Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou

Číslo tratě: 090, 091
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou

00:00
Praha Masarykovo nádraží

00:37
Os 9339 vedený elektrickou jednotkou 471.067-9 (Praha - Kolín)

00:40
Cestové návěstidlo Sc 103 Rychlost 40 km/h a volno

Dolní žluté světlo přikazuje strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše návěstěnou rychlostí 40 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Návěst Volno (zelené světlo) na závislém hlavním návěstidle předvěstí jednosvětlovou návěst na následujícím hlavním návěstidle.

00:56
vpravo trať směr Praha-Libeň / Praha-Vysočany (směr Kolín, Lysá nad Labem)

01:06
Děličník Úsekový dělič

Návěst Úsekový dělič (žlutý nepravidelný elipsoid, na kterém mohou být uprostřed dva žluté vodorovné pruhy z odrazového materiálu) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem přes přilehlý úsekový dělič. Strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla je zakázáno za úsekovým děličem s děličníkem zvednout sběrač, pokud dostal pokyn ke stažení sběračů i jiným způsobem (jiným návěstidlem než děličníkem, písemným rozkazem, ústně nebo telekomunikačním zařízením).

02:10
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

02:11
Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

1026. Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím) upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

02:42
Vjezdové návěstidlo Výstraha

761. Návěst Výstraha (žluté světlo) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro projetí vlaku.

02:43
Kolejiště s vloženým návěstidlem

4229. Návěst Kolejiště s vloženým návěstidlem (bílá obdélníková, na kratší straně umístěná deska, černě orámovaná a na ní značka \\\"vykřičník\\\") upozorňuje na vložené návěstidlo ve stanici.

03:10
Os 6913 vedený elektrickou jednotkou 471 034-9 (Ústí nad Labem hl.n. - Praha Masarykovo nádraží)

03:27
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

03:31
Praha-Bubny

04:20
Vložené návěstidlo VL 2 ŽST Praha-Bubny Odjezdové návěstidlo dovoluje jízdu

4232. Návěst Odjezdové návěstidlo dovoluje jízdu (přerušované bílé světlo) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí návěst dovolující jízdu na následujícím hlavním návěstidle.

04:38
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

04:48
Praha - Holešovice zastávka

05:34
Odjezdové návěstidlo L2-22 ŽST Praha-Bubny Opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km/h

858. Návěst Opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km/h (bílé světlo a nad ním pomalu přerušované zelené světlo) dovoluje jízdu vlaku, přikazuje strojvedoucímu jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a předvěstí rychlost 80 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost.

05:35
Skupinové návěstidlo

1037. Návěst Skupinové návěstidlo (bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu) upozorňuje na skupinové návěstidlo. Pokyny návěstidla, na kterém je umístěno návěstní upozorňovadlo s návěstí Skupinové návěstidlo, nesmí být považovány za pokyny návěstidla platného jen pro jednu kolej.

05:57
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

05:58
Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

1026. Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím) upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

05:59
Přepněte vlakový zabezpečovač na kmitočet 75 Hz

06:08
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

06:17
Odjezdové návěstidlo 2 BL Rychlost 80 km/h a volno

Návěst Rychlost 80 km/h a volno (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním zelené světlo). přikazují strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše  rychlostí 80 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 80 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu.

06:22
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

06:25
Vpravo trať od stanice Prahy-Holešovice (Praha hl.n. / Praha Masarykovo nádraží)

06:29
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

07:16
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

07:44
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

07:47
Výhybna Praha-Bubeneč

07:51
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

09:00
zastávka Praha - Podbaba

09:29
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

09:44
R 611 v čele 150 203-8 (Cheb - Ústí nad Labem hl.n. - Praha-Vršovice)

10:28
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

10:29
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Praha-Sedlec

11:38
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

11:42
Praha - Sedlec

13:03
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

13:20
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

13:53
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

14:01
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

14:11
Os 12137 vedený elektrickou jednotkou 451 001-2 (Roztoky u Prahy - Praha Masarykovo nádraží)

14:12
Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3. 199. Předvěstník NS je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

15:02
Roztoky u Prahy

16:03
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

17:09
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

17:44
Os 9643 vedený elektrickou jednotkou 451 056-6 (Kralupy nad Vltavou - Praha Masarykovo nádraží)

18:01
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Roztoky-Žalov

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

19:01
Nex 43313 (Děčín státní hranice - Praha-Uhříněves)

19:08
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

19:11
Roztoky - Žalov

19:42
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Úholičky

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

19:54
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

20:49
Úholičky

21:17
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

21:18
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 90 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

21:38
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Řež

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

21:46
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

21:57
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Libčice nad Vltavou - Letky

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

22:36
Řež

23:07
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

24:12
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

24:33
Libčice nad Vltavou-Letky

25:22
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

25:50
Horní rychlostník 90 km/h; Dolní rychlostník 80 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

25:53
Průběžný nákladní vlak 66701 ČD Cargo v čele 122 047-4 (Děčín hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží)

26:36
Libčice nad Vltavou

28:03
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

29:24
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

29:28
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

29:46
Stanoviště oddílového návěstidla

29:46
Stanoviště oddílového návěstidla Očekávejte rychlost 80 km/h

758. Návěst Očekávejte rychlost 80 km/h (pomalu přerušované zelené světlo) předvěstí rychlost 80 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.

30:00
Dolany

30:30
R 687 v čele 162 012-9 (Děčín hl.n. - Praha Masarykovo nádraží)

30:58
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

31:39
Vjezdové návěstidlo 2L ŽST Kralupy nad Vltavou Rychlost 80 km/h a výstraha

815. Návěst Rychlost 40 km/h a výstraha (žluté světlo a nad ním žluté světlo). Dolní žluté světlo přikazuje strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše návěstěnou rychlostí 40 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují mu jet nejvýše rychlostí 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Návěst Výstraha (horní žluté světlo) na hlavním návěstidle předvěstí návěst Stůj na následujícím návěstidle umístěném na zábrzdnou vzdálenost.

32:01
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

32:16
vpravo trať 092 Kralupy nad Vltavou - Neratovice

32:34
Os 6915 vedený elektrickou jednotkou 471 048-9

32:59
Cestové návěstidlo: Rychlost 50 km/h a opakování návěsti výstraha

862. Návěst Rychlost 50 km/h a opakování návěsti Výstraha (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku, přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 50 km/h a předvěstí na tomto návěstidle návěst Stůj.

33:14
Děličník Úsekový dělič

Návěst Úsekový dělič (žlutý nepravidelný elipsoid, na kterém mohou být uprostřed dva žluté vodorovné pruhy z odrazového materiálu) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem přes přilehlý úsekový dělič. Strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla je zakázáno za úsekovým děličem s děličníkem zvednout sběrač, pokud dostal pokyn ke stažení sběračů i jiným způsobem (jiným návěstidlem než děličníkem, písemným rozkazem, ústně nebo telekomunikačním zařízením).

33:51
Kralupy nad Vltavou

34:15
Odjezdové návěstidlo S5 ŽST Kralupy nad Vltavou Stůj

747. Návěst Stůj (červené světlo) zakazuje strojvedoucímu jízdu vlaku. Čelo jedoucího vlaku musí zastavit alespoň 10 m (odhadem) před hlavním návěstidlem. Tam, kde hlavní návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo vlaku zastavit před návěstidlem s návěstí Konec vlakové cesty. Vzdáleností 10 m před hlavním návěstidlem je stanoveno obvyklé místo zastavení.

Informace o trati: Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou

Okolí tratě: Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou

01 - Negrelliho viadukt
Negrelliho viadukt

Negrelliho viadukt, dnes propojující pražské Masarykovo nádraží s tratěmi 091 (směr Kralupy nad Vltavou) a 120 (směr Kladno), se klene přes ostrov Štvanice již od roku 1850.

01 - Negrelliho viadukt
Negrelliho viadukt

Most dlouhý 1110 m byl do roku 1910 nejdelším v Evropě. Jeho stavbu měl původně vést Jan Perner, ale po tragické smrti se díla ujal Alois Negrelli, který se během svého života podílel např. na stavbě Suezského průplavu. Viadukt by se měl dočkat v brzké době zásadní renovace.

02 - trojúhelníková stavba Danube House
Trojúhelníková stavba Danube House

Kdysi ošuntělá pražská čtvrť Karlín se po zničujících povodních v roce 2002 stala moderní čtvrtí. Z okna vlaku jedoucího po Negrelliho viaduktu je nejlépe vidět na dvě výrazné budovy stojící naproti hotelu Hilton.

02 - trojúhelníková stavba Danube House
Trojúhelníková stavba Danube House

Ostře řezané rysy trojúhelníkové stavby Danube House jí vetklo architektonické studio Kohn Pedersen Fox. Protiváhu jí tvoří protější oblá stavba Main Point, která je dílem pražského studia DaM. V roce 2011 byla vyhlášena nejlepší kancelářskou budovou světa.

03 - nádraží Praha-Bubny
Nádraží Praha-Bubny

O rozlehlou lukrativní a dnes zanedbanou oblast mají zájem díky blízkosti centra především developeři. Nádraží Praha-Bubny, ke kterému v minulosti přiléhalo i stejnojmenné depo a dílny, zůstalo jen historickým artefaktem. Kdysi slavné nádraží postupně ztrácelo na svém významu a částečně bylo nahrazeno blízkou zastávkou Praha-Holešovice.

03 - plastika od sochaře Aleše Veselého
Plastika od sochaře Aleše Veselého

Z nádražní budovy vzniká Památník ticha, připomínající jednu ze smutných kapitol historie – právě odtud bylo transportováno několik tisíc Židů do koncentračních táborů. Před budovou byla počátkem roku 2015 odhalena působivá plastika tvořená 20 metrů dlouhou vztyčenou kolejí od sochaře Aleše Veselého, nazvaná Brána nenávratna.

04 - divadelní scéna Pyramida
Divadelní scéna Pyramida.

Kousek za bývalým bubenským nádražím začíná největší centrální odpočinková zóna Pražanů. Nejdříve v podobě pražského výstaviště, kde se během jara koná slavná Matějská pouť. Některé atrakce jsou zde ale v provozu celoročně. Kromě kolotočů zaujme i secesní budova Průmyslového paláce či divadelní scéna Pyramida.

04 - pražské výstaviště a Matějská pouť
Pražské výstaviště a Matějská pouť

04 - Matějská pouť hned vedle tratě
Matějská pouť hned vedle tratě

04 - klidová zóna parku Stromovka
Klidová zóna parku Stromovka

Na prostor výstaviště navazuje klidová zóna parku Stromovka, jehož historie sahá až do 1268, kdy byl údajně coby obora založen Přemyslem Otakarem II. Zdejší spleť zpevněných cest je dnes doménou bruslařů, cyklistů i pěších.

05 - nádraží – Praha-Bubeneč
Nádraží Praha-Bubeneč

Na konci Stromovky stojí další dnes už bývalé nádraží – Praha-Bubeneč. Po Masarykově nádraží se jedná o druhou nejstarší nádražní budovu v Praze (1850). Kromě budovy skýtá toto místo ještě jeden zrušený železniční artefakt – vlečku do bývalé papírny v Císařském mlýně. Ze stanice se stala dopravna určená pro křižování vlaků a nástupiště byla v podobě nové zastávky Praha-Podbaba přesunuta na její severní konec kvůli lepší provázanosti s pražskou MHD.

05 - nádraží – Praha-Bubeneč
Nádraží Praha-Bubeneč

06 - romantická zřícenina Baba
Zřícenina Bába

Po výjezdu obloukem z nové zastávky je možné zahlédnout romantickou zříceninu Baba stojící na stejnojmenném ostrohu. Dodnes není jisté, zda jde o torzo kaple či viničního lisu. Z místa je však úchvatný výhled na méně známé panorama Prahy i místní stavby viditelné též z okna vlaku, například sebevědomou ukázku socialistického realismu v podobě hotelu International (zařazeného do seznamu kulturních památek). Na druhé straně za tratí a silnicí stojí na Císařském ostrově pražská ústřední čistírna odpadních vod. Na opačném vltavském břehu se zase nachází areál pražské zoo, o kousek severněji vykukují zpoza kopce na horizontu paneláky nejvýše položeného pražského sídliště Bohnice. Tato oblast navíc slouží jako nejčastější trasa pro navádění letadel na nedaleké Letiště Václava Havla Praha.

06 - pražská ústřední čistírna odpadních vod

Technické informace: Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou

Vlak: Os 9644
Vozidlo:  řada 451 
Max. rychlost: 100 km/h
Délka tratě: 27,3 km
Délka záznamu: 34:21 min
Počet stanic/zastávek: 12 

Rozhovor se strojvedoucím: