Česká Třebová – Břeclav

Číslo tratě: 260, 252
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Česká Třebová – Břeclav

00:15
Česká Třebová

01:22
Rychlostník 120 km/h

02:30
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

02:56
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

03:01
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

03:12
Vlevo: trať č. 270 (Praha - Česká Třebová - Přerov – Bohumín)

03:27
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 60 km/h

04:08
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

04:14
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

04:20
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

04:24
Vjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

04:44
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

05:31
Semanín

06:25
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 110 km/h

07:12
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

07:21
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 110 km/h

07:30
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

07:37
Opatov

07:54
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

07:58
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

08:03
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

08:11
Rychlostník 140 km/h

09:02
Svitavy-Lačnov

10:11
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 110 km/h

10:30
Vlevo: trať č. 261 (Svitavy . Žďárec u Skutče)

10:36
Svitavy

10:51
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

10:55
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

11:10
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

11:17
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

11:24
Začátek jednofázové trakční soustavy

11:25
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

12:02
Svitavy-Lány

12:24
Horní rychlostník 140 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

13:28
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

13:50
Hradec nad Svitavou

13:58
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

15:22
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

15:39
Rychlostník 100 km/h

16:11
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

16:38
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

18:10
Březová nad Svitavou-Dlouhá

20:02
Březová nad Svitavou

20:45
Moravská Chrastová

21:28
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

22:18
Horní rychlostník 120 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

22:23
Rozhraní

23:07
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

23:45
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

24:08
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

24:39
Vypněte proud

24:42
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

25:36
Letovice

26:58
Letovice zastávka

27:57
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

27:58
Zboněk

28:21
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

29:42
Svitávka

30:37
Vjezdové návěstidlo Výstraha

30:42
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

31:06
Skalice nad Svitavou

31:47
Odjezdové návěstidlo Výstraha

31:53
Odjezdové návěstidlo Volno

32:03
Vlevo: trať č. 262 (Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice – Chornice)

32:11
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

33:42
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

34:11
Horní rychlostník 125 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

35:19
Doubravice nad Svitavou

36:23
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

36:27
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

36:32
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

36:36
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

37:07
Horní rychlostník 140 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

37:56
Vjezdové návěstidlo Stůj

39:30
Vjezdové návěstidlo Výstraha

41:18
Rájec Jestřebí

41:49
Odjezdové návěstidlo Volno

42:23
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

42:25
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

42:45
Dolní Lhota

42:57
Rychlostník 120 km/h

43:25
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

44:47
Horní rychlostník 105 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

45:12
Blansko město

46:04
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

46:13
Horní rychlostník 75 km/h, dolní rychlostník 70 km/h

46:44
Vypněte proud

46:47
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

47:17
Rychlostník 95 km/h

47:50
Rychlostník 100 km/h

48:54
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

48:58
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

49:33
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

51:26
Adamov

51:57
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

53:23
Babice nad Svitavou

54:35
Horní rychlostník 75 km/h, dolní rychlostník 70 km/h

56:44
Bílovice nad Svitavou

58:05
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

58:42
Vypněte proud

58:54
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

58:59
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

59:34
Nad: trať č. 250 (Praha - Havlíčkův Brod - Brno - Kúty)

59:42
Horní rychlostník 115 km/h, dolní rychlostník 110 km/h

59:56
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

60:15
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

61:03
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

61:24
Brno-Židenice

61:53
Rychlostník 85 km/h

62:26
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 30 km/h

63:05
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

63:14
Rychlostník 30 km/h

64:04
Brno hl.n.

67:04
Cestové návěstidlo Volno

67:26
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

68:36
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

68:42
Vlevo: trať č. 300 (Brno – Přerov - Bohumín)

69:02
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

70:16
Brno-Horní Heršpice

70:38
Vlevo: trať č. 240 (Brno – Jihlava)

70:45
Rychlostník 120 km/h

71:03
Rychlostník 160 km/h

71:04
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

71:28
Vypněte proud

71:34
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

72:15
Modřice

73:35
Popovice u Rajhradu

74:22
Rajhrad

75:35
Vojkovice nad Svratkou

76:30
Hrušovany u Brna

77:31
Žabčice

79:21
Vlevo: trať č. 253 (Vranovice - Pohořelice)

79:27
Vranovice

80:38
Pouzdřany

81:11
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

81:30
Vypněte proud

81:31
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

81:34
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

81:57
Popice

82:04
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

82:11
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

83:08
Vjezdové návěstidlo: Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h

83:09
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

83:37
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

84:52
Šakvice

85:19
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

85:41
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

85:55
Vlevo: trať č. 254 (Šakvice - Hustopeče u Brna)

86:26
Rychlostník 160 km/h

88:57
Zaječí

89:13
Vlevo: trať č. 255 (Hodonín – Zaječí)

90:27
Rakvice

91:57
Podivín

93:15
Ladná

94:27
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 120 km/h

94:35
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

94:58
Vypněte proud

95:03
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

95:05
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

95:08
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

95:10
Horní rychlostník 130 km/h, dolní rychlostník 120 km/h

95:12
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

95:15
Vjezdové návěstidlo Výstraha

95:24
Vlevo: trať č. 330

96:16
Rychlostník 120 km/h

96:25
Cestové návěstidlo Rychlost 50 km/h a výstraha

97:45
Cestové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a opakování návěsti výstraha

862. Návěst Rychlost 50 km/h a opakování návěsti Výstraha (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku, přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 50 km/h a předvěstí na tomto návěstidle návěst Stůj.

97:47
Břeclav

98:39
Odjezdové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Česká Třebová – Břeclav

Okolí tratě: Česká Třebová – Břeclav

Vila Skalní sklep, Adamov

Kromě kostela sv. Barbory, v němž se nachází unikátní Světelský oltář z cisterciáckého kláštera v dolnorakouském Zwettlu, se město Adamov můžete pochlubit i dalšími zajímavými stavbami. Pokud se vydáte od vlakové zastávky do centra města po modré značce, projdete kolem vily Skalní sklep. Na konci 19. století ji nechali postavit Lichtenštejnové. Za první republiky sloužila jako hotel s restaurací, po roce 1945 v ní bylo ředitelství místního závodu a knihovna. V současnosti je rekonstruována.

Klamova huť, Blansko

Blízko tratě stojí poslední zachovaná železářská huť z 19. století na Blanensku. Klamova huť (lidově Klamovka), která patřila rodu Salmů, byla postavena v novogotickém slohu v letech 1853–57. Po ukončení produkce surového železa v roce 1895 se z ní stala slévárna a pak se v ní až do roku 1923 vyráběla litina. Poté sloužila jako vodní elektrárna, zkušebna vodních turbín a muzeu. V současné době v ní sídlí firma, která se specializuje na výrobu krbových kamen a kouřovodů.

Lom Blansko

U nádraží v Blansku se vám naskytne z okna vlaku pěkný výhled na vodní hladinu, v níž se zrcadlí okolní skály. Jde o zatopený kamenolom, který byl založen v roce 1925. K zatopení lomu došlo náhle, a tak na dně zůstala i důlní technika. Nejen kvůli tomu se lom stal oblíbeným místem potápěčů. Pod hladinou lze zahlédnout také okouny, kapry či štiky. I když je v zatopeném blanenském lomu zákaz koupání, čistá voda v létě přiláká nespočet plavců. Už dlouho se proto uvažuje o jeho oplocení.

Rybník Vydlák, Opatov

U Opatova se nachází soustava rybníků. Z vlaku je dobře vidět jeden z nich – Vidlák. U něj můžete zahlédnout cykloturistické značení. Celá oblast je vhodná pro výlety na kole. Kolem rybníka vede cyklotrasa č. 4202, po níž se lze vydat směrem na Gajer a napojit se na dálkovou cyklotrasu č. 24 nazývanou Svitava, pokračovat pak do Semanína a nastoupit zase do vlaku či jet na kole až do České Třebové. Další tipy na cyklovýlety na Svitavsku najdete na www.svitavy.cz/cyklotrasy.

Zámek Letovice

V roce 2004 prodali potomci rodu Kálnoky zámek Letovice Bohumilu Vavříčkovi. V té době byla ze zámku takřka ruina. Nový majitel začal s rekonstrukcí a snaží se vrátit zámku jeho původní lesk. Od května do října si můžete prohlédnout už opravené prostory včetně těch, kde byl ve 14. století přeložen cestopis Marca Pola. Zájemci mohou na zámku dokonce i přespat, třeba v apartmá hraběnky Edity nebo v novomanželském apartmá. Konají se tu také burzy a prodejní trhy.

Vysílač Hády, Brno

Vysílač Hády nad Brnem je v provozu od roku 1964. Je vysoký 50 metrů a zajišťuje vysílání televizního a rozhlasového vysílání. Nosná konstrukce antén jej zvyšuje o dalších 30 metrů.

Kostel sv. Petra a Pavla (Petrov), Brno

Katedrála svatých Petra a Pavla je s dvojící 84metrových věží hlavní dominantou Brna. Základy chrámu stojí na místě, kde od 11. století stála románská kaple a později kostelík s kryptou a apsidou. Počátek dnešní katedrály lze vysledovat od 70. let 12. století, kdy na vrchu Petrov roste bazilika v románském stylu, která se roku 1296 stala sídlem kolegiátní kapituly – sboru diecézních kněží. Největší rozmach přichází v průběhu baroka. V roce 1777 zřídil papež Pius VI. v Brně biskupství a kostel sv. Petra a Pavla byl povýšen na katedrálu.

Mrakodrap AZ Tower, Brno

Brněnský mrakodrap AZ Tower je nejvyšší budovou v České republice. Postaven byl mezi roky 2011 a 2013 podle návrhu Architektonické kanceláře Burian – Křivinka. Budova disponuje třiceti podlažími a výškou 111 metrů (116 i s anténou). Najdete tu kanceláře, byty i fitness centrum.

Plynojemy Hustopeče

Tři obří plynojemy u Hustopečí jsou součástí zdejší plnírny plynu. Ta zde funguje od 70 let. Firma, která plynárnu provozuje, tvrdí, že je největším dodavatelem LPG, tedy zkapalněného plynu na českém trhu.

Rozhledna maják u Zaječí

Na vrcholu Přítlucké hory (292 m.n.m) je možné se pokochat z rozhledny Maják. Celková výška objektu z roku 2012 je 27,6 metru, vyhlídková plošina je ve výšce 21 m. Vede na ní 108 schodů.

Pálava

Pavlovské vrchy jsou součástí Pálavy, krajinné oblasti s velikostí přesahující 80 km2. Pyšní se stepními ekosystémy a dochovanými památkami historického osídlení. Nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů se vyvinuly na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. V roce 1986, tedy 10 let po vyhlášení chráněné krajinné oblasti, byla dekretem UNESCO uznána jako součást mezinárodní sítě biosférických rezervací.

Minaret, Lednice

Lednický minaret nebo také Turecká věž je stavba v ose zámku. Jak se píše na webových stránkách Národního památkového ústavu, dílo bylo zbudované Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se svými téměř 60 metry patří na kontinentě mezi nejvyšší. Objekt je vystaven z kamenných kvádrů, mnohdy těžších než 100 kg, byla vystavěna na močálovité půdě. Pevnost v měkkém podkladu zajišťuje 500 kůlů dlouhých 17 metrů. Na nich spočívá rošt z 97 kmenů. Teprve pak začínají kamenné základy. Minaret je přístupný veřejnosti.

Železniční uzel Břeclav

Nádraží v Břeclavi bylo vůbec první železniční stanicí na našem území. Zprovozněno bylo 6. června 1839 na Severní dráze císaře Ferdinanda. O dva roky později zde vznikl první železniční uzel v Rakousku-Uhersku. Na důležitosti mu doba neubrala. Naopak. Křižují se tu vlaky z prvního a druhého mezinárodního koridoru a z několika tratí regionálního charakteru. Vyjet tedy můžete směr Brno, Bratislava, Vídeň, Hodonín, Znojmo či Lednice. Výpravní budova byla nedávno rekonstruována.

Technické informace: Česká Třebová – Břeclav

Vlak: rj 371 Vindobona

Vozidlo: lokomotiva řady 1216 (ÖBB)

Max. rychlost vozidla: 230 km/h

Délka tratě: 150 km

Délka záznamu: 1:38:54

Rozhovor se strojvedoucím: Josef Trecha, Oblastní centrum provozu Východ, Regionální provozní pracoviště Brno-Maloměřice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy jste se stal železničářem?
K tehdejším ČSD jsem nastoupil v roce 1979, a to do lokomotivního depa Břeclav. Tenkrát bylo běžné, že strojvedoucí začínal na topírenském posunu, následoval staniční posun, pak nákladní vozba a teprve po letech mohl na osobní výkony. Jezdil jsem na Sergejích, Laminátkách, později jsem se dostal na Esa. Vyzkoušel jsem motorové vozy řady 830, pak 842. Po rozdělení Československa jsem zakusil rychlíky a spoje EuroCity v čele s řadami 350, 362, 380 a také rakouskou řadu 1216.

Které vozidlo jste vedl jako první?
Na topírenském posunu lokomotivy řad T 211.0, T 212.0 a Hurvínka M 131.1.

Které vozidlo a trať máte nejraději a proč?
Rozhodně lokomotivu řady 350 a trať kolem řeky Sázavy přes Havlíčkův Brod, kde zpočátku jezdily vlaky EuroCity. Tento stroj má sice už své roky, ale strojvedoucí musel dokázat, že něco umí a se strojem si rozumí. Vše bylo „na ruku“, žádná automatika.

Co byste označil za nejzajímavější zážitek ve své kariéře?
Asi první jízda s třistapadesátkou rychlostí 160 km/h.

Máte nějaké životní či profesní motto?

Užít si bezpečnou jízdu a hlavně nic nepokazit.

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?
Musel bych dlouho přemýšlet a stejně bych k jednoznačné odpovědi nedospěl, v žádném případě ale nejsem fanatik.

Zvolil byste opětovně svou pracovní kariéru na dráze?
Vzhledem k mému věku a rychlosti doby, ve které žijeme, nedokážu jednomyslně odpovědět.

Jaký je váš osobní sen spojený se železnicí?
Chtěl bych se toho dožít a svést se u nás po vysokorychlostní trati. Samozřejmě, že už jen jako cestující.

Chtěl byste někomu ve spojitosti s vaším povoláním poděkovat?
Určitě, mému kolegovi, který mě dostal jako kandidáta na zácvik. Byl to profík pracovně a hlavně člověk s velkým Č – Pavel Dvořák.

Jak bude podle vás vypadat železniční doprava u nás za 50 let?
Těžká otázka vzhledem k rychlému vývoji ve světě a taky spíše pomalému u nás.