Břeclav – Znojmo

Číslo tratě: 246
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Břeclav – Znojmo

00:15
Břeclav

00:39
Odjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a volno

00:55
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

02:20
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

02:34
Vlevo: trať Praha – Brno – Břeclav – Vídeň

03:17
Boří Les

03:36
Vpravo trať č. 247 (Břeclav – Lednice)

03:36
Rychlostník 120 km/h

06:28
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

07:13
Horní rychlostník 110 km/h, dolní rychlostník 100 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

07:35
VZ Př

08:06
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

08:09
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce Valtice město

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

09:02
Valtice město

11:37
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

11:48
Valtice

12:06
Konec VZ

14:03
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

14:07
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

14:10
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

14:13
Vjezdové návěstidlo Výstraha

15:01
Sedlec u Mikulova

15:14
Odjezdové návěstidlo Stůj

18:34
Odjezdové návěstidlo Volno

23:27
Horní rychlostník 100 km/h; Dolní rychlostník 95 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (nazdvojeném rychlostníku).

23:34
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

23:36
Mikulov

25:56
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

28:50
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

29:26
Březí

31:34
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

32:14
Dobré Pole

34:59
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

35:10
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

35:15
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

35:20
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

35:24
Vjezdové návěstidlo Výstraha

35:30
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

36:01
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

36:08
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

36:19
Novosedly u Mikulova

37:45
Odjezdové návěstidlo Volno

37:46
Skupinové návěstidlo

1037. Návěst Skupinové návěstidlo (bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu) upozorňuje na skupinové návěstidlo. Pokyny návěstidla, na kterém je umístěno návěstní upozorňovadlo s návěstí Skupinové návěstidlo, nesmí být považovány za pokyny návěstidla platného jen pro jednu kolej.

37:47
Hlavní návěstidlo je na opačné straně

37:48
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

37:52
Výstražný kolík Pískejte

39:03
Výstražný kolík Pískejte

39:24
Jevišovka

42:56
Výstražný kolík Pískejte

44:22
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

44:25
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

44:28
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

44:32
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

44:34
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

44:56
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

45:03
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

45:07
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

45:10
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

45:19
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

45:47
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

46:21
Hrušovany nad Jevišovkou

48:40
Skupinové návěstidlo

1037. Návěst Skupinové návěstidlo (bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu) upozorňuje na skupinové návěstidlo. Pokyny návěstidla, na kterém je umístěno návěstní upozorňovadlo s návěstí Skupinové návěstidlo, nesmí být považovány za pokyny návěstidla platného jen pro jednu kolej.

48:41
Odjezdové návěstidlo Volno

48:54
Vpravo trať č. 244 (Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany)

48:55
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

51:39
Výstražný kolík Pískejte

52:49
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

53:28
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

53:38
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

54:20
Vypněte proud

54:21
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

54:31
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

54:56
Božice u Znojma

56:14
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

56:16
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

58:11
Výstražný kolík Pískejte

61:12
Výstražný kolík Pískejte

62:08
Výstražný kolík Pískejte

63:01
Výstražný kolík Pískejte

63:25
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

63:31
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

64:04
Vypněte proud

64:05
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

64:11
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

64:34
Hodonice

66:12
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

66:13
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

66:31
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

68:12
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

68:41
Vypněte proud

68:41
Rychlostník 70 km/h

68:43
Dyje

73:15
Předvěst radiovníku Připravte radiové zařízení GSM-R k registraci

Návěst Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci (žlutá obdélníková deska s černým orámováním, postavená na kratší straně, na ní písmena GSM-R, nad písmeny symbol telefonního sluchátka, pod písmeny jsou v elipse písmena, vyjadřující symbol státu, do jehož systému GSM-R se registrace provádí) přikazuje zahájit přípravu na registraci rádiového zařízení GSM-R tak, aby u návěsti Začátek rádiového systému GSM-R bylo toto zařízení v systému GSM-R registrováno.

73:17
Vzdálenostní upozorňovadlo IV Vlak se blíží k samostatné předvěsti

73:20
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

73:23
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 50 km/h

73:25
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

73:29
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

73:31
Předvěst vjezdového návěstidla: Očekávejte rychlost 40 km/h

73:53
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

74:00
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

74:06
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

74:06
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

74:07
Radiovník Začátek radiového systému GSM-R

Návěst Začátek rádiového systému GSM-R (bílá obdélníková deska s černým orámováním, postavená na kratší straně, na ní písmena GSM-R, nad písmeny symbol telefonního sluchátka, pod písmeny jsou v elipse písmena, vyjadřující symbol státu, do jehož systému GSM-R se registrace provádí) přikazuje provádět komunikaci rádiovým zařízením v národním systému GSM-R, stanoveném příslušným symbolem státu.

74:11
Vjezdové návěstidlo Rychlost 50 km/h a výstraha

74:14
Vlevo: trať č. 248 (Znojmo – Retz)

75:07
Znojmo

75:31
Odjezdové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Břeclav – Znojmo

Okolí tratě: Břeclav – Znojmo

Most Oskar

Jedna z architektonicky nejoceňovanějších železničních staveb poslední dekády se klene nízko nad hladinou Staré Dyje u Bořího lesa. Nachází se nedaleko železniční stanice Břeclav a státní hranice s Rakouskem a je součástí hlavní koridorové trati Praha – Brno – Vídeň. Vyniká nejen složitými geometrickými prvky, ale i rozměry s rozpětím nosníků takřka 100 metrů a výškou 14 metrů v nejvyšším bodě. Jeho hmotnost je 900 tun a je konstruován pro rychlost 160 km/h. Provoz na něm byl zahájen v roce 2016, přičemž jeho cena byla více než 367 milionů korun.

Most Oskar

Boří les

Umělý lesní komplex, rozkládající se mezi Břeclaví a Valticemi, je součástí Lednicko-valtického areálu. Tvoří ho převážně teplomilné listnaté dřeviny a borovice. Lesem prochází i hlavní trať mezi Břeclaví a Znojmem. Na jeho území se nachází řada salet, drobných architektonicky zajímavých staveb, zde v podobě Dianina chrámu, letohrádku Tři grácie nebo kaple Sv. Huberta. Na jihovýchodním okraji je i řada staveb protipěchotního opevnění, bunkrů a také množství nevybuchlé munice, která zde byla rozeseta po likvidaci muniční továrny na konci 2. světové války.

Valtice

Hojně navštěvované vinařské město s řadou historických a krajinných památek, jímž dominuje přiléhající Lednicko-valtický areál. Jádro města je chráněnou památkovou zónou. Kulturním centrem je pak valtický zámek, kde se odehrává řada koncertů a divadelních představení, a to jak v zámeckém parku, tak i v kapli nebo v barokním divadle. Zámek svůj renesanční a později barokní vzhled získal přestavbou původně gotického hradu ze 13. století. Současná podoba pochází z první poloviny 18. století. Raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie je pak hlavní dominantou Valtic, podobně jako Kolonáda na Rajstně z roku 1823, ležící na vrchu homole, z níž je panoramatický výhled od Mikulova, přes Pavlovské vrchy až po luhy na Moravském poli.

Letohrádek Portz

Lovecký zámeček ze 17. století nechal zbudovat kardinál Dietrichestein. Původně byl zámeček postaven na ostrově uprostřed Nového rybníka. Stavba však od 18. století chátrala, přičemž poslední zbytky zájmu ze strany šlechty skončily s výstavbou železniční trati v roce 1872, která zcela pozměnila ráz okolí. Objekt však prochází rekonstrukcí.

Letohrádek Portz

Brána ke svobodě

Nedaleko bývalé celnice se na cyklostezce, s názvem Stezka svobody, nachází památník věnovaný lidem, kteří zemřeli při pokusu o překonání hranic mezi lety 1948-1989. V místě bývalých ostnatých drátů a dalších pozůstatků železné opony je menší expozice s informačními deskami. Samotný památník tvoří 53 kovových stél, na kterých jsou jména obětí.

Brána ke svobodě

Svatý kopeček

Vápencové návrší na hraně Pálavských vrchů je jednou z dominant Mikulova. Tvoří ho několik sakrálních staveb s hlavní kaplí Sv. Šebestiána, který nechal vystavět v roce 1623 kardinál František z Dietrichsteina jako poděkování za ochranu města před morovou epidemií. Ke kapli vede křížová cesta se 14 kapličkami, kaplí a zvonicí Božího hrobu. Křížová cesta byla vysvěcena až roku 1776, přičemž za vlády Josefa II. byla prakticky zlikvidována a její objekty měly být zbourány. Dalších 80 let chátrala, až v roce 1865 došlo k jejímu znovuobnovení a vzniku tradičních poutí k Černé madoně loretánské.

Svatý kopeček

Zámek Mikulov

Monumentální zámek stojí na místě původního hradu z počátku 13. století. Původně renesanční přestavba dostala po požáru v roce 1719 barokní úpravy. Na konci 2. světové války byl vypálen ustupující německou armádou. Nejcennější částí zámku je knihovna a sál předků. Prostory zámku využívá Regionální muzeum v Mikulově a slouží k pořádání kulturních a společenských akcí.

Zámek Mikulov

Pěchotní srub Svah

Částečně zrenovovaný dvoupatrový pěchotní srub Mj-S 29 z předválečného období. Uvnitř je k vidění expozice dobového vybavení a zbraní. Srub byl určen pro osádku 14 až 40 vojáků. Objekt pevnostního opevnění, jež bylo zařazeno do podúseku Mikulov a patřilo do úseku ŽSV XI. Hrušovany nad Jevišovkou. Jedná se o jediný realizovaný izolovaný pěchotní srub v tomto podúseku.

Pěchotní srub Svah

Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou

Historie cukrovaru sahá do roku 1851, kdy byl zdejší provoz jedním z celkového počtu 45 moravských cukrovarů. Počátek zdejší výroby je spojen s hraběnkou Annou z Hardeggu, majitelkou zdejšího panství a jejím manželem, kteří zahájili celkovou reorganizaci hrušovanského velkostatku, jejíž součástí byla i výstavba cukrovaru. Cukrovar zpočátku zpracoval denně okolo 3 t lokální řepy. Koncem roku 1872 to již bylo 250 tun. Tehdejší majitel hrabě Eduard Khuen-Belassi angažoval v roce 1882 malíře Alfonse Muchu, aby mu vyzdobil novou rezidenci. Na přelomu století dodával cukrovar produkty až do Indie. Po rozpadu monarchie upadá i export. S nadcházející světovou ekonomickou krizí pak i samotná výroba. Během druhé světové války byl provoz v německém držení. V roce 1948 byl podnik zestátněn a až v 70. letech prošel značným rozšířením. Počátkem 90. let 20. století byl privatizován a dnes je součástí zahraničního konsorcia Agrana Int.

Červený most

Železniční čtyřobloukový viadukt byl postaven v letech 1869-1870 za rekordních 13 měsíců. Klene se nad zástavbou v údolí říčky Leskavy. Most v délce 90 metrů s výškou 25 metrů byl původně zamýšlen jako dvoukolejný, druhá kolej však nebyla nikdy vybudována a tak prostor pro ni slouží pěším. Most se nachází nedaleko hlavní znojemské stanice.

Červený most

Technické informace: Břeclav – Znojmo

Vlak: Os 4508

Vozidlo: motorový vůz řady 854

Max. rychlost vozidla: 120 km/h

Délka tratě: 69 km

Délka záznamu: 1:15:47

Rozhovor se strojvedoucím: