Ústí nad Labem západ – Kolín

Číslo tratě: 072, 231
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Ústí nad Labem západ – Kolín

00:20
Ústí nad Labem západ

00:35
Cestové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

01:06
Vlevo: spojka do Ústí nad Labem hl.n. obvod Jih

01:29
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

01:30
Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

1026. Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím) upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

01:42
Předvěst radiovníku Připravte radiové zařízení GSM-R k registraci

Návěst Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci (žlutá obdélníková deska s černým orámováním, postavená na kratší straně, na ní písmena GSM-R, nad písmeny symbol telefonního sluchátka, pod písmeny jsou v elipse písmena, vyjadřující symbol státu, do jehož systému GSM-R se registrace provádí) přikazuje zahájit přípravu na registraci rádiového zařízení GSM-R tak, aby u návěsti Začátek rádiového systému GSM-R bylo toto zařízení v systému GSM-R registrováno.

01:48
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

02:22
Radiovník Začátek radiového systému GSM-R

Návěst Začátek rádiového systému GSM-R (bílá obdélníková deska s černým orámováním, postavená na kratší straně, na ní písmena GSM-R, nad písmeny symbol telefonního sluchátka, pod písmeny jsou v elipse písmena, vyjadřující symbol státu, do jehož systému GSM-R se registrace provádí) přikazuje provádět komunikaci rádiovým zařízením v národním systému GSM-R, stanoveném příslušným symbolem státu.

02:50
Vjezdové návěstidlo Stůj

04:09
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

04:20
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

04:36
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

04:42
Vlevo: trať č. 073 (Ústí nad Labem-Střekov - Děčín)

05:14
Ústí nad Labem Střekov

07:29
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

08:15
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

08:40
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

09:54
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

10:07
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

11:30
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

12:36
Sebuzín

14:26
Horní rychlostník 95 km/h; dolní rychlostník 85

14:54
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

15:17
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

15:31
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

15:32
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

15:41
Libochovany

15:46
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

15:53
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

16:09
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

16:37
Rychlostník 85 km/h

19:40
Velké Žernoseky

20:06
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

20:32
Horní rychlostník 95 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

21:00
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

22:50
Litoměřice město

24:54
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

25:38
Litoměřice město

25:46
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

26:11
Rychlostník 105 km/h

26:35
Rychlostník 120 km/h

27:24
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

27:55
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

28:22
Křešice u Litoměřic

28:40
Rychlostník 120 km/h

29:34
Stanoviště oddílového návěstidla Výstraha

29:49
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

30:32
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

31:15
Rychlostník 100 km/h

31:52
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

31:54
Polepy

35:21
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

35:46
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

35:56
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

36:16
Hošťka

37:23
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

40:47
Štětí

43:26
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

45:09
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

46:16
Liběchov

47:06
Rychlostník 120 km/h

48:33
Rychlostník 110 km/h

48:52
Rychlostník 120 km/h

49:15
Mělník-Mlazice

51:01
Mělník

51:09
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

53:13
Vlevo: trať č. 076 (Mělník - Mšeno)

53:17
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

53:25
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

54:40
Malý Újezd

57:13
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 90 km/h

57:47
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

57:49
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

58:23
Rychlostník 65 Km/h

58:43
Vlevo: trať č. 070 (Praha - Turnov)

58:58
Všetaty

61:01
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

61:53
Rychlostník 120 km/h

63:46
Ovčáry

64:43
Dřísy

67:06
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

67:36
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

67:57
Stará Boleslav

68:00
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

68:30
Odjezdové návěstidlo Stůj

85:56
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

86:43
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

87:09
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

87:27
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

91:16
Otradovice

96:04
Lysá nad Labem-Dvorce

97:13
Předvěst vjezdového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

98:05
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

98:22
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

98:29
Vjezdové návěstidlo: Očekávejte rychlost 80 km/h

98:29
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

98:47
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

99:02
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

99:09
Konec dočasné pomalé jízdy

99:17
Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení

99:25
Vlevo: trať č. 231 (Praha - Lysá nad Labem - Kolín)

99:35
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

99:36
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

100:02
Lysá nad Labem

101:51
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

102:12
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

102:12
Odjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a volno

Návěst Rychlost 80 km/h a volno (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním zelené světlo). přikazují strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše rychlostí 80 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 80 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu.

103:29
Rychlostník 120 km/h

104:22
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

106:19
Ostrá

106:53
Stratov

108:37
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

108:54
Kostomlaty nad Labem

109:12
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

109:29
Rychlostník 120 km/h

110:31
Kamenné Zboží

111:12
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

111:20
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

112:12
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

112:16
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

112:42
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

112:50
Vpravo: trať č. 060 (Poříčany - Nymburk)

112:55
Vlevo: trať č. 071 (Nymburk - Mladá Boleslav)

113:06
Rychlostník 120 km/h

113:17
Nymburk hl.n.

116:30
Cestové návěstidlo Výstraha

118:15
Odjezdové návěstidlo Volno

119:12
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

119:47
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

119:49
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

120:22
Velké Zboží

121:37
Poděbrady

124:02
Rychlostník 110 km/h

124:29
Rychlostník 120 km/h

126:23
Libice nad Cidlinou

126:33
Rychlostník 110 km/h

126:40
Rychlostník 120 km/h

128:08
Velký Osek

130:19
Vlevo: trať č. 020 (Praha - Velký Osek - Hradec Králové - Choceň)

131:21
Veltruby

132:54
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

133:30
Kolín-Zálabí

133:55
Cestové návěstidlo Rychlost 50 km/h a výstraha

134:12
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

134:12
Předvěstník: Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h na zkrácenou vzdálenost

134:45
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

135:11
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

135:55
Kolín

Informace o trati: Ústí nad Labem západ – Kolín

Okolí tratě: Ústí nad Labem západ – Kolín

Masarykovo zdymadlo u Ústí nad Labem

Masarykovo zdymadlo nebo také zdymadlo Střekov leží pod stejnojmenným ústeckým hradem. Vodní dílo bylo vybudováno mezi lety 1924 a 1936. Cílem bylo především splavnit Labe v oblasti často nesjízdných peřejí.

Hrad Střekov

Ústecký hrad Střekov je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice a nechal jej před rokem 1319 vybudovat Jan Lucemburský k ochraně labské plavby. Téměř celé 14. století byl hrad v majetku rodu Vartemberků, v druhé polovině 16. století připadl Lobkowiczům. Za třicetileté války sloužil především Švédům. Od konce 17. století nebyl Střekov obydlen. Více se o něm hovořilo až v 19. století ve spojení s J. W. Goethem nebo Richardem Wagnerem, kterého prý objekt inspiroval ke složení opery Tannhäuser. V roce 1992 byl vrácen zpět Lobkowiczům.

Česká brána (Porta Bohemica)

Portou Bohemicou, nebo-li Bránou Čech, se nazývá kaňonovité údolí Labe, v kterém řeka vstupuje do Českého středohoří. Bránu tvoří vrch Varhošť a Labská vyhlídka.

Lom Libochovany

Lom nedaleko Libochovan je stále aktivní jeho provoz zajišťuje a soukromá stavební společnost. Lom patří mezi nejrozsáhlejší v Českém středohoří a těží se zde čedič. Rozkládá se na jihozápadním a západním svahu Deblíku (459 m n.m.).

Vinařská oblast Žernoseky

Žernosecké vinice leží především na jižních, jihozápadních a jihovýchodních svazích Českého středohoří. Pěstují se zde hlavně odrůdy Müller-Thurgau, Mopr, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Modrý Portugal a Svatovavřinecké.

Kostel Nejsvětější Trojice Křešice – Zahořany

Raně barokní kostel byl postaven mezi lety 1653 a 1657 litoměřickým stavitelem italského B. Spinetem. Na počátku 19. stol. byly zjištěny trhliny v klenbě a v polovině 19. stol. byla stavba zajištěna železnými táhly. Problémy se statikou jsou evidovány doposud, proto je objekt trvale uzavřen.

Vodárenské Muzeum Vrutice

Čerpací stanice byla postavena počátkem 20. století na vodovodu, který zásoboval Litoměřice. Ve třicátých či čtyřicátých letech 20. století byl objekt rekonstruován a dostal nový, dřevěný, trámový strop. Za totality byl k domu přistaven sklad lehkých topných olejů a objekt jako takový sloužil coby dílna a sklady. Až s příchodem nového tisíciletí se vše obrátilo k lepšímu a stanice byla rekonstruována. Nyní je zde vytvořena expozice o historii vodárenství na Litoměřicku.

Papírny Štětí

Papírny ve Štěstí jsou největší fabrikou svého druhu u nás, byť v celém komplexu pracuje několik menších podnikatelských subjektů. Papírny jsou napojeny na železnici, říční přístav i dálnici D8. Labe navíc slouží jako zásobárna vody.

Elektrárna Mělník

Elektrárna sestává z komplexů tří elektráren označovaných římskými číslicemi a spaluje hnědé uhlí ze severočeských uhelných pánví. Pro chlazení je používána voda z Labe. Stavba prvního komplexu začala v roce 1956, provoz byl zahájen o čtyři roky později. Výkon činí 240 MW. „Dvojku“ dělníci dobudovali v roce 1971 a jsou v ní čtyři bloky dodávající výkon 4 x 110 MW. Poslední, třetí komplex, spatřil světlo světa o deset let později s instalovaným výkonem 0,5 GW. Jeho součástí je i 270 metrů vysoký komín (jedna z nejvyšších staveb v ČR). Kromě elektrické energie dodává elektrárna teplo do Neratovic, Mělníka, Počapel, Beřkovic a části Prahy.

Zámek Lysá nad Labem

Navštívíte-li zámek v Lysé nad Labem, dozvíte se, že objekt byl postaven na místě původní tvrze z počátku 11. století, resp. hradu rodu Přemyslovců. V době renesance byl někdejší hrad přestavěn na zámek a v roce 1548 povýšen na královský. Miloval jej zejména císař Rudolf II., Lysá byla jeho loveckým sídlem. Později, díky úspěchům v tažení proti Turkům, daroval objekt císař Ferdinand III. generálu, hraběti Janu Šporkovi. Ten také stojí za řadou barokních přestaveb, včetně výsadby parku. V období kolem roku 1755 prošel zámek velkou klasicistní přestavbou. Autorem podoby byl architekt Antonín Haffenecker.

Nádraží Kostomlaty

Na nádraží v Kostomlatech by nebylo nic zajímavého, kdyby tu za druhé světové války nesloužil spisovatel a výpravčí Bohumil Hrabal. Právě ze vzpomínek a zážitků čerpal při tvorbě věhlasného díla Ostře sledované vlaky, který se dočkal i filmového ztvárnění. Kostomlatské nádraží však bylo ve filmu Jiřího Menzela nahrazeno tím v Loděnici.

Stáčírna Poděbradky, Velké Zboží

Minerální voda Poděbradka má bohatou minulost. Zcela náhodně ji v roce 1095, při hledání vody objevili, kníže Arnošt Filip Hohenlohe z Schillingsfürstu a proutkař Karl von Bülow. Informace o účincích minerálky se rozkřikla a v podstatě díky ní se z Poděbrad stalo slavné, lázeňské město. V současné době je Poděbradka čerpána z vrtů s hloubkou až 160 metrů. Jímána je ze zvodněných pískovců z druhohor, jejichž stáří přesahuje 70 milionů let. Projekt současné stáčírny vznikl až v roce 1976 ve Velkém Zboží, výstavba byla zahájena v roce 1989. O pár let později byl areál dostavěn, doplněny byly velkokapacitní linky, vyvrtány další vrty, vyrostla i nová laboratoř.

Nádraží Poděbrady

Slavná funkcionalistická, výpravní budova poděbradského nádraží spatřila světlo světa v roce 1926. Pod projektem byl podepsán Vojtěch Krch. Jde o první funkcionalistickou stavbu na českých železnicích a je zároveň považována za jednu z nejhezčích. Od roku 2010 je na seznamu Kulturních památek ČR.

Poděbradské rádiovky

Nyní se tu na břehu Labe hraje golf, ale do roku 1989 byly v budově klubu rušičky střediska československé radioobrany, bránící krátkovlnnému vysílání. Systém rušiček, bránící svobodnému zahraničnímu vysílání, byl v celém státě budován od roku 1952 po zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa. Rušičky byly budovány především k „obraně“ velkých sídel, pokud jste tedy chtěli poslouchat RSE v klidu, stačilo zajet na venkov. Vysoké antény stojí v areálu golfového hřiště dodnes.

Kopec Oškobrh u Poděbrad

Kopec Oškobrh (285 m. n. m.) se rozkládá 8 km východně od Poděbrad. Na jižní straně prý bývala zřejmě keltská osada, na severním vrcholu byly odkryty zbytky středověkého kostelíka. Nyní se na kopci, nejvyšším bodě Nymburské kotliny, rozkládá velká obora muflonů.

ŽOS Nymburk

Nymburská firma ŽOS se zabývá výrobou, montáží, opravami a rekonstrukcemi technických dopravních zařízen a též výrobou, opravami a svařování kolejových vozidel. Opravárenský podnik nyní vlastní soukromý tuzemský výrobce lokomotiv a nákladních vozů.

Automobilka TPCA, Kolín

Kolínská automobilka TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) je společným podnikem japonské firmy Toyota Motor Corporation a francouzské PSA Groupe. Městské vozy - přezdívaná Kolíňata - Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 začala fabrika montovat v únoru 2005. Výstavba TPCA stála dvacet miliard korun, což byla největší zahraniční investice na zelené louce ve střední Evropě. V současné době se na výrobě vozů podílí 2 500 zaměstnanců.

Elektrárna Kolín

Na kolínském břehu řeky Labe rostla elektrárna mezi lety 1930 a 1932. Postavena byla elektrárna postavena ve funkcionalistickém stylu. V 60. letech už byla elektrárna zastaralá a byla odstavena z provozu. Dál fungovala už jen jako teplárna. V 90. letech byla elektrárna opravena a opět začala vyrábět elektřinu. V roce 2018 elektrárna prodala 42,5 GWh energie. Instalovaný tepelný výkon činí 239,7 MWt.

Technické informace: Ústí nad Labem západ – Kolín

Vlak: R 791

Vozidlo: lokomotiva řady 163 WTB

Max. rychlost vozidla: 120 km/h

Délka tratě: 135 km

Délka záznamu: 2:16:07

Datum zveřejnění: 3. 2020

Rozhovor se strojvedoucím: