Praha hl. n. – Tanvald

Číslo tratě: 070, 035
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha hl. n. – Tanvald

00:20
Praha hl.n.

00:58
Cestové návěstidlo Volno

01:06
Dvě krajní levé koleje: trať č. 010 (Praha – Kolín – Česká Třebová)

02:20
Horní rychlostník 100 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

04:14
Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3. 199. Předvěstník NS je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

04:28
Krajní kolej vpravo a vlevo: spojka do stanice Praha Masarykovo nádraží

04:38
Odjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

04:49
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

04:53
Odbočka Balabenka

05:23
Vlevo: spojka do stanice Praha-Holešovice (trať č. 090 - Praha – Ústí nad Labem – Děčín)

05:34
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

05:40
vpravo: spojka mezi stanicemi Praha-Vysočany a Praha-Libeň

06:03
Vjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a výstraha

06:19
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

06:50
Praha-Vysočany

09:29
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

13:35
Předvěstník Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

13:52
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

14:04
Vpravo: trať 231 (Praha – Lysá nad Labem – Kolín)

14:26
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

15:21
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

15:37
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

16:08
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

16:27
Praha-Satalice

17:15
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

18:09
Praha-Kbely

18:41
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

19:00
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

19:03
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

19:06
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

19:09
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 60 km/h

19:34
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

19:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

19:45
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

19:50
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 60 km/h a výstraha

21:13
Praha-Čakovice

23:28
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

26:20
Hovorčovice

26:54
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

27:26
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

28:23
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

28:47
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

28:51
Měšice u Prahy

29:59
Zlonín

31:10
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

31:46
Kojetice u Prahy

32:24
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

33:05
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

33:09
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

33:11
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

33:14
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

33:17
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

33:20
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

33:36
Rychlostník 70 km/h

33:36
Zkrácená vzdálenost

33:36
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

33:38
Cestové návěstidlo Opakování návěsti očekávejte rychlost 40 km/h

33:42
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

33:48
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

33:56
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

34:03
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

34:05
Rychlostník 55 Km/h

34:25
Vlevo: trať č. 092 (Neratovice – Kralupy nad Vltavou)

34:50
Neratovice

37:32
Vpravo: trať č. 074 (Neratovice – Čelákovice)

37:34
Cestové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a volno

37:52
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

38:11
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

39:58
Tišice

40:11
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

40:14
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

40:17
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

40:20
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

40:22
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 80 km/h

40:34
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

40:49
Vjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a výstraha

41:03
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

41:43
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

41:43
Cestové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a opakování návěsti výstraha

41:48
Všetaty

44:29
Odjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

44:54
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

45:06
Vlevo: trať č. 072 (Ústí nad Labem – Lysá nad Labem)

45:15
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

46:08
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

46:43
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

46:45
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

47:32
Byšice

49:07
Cestové návěstidlo Volno

49:42
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

52:54
Kojovice

53:53
Košátky

54:15
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

54:35
Výstražný kolík Pískejte

55:04
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

55:29
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

56:08
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

56:46
Kropáčova Vrutice

57:16
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

61:10
Zdětín u Chotětova

63:22
Chotětov

65:41
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

66:14
Rychlostník 75 km/h

67:05
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

67:56
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

68:05
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

69:01
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

69:04
Krnsko

69:11
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

70:15
Výstražný kolík Pískejte

71:01
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

71:07
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

71:12
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

71:17
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

71:22
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

71:26
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

71:30
Vpravo: trať č. 071 (Nymburk - Mladá Boleslav)

71:40
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

71:57
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

72:23
Mladá Boleslav hlavní nádraží

80:13
Výpravčí dává návěst Odjezd

80:40
Cestové návěstidlo Volno

81:25
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

81:29
Horní rychlostník 70 km/h / dolní rychlostník 65 km/h

81:29
Vlevo: trať č. 064 (Mšeno – Mladá Boleslav – Lomnice nad Popelkou)

81:51
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

82:37
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

82:44
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

83:30
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

85:56
Mladá Boleslav-Debř

86:08
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

87:40
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

87:58
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

88:02
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

88:04
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

88:06
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

88:10
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

88:12
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 60 km/h

88:12
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

88:29
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

88:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

88:46
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

88:53
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

89:01
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

89:03
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

89:15
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

89:32
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

90:05
Bakov nad Jizerou

96:57
Výpravčí dává návěst Odjezd

97:49
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

97:59
Vlevo: trať č. 080 (Mladá Boleslav – Jedlová)

98:12
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

99:11
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

99:14
Bakov nad Jizerou město

101:40
Odbočka Zálučí

101:42
Vpravo: trať č. 063 (Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov)

103:00
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

103:26
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

104:09
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

104:28
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

104:52
Mnichovo Hradiště

106:33
Přejezdník Uzavřený přejezd

107:14
Přejezdník Uzavřený přejezd

108:34
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

108:42
Výstražný kolík Pískejte

109:15
Výstražný kolík Pískejte

110:10
Březina nad Jizerou

111:28
Loukov u Mnichova Hradiště

111:55
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

112:55
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

112:55
Rychlostník 70 km/h

112:57
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

113:42
Příšovice

114:48
Výstražný kolík Pískejte

114:58
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

115:01
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

115:05
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

115:08
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

115:12
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 60 km/h

115:22
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

115:52
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

115:52
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

115:53
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

116:32
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

116:35
Vlevo: trať č. 030 ((Hradec Králové – Jaroměř – Liberec)

117:13
Turnov

121:31
Výstražný kolík Pískejte

121:33
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

122:11
Výstražný kolík Pískejte

122:57
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

123:29
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

123:39
Rychlostník 85 km/h

123:41
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

123:44
Dolánky

124:38
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

125:10
Rychlostník 65 Km/h

125:29
Rychlostník 75 km/h

125:54
Výstražný kolík Pískejte

126:13
Výstražný kolík Pískejte

126:17
Výstražný kolík Pískejte

127:33
Malá Skála

129:10
Výstražný kolík Pískejte

129:11
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

130:53
Líšný

131:28
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

131:50
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

132:22
Horní rychlostník 70 km/h / dolní rychlostník 65 km/h

132:39
Horní rychlostník 75 km/h, dolní rychlostník 70 km/h

132:55
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

133:46
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

133:53
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

133:57
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

134:01
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

134:10
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

134:21
Železný Brod

135:51
Cestové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a volno

136:14
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

136:25
Vpravo: trať č. 030 (Hradec Králové – Jaroměř – Liberec)

137:52
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

138:11
Výstražný kolík Pískejte

138:24
Spálov

139:04
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

140:50
Výstražný kolík Pískejte

142:09
Jesenný

146:59
Návarov

151:42
Horní rychlostník 60 km/h, dolní rychlostník 55 km/h

151:42
Plavy

153:11
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

154:13
Velké Hamry

155:53
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

156:33
Velké Hamry město

157:39
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

157:44
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

157:50
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

157:51
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

157:55
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

157:55
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

158:02
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 30 km/h

158:36
Rychlostník 30 km/h

158:38
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

158:48
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

158:58
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

159:06
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

159:28
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

160:00
Vlevo trať č. 034 (Smržovka – Josefův Důl) a č. 036 (Liberec – Harrachov – Szklarska Poręba Górna)

160:14
Tanvald

160:42
Cestové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Praha hl. n. – Tanvald

Okolí tratě: Praha hl. n. – Tanvald

Vojenské letiště, Praha-Kbely

Místo pro kbelské letiště bylo vybráno v listopadu 1918 a již o měsíc později odsud vzlétly první letouny. Než bylo otevřeno letiště v Praze-Ruzyni, byly Kbely centrem našeho letectví. Vždyť se tu konaly i letecké dny s masivní účastí. Třeba ten v roce 1936 navštívilo více než čtvrt milionu lidí. Za války bylo obsazeno a objekty začali využívat nacisté, postavili tu například dílny. Nelze se tedy divit, že v březnu 1945 bylo místo bombardováno americkými vzdušnými silami. Po válce se vzdušný přístav dostal opět do rukou československé armády a přeměnil se na vojenské dopravní letiště. Nyní zde sídlí 24. základna dopravního letectva T. G. Masaryka AČR a letecké muzeum. Právě odsud také cestuje většina ústavních činitelů a armáda zde bázuje všechna svá dopravní letadla (např. Airbus A319 CJ, Jak-40, CASA C-295M apod.) či vrtulníky (Mil-Mi 8).

Spolana Neratovice

Historie neratovické Spolany sahá až do roku 1898, když zde V. B. Goldberg začal vyrábět oleje, stearin, mýdlo a svíčky. O sedm let později areál odkoupil Gustav Všebor a začal zde zpracovávat plynárenské hmoty a čpavkové vody. Již od roku 1917 zde působila rakouská firma GEC a začala produkovat potravinářské výrobky, například čokoládu či rybí konzervy. Rok 1939 přinesl nového majitele, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a zahájil větší výstavbu chemického komplexu. Ten jej vlastnil i za války a v roce 1947 zde vyráběl viskózovou střiž. Na začátku padesátých let se stal samostatným podnikem s názvem Spolana. Výroba ve Spolaně se postupně rozšířila o závod elektrolýzy produkující chlor a hydroxid sodný, vznikly další provozy na výrobu kostního klihu, tuku, celofánu, kyseliny chlorovodíkové. V dalších letech se tu začal vyrábět i kaprolaktam nebo PVC prášek a granuláty. Po revoluci Spolana provozovala výrobní jednotky lineárních alfa olefinů, výroba skončila z důvodů nízké efektivity. Nyní produkuje kaprolaktam, síran amonný, hydroxid sodný či kyselinu chlorovodíkovou a technické plyny.

Stránovský viadukt, Krnsko

Most přes Strenický potok vznikl už při stavbě železnice v roce 1865. Starý viadukt s příhradovou železnou nosnou konstrukcí ale přestal technickým normám stačit již před první světovou válkou a měl projít vyztužením. Bohužel zjistilo se, že stav mostu neumožňuje další zásahy, a v roce 1923 byl vybrán projekt architekta Stanislava Bechyně. Nový most byl postaven za neuvěřitelné čtyři měsíce. Viadukt je dlouhý 152 metrů a 27 metrů vysoký. V roce 1958 byl vyhlášen kulturní památkou.

Zámek Stránov, Jizerní Vtelno

Na místě zámku Stránov stála dříve dřevěná tvrz. Teprve v letech 1463 až 1468 nechal na jejím místě postavit Jaroš ze Sovojovic pevný gotický hrad, který dostal jméno Nový Stránov. V letech 1545 až 1589 byl hrad v majetku Berků z Dubé. Roku 1589 se stal majitelem hradu Karel z Biberštejna. Později hrad získal sňatkem Michal Slavata z Chlumu. Rodem Slavatů nebo Biberštejnů byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Později objekt získal Jan z Lisau a následně jeho potomstvo - Jan Václav Příchovský z Příchovsk, Václav Vojtěch Herites, po jeho smrti Jan Herites, rytíř Bedřich Neubauer nebo Marie z Valdštejna a Vartemberka. V roce 1917 zámek koupil Josef Šimonek. Jeho syn František s rodinou žil na Stránově až do znárodnění v roce 1950. Později byl zámek využíván jako dětský domov a JZD. Od roku 2003 je Stránov opět v rukou rodu Šimonků.

Kostel sv. Mikuláše, Vinec

Románský tribunový kostel je datovaný přibližně do roku 1240. Jde o nejstarší fungující sakrální stavbu na Mladoboleslavsku. Svatostánek dal zároveň jméno vinecké skupině kostelů, pro kterou je typické tvarové bohatství architektonických článků. Patří k nejcennějším památkám české románské architektury. Zařízení je z roku 1886, kdy byl objekt restaurován v puristickém stylu. Od roku 1958 je kostel chráněnou kulturní památkou.

Zřícenina hradu, Michalovice

Hrad Michalovice byl založen ve 13. století a prvním doloženým majitelem byl Jan z Michalovic. Michalovicové hrad vlastnili až do druhé poloviny 15. století, kdy vymřeli po meči. Již v roce 1513 se však o hradě píše s adjektivem opuštěný. Dominantou objektu je válcová věž, pro svůj tvar přezdívaná „putna“. Věž je navíc nahnutá, a tak se pro ni vžilo přízvisko Mladoboleslavská Pisa. Za náklon a roztržení může výbuch střelného prachu, nejspíše na začátku 18. století. Není bez zajímavosti, že v roce 1935 pracovníci ČSD, když spojovali oba díly roztržené věže, přímo pod ní našli váček se 470 stříbrnými mincemi z třicetileté války.

Příhrazské skály, Olšina

Komplex Příhrazské skály se nachází na okraji pískovcové skalní plošiny. Dominantou je skalní útvar Kobylí hlava. Uvnitř skalního města se nalézá vytesaná modlitebna Hynšta. Prý sloužila jako úkryt českým bratřím. Přírodní rezervace zde byla vyhlášena v roce 1999. Příhrazská vrchovina spadá pod Vyskeřskou vrchovinu v rámci Jičínské pahorkatiny. Nejvyšším místem oblasti je kopec Mužský (463,5 m n. m.).

Zámek Hrubý Rohozec

Předchůdcem zámku byl hrad, postavený v roce 1300. Jeho zakladatelem byl nejspíše Havel z Rohozce. Podle oficiálních zdrojů, ve 14. a 15. století se v držení hradu vystřídali páni z Turgova, páni z Michalovic a Krajířové z Krajku. Na počátku 16. století, za Konráda Krajíře z Krajku, došlo k přestavbě Hrubého Rohozce do podoby pozdně gotického sídla. Dále se v Rohozci usadili Vartemberkové a přestavěli zámek do renesanční podoby. V roce 1623 Hrubý Rohozec koupil Albrecht z Valdštejna. Od něj však již roku 1628 získal zámek i s okolním panstvím Mikuláš Des Fours, jehož potomkům zámek sloužil do konfiskace v roce 1945.

Dlaskův statek, Dolánky u Turnova

Dlaskův statek, dolánská usedlost z roku 1716 a dnes součást Muzea Českého ráje v Turnově, je podle webových stránek muzea „typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z 18. století“. Původními majiteli byla rodina sedláků Dlasků, z nichž nejznámější byl Josef, narozený v roce 1782. Roubený statek s typickou skládanou lomenicí a pavlačí je od roku 2010 Národní kulturní památkou ČR.

Skalní hrad Vranov – Pantheon, Malá Skála

Hrad Vranov byl založen Heníkem z Valdštejna nejspíše v roce 1425, ale už na začátku 16. století se uvádí jako pustý. Pro svou délku - zhruba 400 m - je v současné době považován za nejdelší a nejkomplikovanější skalní hrad u nás. O rozkvět místa se postaral podnikatel František Zachariáš Römisch. Ten dal ve zříceninách i blízkém okolí umístit mohyly oslavující spisovatele, české panovníky a vojevůdce a celé hradiště nazval Pantheon. Dominantou Pantheonu je novogotický letohrádek z roku 1826.

Textilka Seba, Tanvald

Seba, a vůbec textilní průmysl, má na Tanvaldsku bohatou historii. Už na začátku 19. století byl region největší strojní přádelnou ve střední Evropě. Seba jako taková vznikla až v roce 1945. Dnes již textilka neexistuje, uzavřena byla v roce 2012. V části areálu však nyní fungují jiné firmy.

Technické informace: Praha hl. n. – Tanvald

Vlak: R 1144

Vozidlo: Motorový vůz řady 854

Max. rychlost vozidla: 120 km/h

Délka tratě: 133

Délka záznamu: 02:41:01

 

Datum zveřejnění: 4. 2019

Rozhovor se strojvedoucím: