Staré Město u Uherského Hradiště – Brno hl. n.

Číslo tratě: 340
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Staré Město u Uherského Hradiště – Brno hl. n.

00:15
Staré Město u Uherského Hradiště

00:37
Odjezdové návěstidlo Přivolávací návěst

01:38
Odjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

01:47
Rychlostník 70 km/h

01:51
Vpravo trať číslo 330 ( Přerov - Břeclav)

02:00
Vypněte proud

02:50
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

02:56
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

04:05
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

04:09
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

04:13
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

04:17
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

04:20
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

04:24
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

04:43
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

04:47
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

04:56
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

05:03
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

05:20
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

05:46
Uherské Hradiště

11:13
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

11:29
Rychlostník 70 km/h

12:49
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

12:54
Vlevo trať číslo 341 (Staré Město u Uh.Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice)

12:56
Rychlostník 70 km/h

13:02
Výstražný kolík Pískejte

13:23
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

14:29
Kunovice zastávka

17:53
Výstražný kolík Pískejte

18:00
Ostrožská Nová Ves lázně

18:57
Ostrožská Nová Ves

21:06
Výstražný kolík Pískejte

22:52
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

23:03
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

23:18
Rychlostník 70 km/h

23:41
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

23:44
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

23:48
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

23:52
Uherský Ostroh

26:14
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

26:42
Veselí nad Moravou-Milokošť

26:57
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

27:01
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

27:04
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

27:08
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

27:11
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 80 km/h

27:32
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

27:36
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

27:39
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

27:41
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

27:45
Vjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a výstraha

27:59
Vlevo trať číslo 343 (Hodonín - Veselí nad Moravou - Vrbovce)

28:17
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

28:38
Vypněte proud

28:39
Veselí nad Moravou

28:39
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

34:53
Odjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a volno

Návěst Rychlost 80 km/h a volno (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním zelené světlo). přikazují strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše rychlostí 80 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 80 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu.

35:24
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

35:27
Zcela vlevo trať číslo 343 (Hodonín - Veselí nad Moravou - Vrbovce)

35:54
Rychlostník 100 km/h

39:04
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

39:38
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

39:56
Vpravo trať číslo 342 (Bzenec - Moravský Písek)

40:06
Přenosný přejezdník: otevřený přejezd

Přenosný přejezdník je neproměnné přenosné návěstidlo s návěstí Otevřený přejezd, které se umísťuje při poruše nebo výluce PZZ anebo při poruše nebo výluce výstražného zařízení pro přechod kolejí. Pro toto návěstidlo platí veškerá ustanovení předpisů pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy jako pro kmenový přejezdník, pokud v těchto ustanoveních není stanoveno jinak.

44:03
Bzenec

48:24
Vracov

52:56
Vjezdové návěstidlo Výstraha

53:43
Vlkoš

54:23
Odjezdové návěstidlo Přivolávací návěst

57:40
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

58:18
Kyjov zastávka

62:37
Kyjov

64:44
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

65:04
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

68:33
Bohuslavice u Kyjova

71:46
Jestřabice

74:57
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

75:01
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

75:04
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

75:08
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

75:11
Předvěst vjezdového návěstidla Výstraha

75:34
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

75:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

75:45
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

75:50
Vjezdové návěstidlo Volno

76:31
Nemotice

81:11
Rychlostník 70 km/h

81:15
Brankovice

81:38
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

84:47
Nesovice

87:56
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

88:26
Nevojice

88:51
Rychlostník 100 km/h

90:28
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

90:28
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

91:20
Bučovice

93:53
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

94:07
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

94:57
Marefy

96:46
Křižanovice

97:54
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

98:16
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

99:15
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 70 km/h

99:24
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

99:50
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

100:08
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

100:26
Slavkov u Brna

103:02
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

104:04
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

104:34
Křenovice dolní nádraží

105:00
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

105:48
Vlevo trať číslo 300 (Brno - Přerov)

106:54
Horní rychlostník 80 km/h / dolní rychlostník 75 km/h

107:30
Rychlostník 100 km/h

107:31
Vpravo trať číslo 300 (Brno - Přerov)

107:50
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

108:07
Blažovice

108:25
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

108:46
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

110:47
Ponětovice

111:27
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

112:24
Šlapanice

112:51
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

113:17
Rychlostník 115 km/h

113:19
Šlapanice zastávka

113:36
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

114:23
Rychlostník 100 km/h

115:31
Brno-Slatina

116:55
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

117:05
Radiovník Začátek radiového systému GSM-R

Návěst Začátek rádiového systému GSM-R (bílá obdélníková deska s černým orámováním, postavená na kratší straně, na ní písmena GSM-R, nad písmeny symbol telefonního sluchátka, pod písmeny jsou v elipse písmena, vyjadřující symbol státu, do jehož systému GSM-R se registrace provádí) přikazuje provádět komunikaci rádiovým zařízením v národním systému GSM-R, stanoveném příslušným symbolem státu.

117:41
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

117:43
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

118:04
Vjezdové návěštidlo Rychlost 60 km/h a volno

Dolní žluté světlo současně svíticí se žlutým pruhem přikazuje strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše návěstěnou rychlostí 60 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 60 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Návěst Volno (zelené světlo) na závislém hlavním návěstidle předvěstí jednosvětlovou návěst na následujícím hlavním návěstidle.

118:24
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

118:55
Vpravo spojka do Brna-Židenic

119:15
Vpravo trať číslo 260 (Praha - Česká Třebová - Brno - Vyškov na Moravě)

119:52
Rychlostník 70 km/h

121:58
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

123:02
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

123:26
Vjezdové návěstidlo Výstraha

124:06
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

124:22
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

125:15
Cestové návěstidlo: Jízda podle rozhledových poměrů

Návěst Jízda podle rozhledových poměrů (pomalu přerušované bílé světlo a nad ním žluté světlo) dovoluje strojvedoucímu jízdu vlaku, předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle (které může být i na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost), přikazuje strojvedoucímu jet od úrovně hlavního návěstidla k první pojížděné výhybce rychlostí nejvýše 100 km/h, od úrovně začátku první pojížděné výhybky podle rozhledových poměrů rychlostí nejvýše 40 km/h a informuje o vjezdu na obsazenou kolej.

125:29
Brno hl. n.

125:42
Rychlostník 30 km/h

Informace o trati: Staré Město u Uherského Hradiště – Brno hl. n.

Okolí tratě: Staré Město u Uherského Hradiště – Brno hl. n.

Technické informace: Staré Město u Uherského Hradiště – Brno hl. n.

Vlak: Sp 1764

Vozidlo: řídící vůz řady 954

Max. rychlost vozidla: 120 km/h

Délka tratě: 109 km

Délka záznamu: 2:06:57

Datum zveřejnění: 7. 2023

Rozhovor se strojvedoucím: Jaroslav Holešinský a Martin Dohnal

Jaroslav Holešinský, Oblastní centrum provozu Východ, Regionální provozní pracoviště Brno, Středisko strojvedoucích Veselí nad Moravou

V jakém roce a do jaké služebny jste nastoupil k ČD?

Do Českých drah jsem nastoupil v roce 1997.

Jak se vyvíjela vaše profesní kariéra?

Po roce u ČD jsem šel k „traťovce“ do Kyjova, po pěti letech do Nesovic a Hodonína. V roce 2017 jsem se vrátil zpět k ČD.

 

Jaké bylo první vozidlo, které jste vedl?

Při posunu vozidlo motorová lokomotiva řady 714, na trati motorový vůz řady 810.

 

Jaké vlaky jste dopravoval?

Osobní a spěšné vlaky v úseku Hodonín – Zaječí.

 

Které vozidlo/trať máte nejraději a proč?

Motorový vůz řady 810 a trať Hodonín – Zaječí, jezdil na ní můj děda.

 

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Rodinné postižení, už prapraděda pracoval u železnice.

 

Zvolil byste opětovně svou pracovní kariéru na dráze?

Určitě.

 

Jaký je osobní sen spojený se železnicí?

Být stále strojvedoucím.

 

Je někdo, komu chcete s ohledem na vaši profesi sdělit a vyslovit „Děkuji“?

Tatínkovi.

 

Jak bude vypadat dle vašeho názoru železniční doprava v ČR za 50 let?

To si nedokážu představit. 

 

 

Martin Dohnal, Oblastní centrum provozu Východ, Regionální provozní pracoviště Brno, Středisko strojvedoucích Veselí nad Moravou

V jakém roce a do jaké služebny jste nastoupil k ČD/ČSD?

Nastupoval jsem v roce 1990 ještě k ČSD po absolvování tříletého učebního oboru mechanik- elektronik v SOUŽ Valtice. Nastoupil jsem do lokomotivního depa ve Veselí nad Moravou, kde vlastně i přes různé organizační změny pracuji dodnes.

Jak se vyvíjela vaše kariéra?

Mé pracovní zařazení se střídavě měnilo z mechanika elektronika na elektromechanika, podle toho jak to zrovna podniku vyhovovalo. Náplň práce zůstávala ovšem stejná, jednalo se především o údržbu hnacích vozidel a motorových vozů různých řad. Později jsem se také podílel na rekonstrukcích vozidel řad 751, 752, na řadu 749 vybavenou elektrickým vytápěním vlaku. Dále následovala údržba na řadách 754 a 842 a to až do další organizační změny, kdy jsem byl roku 2004 převeden do nově vzniklé dceřiné společnosti ČD DPOV, kde jsem se pracoval na vyvazovacích opravách motorových vozů řad 842, 843, 810 a 814 a to až do roku 2013. Pak se mi po nepříliš férovém jednání ze strany zaměstnavatele, kdy  mi bylo všemožným způsobem bráněno v přestupu, jsem se rozhodl absolvovat zdravotní prohlídky a kurz na licenci strojvedoucího na vlastní náklady a jít si hledat práci k soukromníkovi podařilo přestoupit zpět k ČD v pracovním zařazení strojvedoucí v zácviku.

Které vozidlo jste vedl jako první?

Úplně přesně si nevzpomínám, protože řízení jsem si vyzkoušel již na dílně v rámci prováděných zkušebních jízd po opravách HV. Patrně některá ze 749 po rekonstrukci. Jako strojvedoucí jsem na své první samostatné směně vedl motorový vůz řady 854 na vlaku 1735 tehdejší obvyklé „leťácké“ směny.

Jaké vlaky jste dopravoval?

Vozím vlaky osobní dopravy dopravované motorovými vozy, tedy převážně motorové osobní a spěšné vlaky. Často také jezdím zkušební jízdy pro DPOV. Jako zajímavost můžu uvést, že jsem při svém zařazení letmo také několikrát vezl silvestrovský vlak na půlnoční mši na Hostýně, kdy se několik vlaků z různých částí kraje sjede v Hulíně, kde se spojí dohromady a poté pokračují jako jeden vlak do Bystřice pod Hostýnem.

Které vozidlo a trať máte nejraději?

Těžko říct. V tomto ohledu jsem poměrně skromný a rád se svezu na všem, co alespoň trochu spolehlivě jede. Tratí, po kterých jezdím, není tolik, abych si mohl vybírat, která se mi líbí víc. Líbí se mi hlavně tratě s úseky, kde se koleje stáčí a vedou pěknou přírodou, např. úsek tratě č. 318 mezi Bohuslavicemi u Kyjova a Nemoticemi nebo trať 317 v úseku mezi Bojkovicemi a Vlárským průsmykem. Osobně nemusím jezdit po koridorech, je to příliš jednotvárné a nudné.

Co byste označil za nejzajímavější zážitek ve své kariéře?

V době svého zácviku jsem jezdil dělat „VZtku“ (jak jsem tehdy říkali požadované přítomnosti druhé osoby na stanovišti strojvedoucího, v případě, že hnací vozidlo má nefunkční vlakový zabezpečovač, případně, jak tomu je především u historických vozidel není vybaveno zabezpečovačem vůbec) na historický motoráček řady M 131.1 Hurvínek, který dodnes převáží turisty mezi Břeclaví a Lednicí. Při jedné z jízd jsme vezli japonského turistu, který nás požádal, zda by si mohl natočit pohled na  trať z čela vlaku. Vyhověli  jsme mu a postavili jej dopředu vedle stanoviště strojvedoucího. Japonec byl spokojený, a když mu ještě strojvedoucí ukázal, že ovládací páky motorového vozu lze do sebe zaklesnout tak, že pak motorák sám drží požadované otáčky a tudíž i rychlost, tak byl úplně unešený a v Lednici při vystupování z vlaku couval ven pozpátku a každý druhý krok se nám uklonil.

Máte nějaké motto?

Životní motto? Asi nemám. I když na tu mou kariéru by se možná hodilo latinské heslo :“Cum cecidero, surgam“ , které v překladu znamená :“kdykoli upadnu, vstanu“ ,ačkoli s přibývajícím věkem mi připadá že to padání je častější a vstávání čím dál těžší :-).

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Své zaměstnání beru jako práci, která mě hodně baví, a rád ji dělám. Nedokázal bych dlouhodobě dělat práci, ke které nemám žádný kladný vztah.

 

Jaký je váš sen spojený se železnicí?

Můj sen spjatý s železnicí si postupně plním tím, že příležitostně s přáteli cestuji vlakem po zajímavých tratích a navštěvuji zajímavá místa po Evropě, hlavně na Balkáně. V budoucnu bych si rád projel třeba nějakou trať i jinde ve světě, ale žádnou konkrétní trať nebo místo vybrané nemám. To si vyberu až podle momentální situace.