Praha hl. n. – Hradec Králové hl. n.

Číslo tratě: 020
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha hl. n. – Hradec Králové hl. n.

00:15
Praha hl.n.

00:39
Cestové návěstidlo Volno

01:41
Vpravo: trať 020 (Praha - Velký Osek - Hradec Králové - Choceň)

01:42
Vpravo: trať č. 011 (Praha -Kolín - Česká Třebová)

01:43
Horní rychlostník 110 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

03:25
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

03:49
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

03:52
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

04:05
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:07
Praha-Libeň

07:19
Vpravo: spojka z Prahy-Libně do Prahy-Malešic

07:23
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

08:37
Praha-Kyje

08:49
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

09:37
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 100 km/h

09:43
Praha-Dolní Počernice

10:15
Vjezdové návěstidlo Rychlost 100 km/h a volno

10:47
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

11:03
Rychlostník 160 km/h

11:05
Praha-Běchovice

11:31
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

11:42
Běchovice-střed

11:56
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

11:58
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

13:14
Praha-Klánovice

14:15
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

14:45
Rychlostník 120 km/h

15:19
Úvaly

15:30
Cestové návěstidlo Očekávejte rychlost 100 km/h

15:32
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

16:04
Odjezdové návěstidlo: Rychlost 100 km/h a volno

16:06
Rychlostník 140 km/h

17:22
Tuklaty

17:41
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

18:02
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

18:07
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

18:28
Rostoklaty

19:08
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

19:22
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

19:40
Rychlostník 120 km/h

21:06
Vjezdové návěstidlo Stůj

21:43
Vjezdové návěstidlo Volno

22:55
Český Brod

23:37
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

24:30
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

24:40
Klučov

25:01
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 110 km/h

25:25
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a výstraha

25:53
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 115 km/h

26:44
Poříčany

27:21
Odjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

27:25
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

27:50
Vpravo: trať č. 010 (Praha -Kolín - Česká Třebová)

27:58
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

28:01
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

28:04
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

28:31
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

29:00
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

29:07
Výstražný kolík Pískejte

29:09
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

29:30
Rychlostník 100 km/h s černým obrazem lokomotivy

29:49
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

30:18
Třebestovice

30:24
Rychlostník 75 km/h

30:58
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

31:11
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

31:35
Výstražný kolík Pískejte

31:37
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

31:45
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

32:07
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

32:10
Rychlostník 100 km/h s černým obrazem lokomotivy

32:42
Sadská

33:08
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

33:14
Rychlostník 75 km/h

33:47
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

33:48
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

33:48
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

33:56
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

34:53
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

35:34
Výstražný kolík Pískejte

35:35
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

35:55
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

35:56
Zkrácená vzdálenost

35:57
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

36:21
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

36:41
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

36:42
Zkrácená vzdálenost

36:43
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

37:15
Výstražný kolík Pískejte

37:24
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

37:30
Hořátev

37:37
Výstražný kolík Pískejte

37:45
Rychlostník 85 km/h s černým obrazem lokomotivy

37:47
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

37:48
Zkrácená vzdálenost

38:03
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

38:10
Výstražný kolík Pískejte

38:14
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

38:33
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

38:34
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

38:35
Zkrácená vzdálenost

38:36
Obrazec lokomotivy

38:55
Výstražný kolík Pískejte

38:56
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

39:18
Rychlostník 100 km/h s černým obrazem lokomotivy

39:38
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

40:14
Rychlostník 70 km/h

40:56
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

41:02
Nymburk město

41:29
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

41:43
Předvěst vjezdového návěstidla Výstraha

41:50
Vlevo: trať číslo 061 (Nymburk - Jičín)

42:22
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

45:26
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

45:29
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

45:43
Vlevo: trať číslo 231 (Praha - Lysá nad Labem - Kolín)

45:45
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

46:21
Rychlostník 120 km/h

46:45
Nymburk hl.n.

