradech. Prostor začal vzkvétat mezi lety 1871 a 1888 v okolí dvoupatrové novorenesanční vily průmyslníka Moritze Gröbeho, společníka firmy Lanna a Šebek. Dalšími dominantami areálu jsou vinice a Viniční altán či usedlost Dolní Landhauska. Park je podle dendrologů velmi hodnotný, neboť v něm roste 120 druhů domácích i exotických dřevin. Žije tu I 25 druhů ptáků.

Nuselský most Praha

Nuselák, jak se mu přezdívá, proslul coby oblíbené místo sebevrahů a za vlády jedné strany nesl jméno nechvalně proslulého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Most se klene nad Nuselským údolím a spojuje Pankrác se středem města. Po mostovce se prohání vozidla ve dvou proudech a šesti pruzích, uvnitř vede trať metra linky C. Stavba byla dokončena v roce 1973, vysoká je 42,5 metru, dlouhá 485 metrů a široká 26,5 metru.

Vyšehrad Praha

Někdejší hradiště a pevnost vypínající se nad Podolím a řekou Vltavou údajně založil kníže Krok. Co je na tom pravdy, je těžké říci. Faktem nicméně zůstává, že areál začal vznikat v polovině 10. století, a koncem 11. století byl sídlem krále Vratislava II. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad samostatným městem a do roku 1848 též podřízeno zdejší kapitule. K Praze bylo připojeno až o téměř čtyřicet let později. V roce 1883 zde bylo zřízeno národní pohřebiště. Rok 1904 pak přinesl proražení tunelu do Podolí. Kromě hřbitova se Slavínem se na Vyšehradě nachází kostel sv. Petra a Pavla nebo rotunda sv. Martina.

Železniční most Praha

Současná konstrukce mostu se nad Vltavou u Vyšehradu klene od roku 1901. Dříve zde totiž stál taktéž železniční most, ale byl příhradový, rozložen na tři pilíře a jen s jednou kolejí. Na začátku dvacátého století byly vystavěny v korytě řeky dva nové, kamenné pilíře. Na nich leží tři příhradové ocelové nosníky, každý o délce 70 metrů.

Podskalská celnice Praha

Bílá budova na dnešním pražském Rašínově nábřeží, resp. Výtoni, je posledním zbytkem staré rybářské osady Podskalí. Tato zde existovala již na konci 12. století a její obyvatelstvo mělo výsadní právo obchodovat se dřevem, který byl připlavován po Vltavě.

Pražský hrad

Podle informací zdejší správy byl hrad založen pravděpodobně již někdy kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na vršku nad centrem se tyčí řada paláců a dalších staveb rozličných slohů. Největší dominantou je samozřejmě obří chrám sv. Víta.

Bývalý bazén - Terasy Barrandov Praha

Největšího rozmachu se bazén dožil především ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století, tedy několik let po otevření v roce 1930. Je součástí proslulé restaurace Barrandovské terasy. Nahoru se lidé mohli dostat po točitých schodech, občerstvení jim pak bylo dolů, ze skály, posíláno speciální lanovkou. Kromě bazénu si mohli lidé užít pláž, plovárnu, brouzdaliště anebo se sportovně vyžít na desítce tenisových kurtů. Bazén byl uzavřen v roce 1955, zprovozněn nebyl dodnes. Otazník se vznáší i nad dalším osudem celého areálu, který nově zakoupil developer.

Barrandovské skály Praha

Barrandovské skály jsou na seznamu Národních přírodních památek. Jde o mezinárodně významný geologický profil útvarů z období siluru a devonu, tedy dob prvohor. Jméno nesou po francouzském paleontologovi Joachimu Barrandovi, který v Čechách, ve čtyřicátých letech devatenáctého století, objevoval a mapoval území, která v prvohorách pokrývalo moře.

Pivovar Braník Praha

Branický pivovar založili pražští sládci už v roce 1898, aby o dva roky později vystavili první várku. Zlatavý mok se v Braníku vařil až do roku 2007, poté byla výroba stejnojmenného piva přesunuta na protější břeh, do smíchovského pivovaru Staropramen. Asi pětihektarový areál poté spadl do rukou developerů, nyní jej údajně vlastní soukromý investor. Slávu zdejšího pivovaru dnes připomíná jen komín a znak na hvozdě sladovny.

