Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

Číslo tratě: 270, 280
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

00:00
Olomouc hlavní nádraží

01:06
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

01:38
Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy 10 km/h

01:51
Vpravo trať č. 301 (směr Prostějov) a č. 275 (směr Senice na Hané)

01:57
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

02:28
Rychlostník 120 km/h

04:37
Rychlostník 160 km/h Tabule s obrazcem lokomotivy

07:07
Grygov

09:32
Brodek u Přerova

10:42
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

10:53
Rokytnice u Přerova

10:58
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

11:12
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

11:15
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

11:19
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

11:22
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

11:23
Vjezdové návěstidlo Výstraha

12:11
výhybna Dluhonice

12:14
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

13:16
Odjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a volno

13:44
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

13:46
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

14:19
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

14:27
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

14:57
Vpravo trať č. 270 (směr Bohumín)

15:08
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

15:16
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

15:38
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

17:23
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

17:45
Prostřední dvě koleje - trať č. 270 z Přerova

18:05
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 100 km/h

18:37
Vjezdové návěstidlo Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h

18:50
Rychlostník 120 km/h

19:31
Prosenice

19:47
Odjezdové návěstidlo Rychlost 100 km/h a volno

20:20
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

20:54
Rychlostník Horní rychlostník 120 km/h Dolní rychlostník 110 km/h

21:23
Osek nad Bečvou

22:36
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

23:10
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

23:36
Lipník nad Bečvou

24:03
Rychlostník 120 km/h

26:50
Rychlostník Horní rychlostník 120 km/h Dolní rychlostník 110 km/h

27:07
Rychlostník 120 km/h

27:57
Drahotuše

28:59
Rychlostník Horní rychlostník 120 km/h Dolní rychlostník 110 km/h

29:29
Stanoviště oddílového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

30:12
Rychlostník 110 km/h

30:15
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

31:20
Hranice na Moravě

34:20
Odjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

34:46
vlevo trať č. 270 (směr Bohumín)

34:49
Rychlostník 70 km/h

36:18
odbočka Skalka

37:28
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

38:31
Hranice na Moravě město

40:03
Teplice nad Bečvou

40:55
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

41:50
Černotín

43:46
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

44:23
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

44:30
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

44:39
Špičky

46:15
Milotice nad Bečvou

48:03
Hustopeče nad Bečvou

52:11
Lhotka nad Bečvou

54:10
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

54:22
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

54:47
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

54:59
Zákaz rekuperace

55:02
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

55:08
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

55:15
Vlevo trať č. 323 (směr Ostrava) a č. 281 (směr Rožnov pod Radhoštěm)

55:47
Valašské Meziříčí

58:30
vpravo trať č. 303 (směr Kojetín)

58:34
Horní rychlostník 110 km/h; Dolní rychlostník 100 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (na zdvojeném rychlostníku).

59:27
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

60:10
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

60:56
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

61:23
Brňov

63:32
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

63:46
Bystřička

64:30
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

67:35
Jablůnka

68:09
Rychlostník 85 km/h

71:03
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

71:40
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

71:54
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

72:10
Vsetín

74:34
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

74:49
Očekávejte dočasnou pomalou jízdu 30 km/h

75:17
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

75:32
Začátek dočasné pomalé jízdy

75:37
Konec dočasné pomalé jízdy

76:53
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

77:00
Vlevo trať č. 282 (směr Velké Karlovice)

77:30
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

77:33
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

79:48
Leskovec

81:54
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

82:36
Valašská Polanka

83:04
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

85:15
Lužná u Vsetína

86:06
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

86:43
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

87:20
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

87:31
Lidečko

88:57
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

89:39
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

89:54
Lidečko ves

90:19
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

92:00
Horní Lideč

Informace o trati: Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

Okolí tratě: Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

Železniční viadukt u Jezernice

Viadukt u Jezernice je bezesporu obrovskou stavební zajímavostí. V dobách „císaře pána“ byl součástí Severní dráhy císaře Ferdinanda. Železniční objekt je dlouhý 343 metrů, vysoký 10 metrů a sestává z jedenačtyřiceti oblouků. Nedávno se viadukt dočkal rekonstrukce, nosnou funkci tak zajišťuje železobetonová klenba. Ta původní cihlová plní roli spíše estetickou.

Bývalý železniční tunel Slavíč

Jednokolejný tunel u Slavíče byl zprovozněn v roce 1847 coby součást Severní dráhy císaře Ferdinanda. Vlaky jím projížděly jen do roku 1895. Poté byla kolej přeložena k druhé, které byla zprovozněna v roce 1873.

Viadukty v Hranicích na Moravě

Komplex hranických viaduktů sestává z trojice železničních mostů. Stejně jako tunel u Slavíče, byla i tato stavba součástí Severní dráhy císaře Ferdinanda. Jednotlivé mosty se však liší stavebním materiálem. První byl postaven v roce 1846 z cihel a svou délkou 448 metrů překonává svého jezernického kolegu. Disponuje dvaatřiceti půlkruhovými klenbami, pole jsou vysoká více než 11 metrů. Druhá stavba je z kamene a světlo světa spatřila v roce 1873, když dělníci „Ferdinandku“ zdvojkolejňovali. Délka kamenného viaduktu je více než 425 metrů. Oba mosty se dotýkají u sdružených pilířů betonovými deskami, byť je mezi oběma viadukty více než dva metry široká mezera. Třetí viadukt byl postaven rovnoběžně s předchozími dvěma, je z betonu, dostaven byl v roce 1939 a dlouhý je více než 434 metrů.

Vyhlídka u sv. Jána

Turisticky atraktivní cíl nedaleko zříceniny hradu Svrčov leží mezi Hranicemi a Teplicemi n. Bečvou. Vyhlídkou je místo na svahu hory Hůrka u skalky. Na místě stojí též kolorovaná socha Jana Nepomuckého.

Vodní mlýn Černotín

Mlýn u Bečvy klepal již v roce 1864. Stavba leží na dlouhém náhonu a využívá značného spádu řeky. Vodu zvedal nedaleký splav, který byl prý tak vysoký, že pod přepadem bylo možno procházet. Mlýn disponoval dvěma koly.

Hustopečská jezera

Oblast štěrkopískových jezer se rozkládá na okraji Hustopečí nad Bečvou a dnes nabízí možnost rybaření. Bohužel po povodních v roce 1997 se kvalita vody zhoršila a po většinu léta zde platí zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím.

Choryňské rybníky

Komplex Choryňských rybníků se rozkládá nedaleko Hustopečí nad Bečvou. Jsou využívány k chovu ryb, ke koupání však vhodné nejsou. Zvířectvo je zastoupeno především kachnou divokou, volavkou popelavou, kormoránem velkým anebo rackem chechtavým. Do soustavy patří rybníky Křivoš, Záviš, Magdalenka I. a II., Velký lesní rybník a Malý Choryňský rybník.

Park Abácie Valašské Meziřčí

Meziříčský park Abácie je zdejšími i turisty velmi oblíbeným místem. Kromě odpočinku v zeleni se mohou potěšit procházkou a pohledem na soutok Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Místu vévodí pomník vojákům padlým v bitvě u Slavkova (1805).

Čertovy skály

Čertovy skály jsou přírodní památkou tvořenou pískovcem. Leží na úpatí vrchu Kopce v Komonecké hornatině nedaleko Lidečka. Skály se rozprostírají na ploše 0,15 hektaru a jsou téměř bez vegetace, nicméně najít lze borovici lesní, břízu bělokorou, jalovec obecný, bez červený anebo brusnici borůvku. Bloky jsou hojně využívány horolezci, areál si však oblíbili i turisté a v místě nelegálně táboří. Skály trpí erozí, proto pěšiny pod nimi jsou chráněny zábranami. Na okraji komplexu je umístěna tabule naučné stezky Vařákovy paseky.

Technické informace: Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

Vlak: EC 129
Vozidlo: 350 
Max. rychlost: 160 km/h
Délka tratě: 114 km
Délka záznamu: 1:32:34

Počet stanic/zastávek: 4

Datum zveřejnění: 10. 2016

Rozhovor se strojvedoucím: Josef Fousek

V jakém roce a do jaké služebny jste nastoupil k ČD/ČSD?

V roce 1978 do tehdejšího Lokomotivního depa Praha střed.

Jak se vyvíjela Vaše profesní kariéra?

LD Praha střed jsem zůstal věrný, byť to v průběhu let měnilo svůj název (TGM, nyní DKV Praha, provozní pracoviště Praha hl. n.). Za svou kariéru jsem sedlal tyto řady: 110, 111, 121, 122/3, 181, 141, 150/1, 162/3, 362/3, 371, 380, 1216, 451/2, 471.

Jaké bylo první vozidlo, které jste vedl?

V zácviku stroj řady 123, samostatně pak Žehličku řady 111.    

Jaké vlaky jste dopravoval?

Nejprve takzvané přetahy po Praze, potom nákladní a osobní všeho druhu.

Které vozidlo a trať máte nejraději a proč?

Z vozidel jednoznačně Pendolino. Na něm je vše zálohované, takže i při poruše je v naprosté většině případů možné dojet do cílové stanice. Navíc má příjemné ovládání a na stanovišti panuje relativní klid. Z tratí mám nejraději úsek Praha – Františkovy Lázně. Okolí je půvabné a baví mě také členitost tratě.

Jaký je váš nejzajímavější zážitek v kariéře?

Nikdy nezapomenu na své první zákonité zkoušky a hlášky zkušebního komisaře ing. Hály. Ten totiž vždy, když někoho „vyhodil“ od zkoušek, dal nějaké doporučení, aby dotyčný danou věc pochopil. Čekalo to i na mně, byť jsem mu vzdoroval více jak osm hodin a on mně deset minut před koncem zkoušek poslal domů s tím, že si mám pustit rádio. Tak prý pochopím princip hlavního filtru…

Máte nějaké profesní/životní motto?

Přistupovat s pokorou k lidem i k technice.

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Ideální je, když člověka práce baví a je pro něho i koníčkem. To je můj případ.

Šel byste do této profese znovu?

Vzhledem k podmínkám, které dnes panují a zvyšujícímu se riziku, bych si to hodně rozmýšlel…

Jaký je Váš osobní sen spojený se železnicí?

Mým snem vždy bylo jezdit s Brejlovcem na trati do Železné Rudy.

Je někdo, komu chcete vyslovit profesní poděkování?

Těch osob by bylo více, ale určitě bývalému strojvedoucímu Vaškovi Zadákovi, u kterého jsem začal jezdit jako pomocník strojvedoucího, neboť on se mě zaškolil a zasvětlil do tajů strojvůdcovského řemesla s obdivuhodnou trpělivostí.

Jak bude podle vás vypadat železniční doprava u nás za 50 let?

Netroufám si říci, ale když vidím jak je to dnes u nás se stavbou vysokorychlostních tratí, tak budeme rádi, když bude hotové spojení Drážďany – Praha – Vídeň.