51:51
Nymburk depo

53:24
Odbočka Babín

54:09
Velké Zboží

55:00
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

55:21
Poděbrady

57:30
Odjezdové návěstidlo Volno

57:40
Rychlostník 110 km/h

58:12
Rychlostník 120 km/h

60:10
Libice nad Cidlinou

60:18
Rychlostník 110 km/h

60:22
Odjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 60 km/h

60:23
Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

1026. Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím) upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

60:26
Rychlostník 120 km/h

61:03
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

61:46
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

61:52
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

61:58
Cestové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h

62:09
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

62:30
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

62:50
Velký Osek

63:34
Odjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

64:02
Rychlostník 70 km/h

64:04
Vpravo: trať č. 231 (Praha - Lysá nad Labem - Kolín)

64:27
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

64:42
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

65:06
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

66:30
Výhybna Kanín

68:19
Sány

69:01
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

69:06
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

69:10
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

69:14
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

69:46
Dobšice nad Cidlinou

70:00
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

70:57
Odjezdové návěstidlo Volno

71:16
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

71:26
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

73:49
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

73:54
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

74:00
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

74:04
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

74:38
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

75:12
Choťovice

77:11
Odjezdové návěstidlo Volno

77:22
Rychlostník 85 km/h

79:06
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

80:06
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

81:17
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

81:30
Převýšov

81:38
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

82:58
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

83:12
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

83:15
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

83:18
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

83:22
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

83:25
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

83:46
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

83:48
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

83:52
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

83:56
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

84:02
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

84:11
Vlevo: trať č. 062 (Chlumec nad Cidlinou - Křinec)

84:20
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

85:05
Chlumec nad Cidlinou

91:55
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

92:12
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

92:16
Vlevo: trať č. 041 (Chlumec nad Cidlinou - Trutnov)

93:30
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

93:49
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

94:33
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

94:48
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

94:56
Nové Město nad Cidlinou

96:44
Výstražný kolík Pískejte

97:30
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

97:33
Káranice

97:53
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

98:00
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

98:01
Výstražný kolík Pískejte

98:32
Výstražný kolík Pískejte

99:39
Výstražný kolík Pískejte

99:46
Kratonohy

101:43
Dobřenice

103:32
Lhoty pod Libčany

105:09
Praskačka

107:16
Vpravo spojka na trať č. 031 (Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř)

107:28
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

108:32
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

108:35
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

108:37
Hradec Králové-Kukleny

108:38
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

108:40
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

108:42
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

108:53
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

109:00
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

109:03
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

109:06
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

109:12
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

109:19
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

109:24
Rychlostník 70 km/h

109:45
Vpravo trať č. 031 (Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř)

109:46
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

110:23
Hradec Králové hlavní nádraží

Informace o trati: Praha hl. n. – Hradec Králové hl. n.

Okolí tratě: Praha hl. n. – Hradec Králové hl. n.

Rozvodna Čechy Střed, Mochov

Elektrická Rozvodna Čechy Střed patří k nejvýznamnějším zařízením svého druhu v rámci české, energetické, přenosové soustavy. Je provozována v napěťových hladinách 400, 220 a 110 kV. Do zařízení je zavedena vlečka. Provoz tu zajišťují státní ČEPS a polostátní ČEZ. V budoucnu by tu měla údajně vyrůst i paroplynová elektrárna o výkonu 1000 MW.

Kaple sv. Václava

Malebná eremitáž (poustevna, dříve s prosklenou předsíní) byla postavena na popud hraběte Františka Antonína Šporka v roce 1696, jako jedna ze tří, v okolí známých kaplí. Místu vévodí i dvě sochy andělů, nesoucí lampy představující Život a Smrt. Za kaplí se rozkládala poustevníkova místnost s kuchyní a zahradou. Z druhé strany cesty stál knížecí letohrádek. Dříve tu stála i odbočka na železniční vlečku k vodnímu dílu Káraný. Dnes už je však trať snesena.

Písečný přesyp, Byšičky

Písečné duny z poslední doby ledové vytváří u Labe hřbety ve tvaru vln, které jsou vysoké i několik metrů. Jak ale vznikly? Na tabuli místní naučné stezky se dočtete, že zemský povrch, který nebyl chráněn vegetačním krytem, podléhal zvýšené větrné i vodní erozi. Do řek se dostávalo velké množství rozrušených hornin, které voda transportovala ve formě písku a písčitého štěrku. Tyto sedimenty na příhodných místech vodní toky ukládaly a tak vznikaly terasy. Jejich povrch zakrývala jen řídká vegetace a sedimenty tudíž nebyly chráněny před účinky eroze. Písku se zmocňoval vítr a přemísťoval ho z místa na místo. Přesyp má tvar pahorku, který převyšuje okolní terén o zhruba 3 metry.

Zámek Lysá nad Labem

Navštívíte-li zámek v Lysé nad Labem, dozvíte se, že objekt byl postaven na místě původní tvrze z počátku 11. století, resp. hradu rodu Přemyslovců. V době renesance byl někdejší hrad přestavěn na zámek a v roce 1548 povýšen na královský. Miloval jej zejména císař Rudolf II., Lysá byla jeho loveckým sídlem. Později, díky úspěchům v tažení proti Turkům, daroval objekt císař Ferdinand III. generálu, hraběti Janu Šporkovi. Ten také stojí za řadou barokních přestaveb, včetně výsadby parku. V období kolem roku 1755 prošel zámek velkou klasicistní přestavbou. Autorem podoby byl architekt Antonín Haffenecker.

Nádraží Kostomlaty

Na nádraží v Kostomlatech by nebylo nic zajímavého, kdyby tu za druhé světové války nesloužil spisovatel a výpravčí Bohumil Hrabal. Právě ze vzpomínek a zážitků čerpal při tvorbě věhlasného díla Ostře sledované vlaky, který se dočkal i filmového ztvárnění. Kostomlatské nádraží však bylo ve filmu Jiřího Menzela nahrazeno tím v Loděnici.

Stáčírna Poděbradky, Velké Zboží

Minerální voda Poděbradka má bohatou minulost. Zcela náhodně ji v roce 1095, při hledání vody objevili, kníže Arnošt Filip Hohenlohe z Schillingsfürstu a proutkař Karl von Bülow. Informace o účincích minerálky se rozkřikla a v podstatě díky ní se z Poděbrad stalo slavné, lázeňské město. V současné době je Poděbradka čerpána z vrtů s hloubkou až 160 metrů. Jímána je ze zvodněných pískovců z druhohor, jejichž stáří přesahuje 70 milionů let. Projekt současné stáčírny vznikl až v roce 1976 ve Velkém Zboží, výstavba byla zahájena v roce 1989. O pár let později byl areál dostavěn, doplněny byly velkokapacitní linky, vyvrtány další vrty, vyrostla i nová laboratoř.

Nádraží Poděbrady

Slavná funkcionalistická, výpravní budova poděbradského nádraží spatřila světlo světa v roce 1926. Pod projektem byl podepsán Vojtěch Krch. Jde o první funkcionalistickou stavbu na českých železnicích a je zároveň považována za jednu z nejhezčích. Od roku 2010 je na seznamu Kulturních památek ČR.

Poděbradské rádiovky

Nyní se tu na břehu Labe hraje golf, ale do roku 1989 byly v budově klubu rušičky střediska československé radioobrany, bránící krátkovlnnému vysílání. Systém rušiček, bránící svobodnému zahraničnímu vysílání, byl v celém státě budován od roku 1952 po zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa. Rušičky byly budovány především k „obraně“ velkých sídel, pokud jste tedy chtěli poslouchat RSE v klidu, stačilo zajet na venkov. Vysoké antény stojí v areálu golfového hřiště dodnes.

Kopec Oškobrh u Poděbrad

Kopec Oškobrh (285 m n. m.) se rozkládá 8 km východně od Poděbrad. Na jižní straně prý bývala zřejmě keltská osada, na severním vrcholu byly odkryty zbytky středověkého kostelíka. Nyní se na kopci, nejvyšším bodě Nymburské kotliny, rozkládá velká obora muflonů.

Lovecký zámeček Neugebau

Lovecký zámeček Neugebau (Nové Stavení) stojí v Oboře Kněžičky, nad Žehuňským rybníkem. Budovu nechala kolem roku 1780 postavit Kristýna z Lichtenštejna a věnovala ji, manželovi, vášnivému lovci Františku Ferdinandu II. Kinskému. Za přestavbu do novorenesančního, švýcarského stylu zámeček vděčí Terezii Kinské. V roce 1993 byla obora vrácena rodině Kinských dal Borgo.

Dostihová dráha chrtů, Praskačka u Hradce Králové

Chrtí dostihová dráha v Praskačce z roku 2000 je jednou z mála dostihových dráh v České republice, která splňuje mezinárodní standardy. Jde o jedinou dráhu tvořenou pískovým tělesem, které je pro zmíněné psí plemeno nejvhodnější. Disponuje kamerovým systém elektronických dráhových rozhodčí umístněných okolo celého oválu dráhy a profesionální, digitálními časomírami. Od roku 2011 je však areál na prodej.

Technické informace: Praha hl. n. – Hradec Králové hl. n.

Vlak: R 929

Vozidlo: Lokomotiva řady 150.2

Max. rychlost vozidla: 140 km/h

Délka tratě: 121 km

Délka záznamu: 1:51:30

Datum zveřejnění: 2. 2020

Rozhovor se strojvedoucím: Martin Králík, Oblastní centrum provozu Střed, Provozní pracoviště Hradec Králové

 

Kdy jste se stal železničářem?

V roce 2014 jsem jako brigádník nastoupil do Střediska vlakových čet Hradec Králové na pozici vlakvedoucí. V dubnu roku 2018 jsem přestoupil na plný pracovní úvazek do depa v Hradci Králové na pozici strojvedoucí v přípravě.

Jak se vyvíjela Vaše profesní kariéra?

Téměř dva roky působím v depu Hradec Králové. Zpočátku jsem absolvoval potřebná školení, kurz pro licenci strojvedoucího, motorový kurz, zákonité zkoušky a autorizace na jednotlivé řady vozidel. Z místních výkonů se zanedlouho staly výkony traťové na zdejších lokálkách s vozidly řad 810, 814 či 714. Následnou nabídku na rekvalifikační kurz pro elektrickou trakci jsem přijal a po úspěšném složení zkoušek přesedlal na stroje řady 162/3 a 150.2.

Které vozidlo jste vedl jako úplně první?

První samostatnou směnu jsem absolvoval na tehdy novotou zářící posunovací lokomotivě 794.003.

Jaké vlaky jste dopravoval?

Od posunu po depu, opravně vozů, ve stanici, po vlaky kategorie osobní, spěšný až rychlík.

Které vozidlo či trať máte nejraději a proč?

Z elektrik jednoznačně Krysy 150.2. I přes značná léta z nich stále čiší síla a energie. Z tratí vítězí zpravidla ty s kopcovitým terénem s výhledy do nádherné české krajiny. Žádnou konkrétní ale oblíbenou nemám.

Co byste označil za nejzajímavější zážitek ve své kariéře?

Při staničním posunu se na peronu objevil malý klučina s maminkou. Neustále se díval na mašinku a svítila mu očička. Byl unešený. Viděl jsem v něm sám sebe…

Máte nějaké profesní nebo životní motto?

U všeho používat zdravý rozum a přemýšlet.
 
Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Spíše neutuchající plnění snu.

Zvolil byste opětovně svou pracovní kariéru na železnici?

Ano. Je to droga, která musí být doplňována.

Jaký je Váš osobní sen spojený se železnicí?

Být univerzálním strojvedoucím pro osobní i nákladní dopravu s poznáním nejen v České republice.

Je někdo, komu chcete profesně poděkovat?

Mnoha lidem. Od rodiny, přes kamarády a známé, kteří se mnou žijí můj sen a podporují mne. Profesně pak svým královéhradeckým kolegům a našemu vedoucímu strojmistrovi. Má s námi a našimi požadavky neuvěřitelnou trpělivost. Příjemné prostředí je v práci důležité.


Jak bude podle vás vypadat železnice v ČR za 50 let?

 

Rychlá, kapacitně dostačující, cenově konkurenceschopná a náležitě využívána nejen cestujícími, ale i nákladem. Doufám!