Branický most Praha

Branický most byl budován mezi lety 1949 a 1955 pro železniční dopravu a pěší. Nyní je na mostovce položena jen jedna kolej, druhá není vzhledem k objemu přepravy potřeba. Některé zdroje dokonce uvádí, že po provedení zátěžových zkoušek nebyl provoz na druhé koleji doporučen. Stavba má šířku 14 metrů, je tvořena 15 poli s rozpětím více než třiapadesát metrů, vysoká je 19 metrů a dlouhá více než devět set metrů.

Lahovická estakáda

Lahovická estakáda neboli Radotínský most je se svými více než dvěma kilometry délky nejdelší stavbou svého druhu v České republice. Do provozu byl most slavnostně uveden v září 2010 a je součástí jižního obchvatu metropole - spojuje dálnice D5 a D1. Na projekt navazuje i přestavba celého území nivy při soutoku Vltavy a Berounky, a jeho přeměna v rekreační pásmo s uměle vytvořenými Radotínskými lagunami.

Vysílač Cukrák

V roce 1961 byl do provozu uveden televizní a rozhlasový vysílač na vrcholu Kopanina, někdy též nazývaném Cukrák. Věž je vysoká 195 metrů, průměr základny činí 16 metrů a hmotnost celé konstrukce vykazuje hodnotu 2000 tun. Vysílán je odsud signál ČRo – Region a stanic multiplexů 1 – 3.

Barrandova jeskyně Srbsko

Už jednou jsme se na trase z Prahy do Berouna setkali s paleontologem Barrandem. Při mapování Českého krasu se zatoulal i k Berounu. Zde prozkoumal řadu jeskyní a jedna z nich je po něm pojmenována. Místo se skládá z několika pater, v těch výše položených byly nalezeny archeologické artefakty.

Technické informace: Praha hl. nádraží – Beroun

Vlak: osobní vlak 8822

Vozidlo: elektrická jednotka řady 471

Max. rychlost jednotky: 140 km/h

Max. traťová rychlost: 100 km/h

Délka tratě: 43 km

Délka záznamu: 00:59:11

Datum zveřejnění: 2. 2017

Rozhovor se strojvedoucím: Václav Dvořák

IMG_4815_ořez

V jakém roce a do jaké služebny jste nastoupil k ČD/ČSD?

V roce 2009 do DKV Praha, Provozní jednotky Praha Vršovice. Předtím jsem pracoval jako strojvedoucí metra v Praze.

 

Jak se vyvíjela Vaše profesní kariéra?

Začínal jsem „klasicky“ na motorových strojích řad 714 a 742 a posléze motorových vozech řad 810, 814 a 854. V roce 2013 jsem přesedlal na elektrické jednotky řady 451/2 a 471 CityElefant.

 

Jaké bylo první vozidlo, které jste vedl?

Nejprve to byl stroj řady 810, který jsem si jako dítě směl „osahat“, pochopitelně za doprovodu našeho známého… Jako dospělý pak lokomotivu řady 714.

 

Jaké vlaky jste dopravoval?

Posuny a přetahy po Odstavném nádraží Jih v Praze, posléze motorové osobní vlaky.

 

Které vozidlo a trať máte nejraději a proč?

To je jednoduché – elektrické jednotky řady 471, takzvané Ešusy nebo také Hliníky. Silně mi připomínají mé oblíbené vlaky metra – rekonstruovanou řadu 8171, na které jsem čtyři roky jezdil v pražském podzemí. Preferuji trať Praha – Beroun.

 

Jaký je váš nejzajímavější zážitek v kariéře?

Opravdu neobvyklý zážitek jsem zažil, když jsem při bouřce vykolejil s Regionovou. Následná práce hasičských záchranných složek byla tak skvělá a profesionální, že ve mně zanechala hluboký dojem.

 

Máte nějaké profesní/životní motto?

Všechno raději s rozmyslem.

 

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Od mala tíhnu ke kolejím, takže ano. Navíc je železnicí ovlivněn i můj syn, takže možná budu mít pokračovatele.

 

Šel byste do této profese znovu?

Ano, bez debat.

 

Jaký je Váš osobní sen spojený se železnicí?

Vést se Zamračenou dlouhý patrový vlak přes celé Posázaví…

 

Je někdo, komu chcete vyslovit profesní poděkování?

To by vydalo na celou stranu, ale pokud mohu, tak speciální dík patří Jiřímu Měřínskému, který mě v mých začátcích na dráze hodně naučil.

 

Jak bude podle vás vypadat železniční doprava u nás za 50 let?

Pevně doufám, že alespoň přibližně jako na německých drahách DB.