Trutnov hlavní nádraží – Teplice nad Metují

Číslo tratě: 047
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Trutnov hlavní nádraží – Teplice nad Metují

00:15
Trutnov hlavní nádraží

00:59
Odjezdové návěstidlo Volno

01:07
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

01:36
Rychlostník 70 km/h

02:00
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

02:04
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

02:08
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

02:12
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

02:16
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

02:23
Výstražný kolík Pískejte

02:41
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

02:49
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

02:57
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

03:04
Vjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a výstraha

04:04
Trutnov střed

04:44
Odjezdové návěstidlo Stůj

05:17
Odjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a volno

06:11
vlevo trať č. 032 (Trutnov - Jaroměř)

06:16
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

06:35
Výstražný kolík Pískejte

06:56
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

07:00
Přejezdník Uzavřený přejezd

07:32
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

07:39
Trutnov zastávka

09:52
Rychlostník 45 km/h

10:18
Výstražný kolík Pískejte

10:40
Lhota u Trutnova

10:43
Výstražný kolík Pískejte

13:09
Vzdálenostní upozorňovadlo: Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku

13:22
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

13:55
Petříkovice

15:00
Přejezdník Uzavřený přejezd

17:56
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 10 km/h

17:56
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

18:05
Výstražný kolík Pískejte

18:31
Rychlostník 10 km/h

18:51
Rychlostník 10 km/h

18:51
Tabule s černým obrazcem lokomotivy

18:54
Výstražný kolík Pískejte

19:38
Vzdálenostní upozorňovadlo: Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku

19:54
Chvaleč

21:36
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

21:39
Přejezdník Uzavřený přejezd

24:11
Výstražný kolík Pískejte

24:43
Výstražný kolík Pískejte

25:35
Lichoběžníková tabulka Hranice dopravny

25:38
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

25:39
Výstražný kolík Pískejte

26:05
Výstražný kolík Pískejte

26:11
Radvanice

27:43
Výstražný kolík Pískejte

28:06
Rychlostník 45 km/h

28:35
Vzdálenostní upozorňovadlo: Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku

28:39
Výstražný kolík Pískejte

28:51
Přejezdník Uzavřený přejezd

31:39
Výstražný kolík Pískejte

31:47
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

32:06
Výstražný kolík Pískejte

32:22
Vzdálenostní upozorňovadlo: Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku

32:36
Výstražný kolík Pískejte

32:38
Přejezdník Uzavřený přejezd

33:15
Lichoběžníková tabulka Hranice dopravny

33:28
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

33:50
Janovice u Trutnova

39:03
Výstražný kolík Pískejte

40:30
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

40:36
Výstražný kolík Pískejte

41:48
Výstražný kolík Pískejte

42:19
Výstražný kolík Pískejte

43:27
Vzdálenostní upozorňovadlo: Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku

43:47
Přejezdník Uzavřený přejezd

44:11
Hodkovice u Trutnova

44:17
Přejezdník Uzavřený přejezd

46:25
Výstražný kolík Pískejte

46:48
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

47:27
Horní Adršpach

50:02
Přejezdník Uzavřený přejezd

51:04
Výstražný kolík Pískejte

51:50
Výstražný kolík Pískejte

52:12
Výstražný kolík Pískejte

52:13
Lichoběžníková tabulka Hranice dopravny

52:27
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

52:33
Adršpach

54:26
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

54:49
Výstražný kolík Pískejte

55:03
Výstražný kolík Pískejte

55:31
Výstražný kolík Pískejte

56:15
Výstražný kolík Pískejte

57:33
Výstražný kolík Pískejte

57:58
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

58:29
Teplice nad Metují skály

60:06
Výstražný kolík Pískejte

61:15
Výstražný kolík Pískejte

61:36
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 30 km/h

61:56
Výstražný kolík Pískejte

62:08
Rychlostník 30 km/h

62:16
Výstražný kolík Pískejte

62:24
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

62:29
Výstražný kolík Pískejte

63:03
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

63:08
Teplice nad Metují město

64:10
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

64:24
Výstražný kolík Pískejte

64:56
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

65:02
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

65:08
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

65:14
Předvěst vjezdového návěstidla Výstraha

66:25
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

66:27
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

66:28
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

67:00
Teplice nad Metují

Informace o trati: Trutnov hlavní nádraží – Teplice nad Metují

Okolí tratě: Trutnov hlavní nádraží – Teplice nad Metují

Technické informace: Trutnov hlavní nádraží – Teplice nad Metují

Vlak: Os 15793
Vozidlo: motorová jednotka řady 814
Délka tratě: 35 km
Max. rychlost lokomotivy: 80 km/h
Délka záznamu: 1:07:38

Datum zveřejnění: 2. 2024

Rozhovor se strojvedoucím: