Čerčany – Praha hl. nádraží

Číslo tratě: 210
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Čerčany – Praha hl. nádraží

00:00
Čerčany

00:32
Návěstidlo Rychlost 40 a očekávejte 40 km/h

00:44
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

00:46
Vlevo trať 220 Praha - Benešov u Prahy - České Budějovice

00:48
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

00:56
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 20 km/h

00:58
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 10 km/h

01:04
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

01:09
Výstražný kolík Pískejte

01:27
Rychlostník 20 km/h Rychlostník 20 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

01:34
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

01:46
Konec pomalé jízdy Tabulka s obrazcem lokomotivy

01:47
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

02:47
Výstražný kolík Pískejte

03:18
Tabule před zastávkou Vlak se blíží k zastávce

1160. Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h. Pokud je vzdálenost při odjezdu ze stanice kratší než stanovená vzdálenost, umístí se tabule před zastávkou na odjezdové záhlaví; je-li vzdálenost mezi dvěma zastávkami kratší, umístí se v úrovni návěsti Konec nástupiště předchozí zastávky. V obou případech se tabule před zastávkou doplní návěstí Zkrácená vzdálenost.

03:51
Poříčí nad Sázavou

04:04
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

05:13
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 10 km/h

05:34
Výstražný kolík Pískejte

05:58
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

06:24
Konec pomalé jízdy Tabulka s obrazcem lokomotivy

07:40
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 20 km/h

07:49
Výstražný kolík Pískejte

07:53
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Poříčí nad Sázavou-Svárov

08:09
Rychlostník 20 km/h Rychlostník 20 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

08:31
Výstražný kolík Pískejte

08:38
Poříčí nad Sázavou-Svárov

10:14
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

10:31
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

10:32
Výstražný kolík Pískejte

10:47
Rychlostník 50 km/h Tabulka s obrazcem lokomotivy

11:52
Výstražný kolík Pískejte

13:01
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Pecerady

13:04
Výstražný kolík Pískejte

13:24
Pecerady

14:31
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

14:57
Výstražný kolík Pískejte

15:27
Vzdálenostní upozorňovadlo III Vlak se blíží k samostatné předvěsti

15:32
Výstražný kolík Pískejte

15:33
Vzdálenostní upozorňovadlo II Vlak se blíží k samostatné předvěsti

15:38
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

15:42
Předvěst k vjezdovému návěstidlu Volno

16:21
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

16:26
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

16:30
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

16:35
Vjezdové návěstidlo Výstraha

17:22
Týnec nad Sázavou

20:30
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Chrást nad Sázavou

20:44
Výstražný kolík Pískejte

20:58
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 10 km/h

21:06
Chrást nad Sázavou

21:07
Výstražný kolík Pískejte

21:30
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

22:27
Rychlostník 10 km/h

22:45
Rychlostník 20 km/h Rychlostník 20 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

22:46
Výstražný kolík Pískejte

23:08
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

23:23
Rychlostník 50 km/h Tabulka s obrazcem lokomotivy

23:47
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

23:57
Konec pomalé jízdy Tabulka s obrazcem lokomotivy

24:13
Výstražný kolík Pískejte

24:41
Výstražný kolík Pískejte

25:11
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Krhanice

25:30
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

25:34
Krhanice

26:40
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

27:25
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

27:56
Výstražný kolík Pískejte

28:06
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

28:25
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

28:32
Výstražný kolík Pískejte

28:55
Výstražný kolík Pískejte

29:20
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Prosečnice

29:51
Prosečnice

30:10
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

31:08
Výstražný kolík Pískejte

32:00
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Kamenný přívoz

32:06
Výstražný kolík Pískejte

32:22
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

32:29
Kamenný přívoz

32:51
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

33:54
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

33:55
Výstražný kolík Pískejte

35:17
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 20 km/h

35:21
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 10 km/h

35:27
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

35:28
Vzdálenostní upozorňovadlo I Vlak se blíží k samostatné předvěsti

35:34
Výstražný kolík Pískejte

35:35
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

35:54
Rychlostník 20 km/h Rychlostník 20 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

36:06
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

36:20
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

36:21
Výstražný kolík Pískejte

36:22
Rychlostník 50 km/h Tabulka s obrazcem lokomotivy

36:25
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

36:50
Konec pomalé jízdy Tabulka s obrazcem lokomotivy

36:53
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

37:00
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

37:07
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

37:13
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

37:58
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 10 km/h

38:08
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

38:15
Výstražný kolík Pískejte

38:18
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 20 km/h

38:27
Jílové u Prahy

39:54
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

40:18
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

40:33
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

41:02
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 10 km/h

41:27
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

41:44
Rychlostník 10 km/h

41:54
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

43:33
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

43:34
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

43:41
Výstražný kolík Pískejte

43:51
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

44:04
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

44:29
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Luka pod Medníkem

44:30
Výstražný kolík Pískejte

44:50
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

44:53
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

45:01
Konec pomalé jízdy Tabulka s obrazcem lokomotivy

45:30
Luka pod Medníkem

46:41
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

46:52
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

46:53
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 20 km/h

47:00
Výstražný kolík Pískejte

47:17
Rychlostník 20 km/h Rychlostník 20 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

47:34
Rychlostník 50 km/h Tabulka s obrazcem lokomotivy

50:11
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

50:14
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Petrov u Prahy

50:17
Výstražný kolík Pískejte

50:39
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

50:40
Petrov u Prahy

50:51
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

52:12
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

52:53
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 10 km/h

53:18
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

53:31
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

54:01
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Petrov-Chlomek

54:16
Výstražný kolík Pískejte

54:29
Petrov-Chlomek

54:43
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

55:58
Předvěst vjezdového návěstidla Výstraha

56:25
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

56:32
Výstražný kolík Pískejte

56:33
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

56:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

56:50
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

56:57
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

56:58
Odjezdové návěstidlo Přivolávací návěst

57:01
Předvěstník Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

57:02
Konec pomalé jízdy Tabulka s obrazcem lokomotivy

57:27
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

57:47
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

57:54
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

58:01
Davle

59:31
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 10 km/h

59:34
Výstražný kolík Pískejte

59:43
Rychlostník 30 km/h

60:12
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

60:29
Konec pomalé jízdy Tabulka s obrazcem lokomotivy

60:35
Rychlostník 50 km/h Tabulka s obrazcem lokomotivy

61:24
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

61:47
Rychlostník 70 km/h

63:34
Přepněte kanálovou skupinu

64:03
vlevo trať 210 (Dobříš - Vrané nad Vltavou - Praha hl.n.)

64:08
Odbočka Skochovice

64:09
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

64:12
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Skochovice

64:32
Skochovice

64:52
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

66:45
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

66:54
Výstražný kolík Pískejte

67:15
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

67:29
Vranné nad Vltavou

69:23
Rychlostník 30 km/h

69:31
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

70:30
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Dolní Břežany-Jarov

71:18
Dolní Břežany-Jarov

71:36
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

73:02
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

74:46
Praha-Zbraslav

76:13
Cyklista se zarazil o kolejnici

76:48
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

77:04
Rychlostník 60 km/h Tabulka s obrazcem lokomotivy

78:15
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

78:36
Výstražný kolík Pískejte

78:38
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

78:44
Praha-Komořany

79:10
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

80:22
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

80:51
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

81:40
Praha-Modřany

84:42
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

84:46
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

84:50
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

84:54
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

84:55
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

85:22
Praha-Braník

86:51
Rychlost 50 km/h a volno

87:08
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

87:19
Rychlostník 50 km/h

Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník 3.

87:37
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

88:12
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

88:28
Vpravo: trať Praha-Radotín - Praha-Krč

89:23
Praha-Krč

91:48
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Praha-Kačerov

92:30
Praha-Kačerov

93:46
Konec nástupiště

1161. Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících.

95:05
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou Praha-Vršovice

95:10
Vlevo: Praha Odstavné nádraží jih (vjezdová skupina)

95:12
Předvěst vjezdového návěstidla Výstraha

95:36
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 40 km/h

95:42
Vlevo: trať z Prahy odstavného nádraží jih do Prahy-Vršovic

96:13
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

1232. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz.

96:42
Vjezdové návěstidlo Stůj

96:44
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a výstraha

97:11
Výstražný kolík Pískejte

97:21
Rychlostník 40 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

97:40
Vpravo: trať 221 Praha - Benešov u Prahy

98:07
Praha-Vršovice

100:06
Odjezdové návěstidlo Výstraha

100:29
Vlevo: spojka Praha-Vršovice - výhybna Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov

100:33
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

100:39
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

100:45
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

100:50
Vjezdové návěstidlo Výstraha

102:32
Cestové návěstidlo Stůj

103:09
Cestové návěstidlo Opakování návěsti výstraha

104:12
Praha hlavní nádraží

105:04
Cestové návěstidlo Stůj

Informace o trati: Čerčany – Praha hl. nádraží

Okolí tratě: Čerčany – Praha hl. nádraží

Jawa Týnec nad Sázavou

Věhlasné motocykly Jawa se v Týnci nad Sázavou vyrábějí již od roku 1931, kdy zdejší továrnu založil František Janeček. Před tím však působil v areálu na pražském Pankráci. Aby mohl jednostopé stroje montovat, zakoupil licenci Wanderer. Později z jeho závodů odjížděly v malých sériích i automobily. Než se však Janeček dostal k výrobě dopravních prostředků, byla jeho továrna zbrojovkou. V šedesátých letech musela Jawa pankrácké působiště opustit a využít služeb strakonické motorárny ČZ a areálu ve Strašnicích. Za komunistů byla Jawa na špici motocyklových výrobců a své výrobky vyvážela do celého světa. Po revoluci nastal útlum výroby, neboť vláda jedné strany do vývoje tohoto druhu průmyslu nedala ani korunu a motocykly začaly být zastaralé. Mimo to se tuzemský trh začal čím dál více obracet na západ. Nyní Jawa stále vyrábí, nicméně produkce už není dávno nikterak masová.

Železniční viadukt Žampach

Žampašský most je druhým největším mostem svého druhu v Evropě. První místo drží Landwasserviadukt ve Švýcarsku. Stavba se klene nad údolím Kocour a potokem Studený. Mostovka leží na sedmičce oblouků o dvanáctimetrové rozpětí. V kolonce výška je zapsána cifra 41,73 a je tedy jen o necelý metr nižší, než pražský „Nuselák“. Stavba mostu byla zahájena v roce 1898 a dokončena o dva roky později.

Štola Václav u Žampachu

Štolu Václav u Žampachu začali horníci kutat v roce 1828, aby odvodňovala nedaleký zlatonosný důl Pepř. Dolování zlaté rudy však nebylo úspěšné a práce v druhé polovině 19. století ustaly. K obnově došlo až v roce 1939 a poslední zlatokopci odsud odešli v roce 1968. Štola dodnes plní svoji odvodňovací funkci. O místo se starají nadšenci a prohlídku ložiska je nutné předem objednat.

Skalní útvar Pikovická jehla

Skála Pikovická jehla je vysoká zhruba 45 metrů a je tvořena neooproterozoickými horninami Barrandienu - Jílovského pásma, které zde reprezentují hlavně výlevné vyvřeliny. U úpatí masivu je možné bivakování.

Mosty v Davli a u Skochovic

Bývalý silniční most v Davli má v rodném listě rok 1906 a dnes slouží už jen pro pěší. Spojuje centrum obce se zdejším nádražím. Na tom by nebylo nic tak zajímavého, kdyby si stavbu pro své filmování nevybrala hollywoodská studia. Zahrál si totiž ve válečném snímku Most u Remagenu z roku 1968. Když 21. srpna téhož roku začala okupace vojsky Varšavské smlouvy, někteří sovětští vojáci se zalekli kulis a domnívali se, že je Československo již obsazené US Army. Před tím však americká vojenská technika, kterou do tuzemska přivezli filmaři, posloužila jako propagandistický důkaz nutnosti „osvobozeneckého“ zákroku. Ve filmu si zahrál i nedaleký železniční most u Skochovic.

Vodní nádrž Vrané nad Vltavou

Vodní dílo z roku 1936 se skládá z jezu, plavebních komor a elektrárny. Elektrárna je využívána coby vyrovnávací a průtočná a je zároveň posledním stupněm Vltavské kaskády regulujícím odtok do metropole. Objem nádrže činí 11,1 milionu krychlových metrů, v elektrárně jsou dvě soustrojí s Kaplanovými turbínami a výkon jednoho z nich je 6,94 MW.

Lahovická estakáda

Lahovická estakáda neboli Radotínský most je se svými více než dvěma kilometry délky nejdelší stavbou svého druhu v České republice. Do provozu byl most slavnostně uveden v září 2010 a je součástí jižního obchvatu metropole - spojuje dálnice D5 a D1. Na projekt navazuje i přestavba celého území nivy při soutoku Vltavy a Berounky, a jeho přeměna v rekreační pásmo s uměle vytvořenými Radotínskými lagunami.

Modřanské laguny

Modřanské laguny jsou jedním z mála zvláště chráněných biologických území na území hlavního města. Laguny se nacházejí v pásu podél řeky Vltavy v místě jejího soutoku s Berounkou. Podle informací zdejší radnice je lokalita neocenitelným refugiem původní pražské fauny a posledním funkčním fragmentem lužního systému v Praze a hostí řadu zvláště chráněných či vzácných organismů.

Zdymadlo Praha Modřany

Soustava, kterou tvoří plavební komora a jez, byla vybudována v letech 1978 až 1984. Usnadňuje lodní dopravu ve zdejší říční úžině a v nedalekém Radotínském přístavu. Zdymadlo je nejmladší z vodních staveb vybudovaných pro zabezpečení splavnosti Vltavy. Součástí areálu je i vodní elektrárna.

Branický most Praha

Branický most byl budován mezi lety 1949 a 1955 pro železniční dopravu a pěší. Nyní je na mostovce položena jen jedna kolej, druhá není vzhledem k objemu přepravy potřeba. Některé zdroje dokonce uvádí, že po provedení zátěžových zkoušek nebyl provoz na druhé koleji doporučen. Stavba má šířku 14 metrů, je tvořena 15 poli s rozpětím více než třiapadesát metrů, vysoká je 19 metrů a dlouhá více než devět set metrů.

Pivovar Braník Praha

Branický pivovar založili pražští sládci už v roce 1898, aby o dva roky později vystavili první várku. Zlatavý mok se v Braníku vařil až do roku 2007, poté byla výroba stejnojmenného piva přesunuta na protější břeh, do smíchovského pivovaru Staropramen. Asi pětihektarový areál poté spadl do rukou developerů, nyní jej údajně vlastní soukromý investor. Slávu zdejšího pivovaru dnes připomíná jen komín a znak na hvozdě sladovny.

Havlíčkovy sady (Gröbovka) Praha

Havlíčkovy sady či Grébovka je rozlehlý park anglického typu na pražských Vinohradech. Prostor začal vzkvétat mezi lety 1871 a 1888 v okolí dvoupatrové novorenesanční vily průmyslníka Moritze Gröbeho, společníka firmy Lanna a Šebek. Dalšími dominantami areálu jsou vinice a Viniční altán či usedlost Dolní Landhauska. Park je podle dendrologů velmi hodnotný, neboť v něm roste 120 druhů domácích i exotických dřevin. Žije tu I 25 druhů ptáků.

Technické informace: Čerčany – Praha hl. nádraží

Vlak: Os 9058
Vozidlo: řada 749
Max. rychlost: 100 km/h
Délka tratě: 60 km
Délka záznamu: 1:45:22

Počet stanic/zastávek: 25 

Datum zveřejnění: 8. 2016

Rozhovor se strojvedoucím: Jan Zdychynec

rozhovor-jan-zdychynec

V jakém roce a do jaké služebny jste nastoupil k ČD/ČSD.

1. 9. 2009 do DKV Praha, PJ Vršovice.

Jak se vyvíjela Vaše profesní kariéra?

Myslím, že obdobně jako u jiných nově nastupivších zaměstnanců na pozici strojvedoucí v přípravě. Cca 1 rok v přípravě (dílna, kurzy, zácviky a ověřování znalostí včetně zákonité zkoušky). Vše jsem absolvoval v  PJ Vršovice. Zákonitou zkoušku jsem skládal z hnacího vozidla řady 742, což byla také první řada, na kterou jsem měl autorizaci. Následovaly řady 714 a 704, tedy stroje nutné pro posun v depech (PON).

Jaké bylo první vozidlo, které jste vedl?

Pokud si dobře pamatuji, moje první samostatná směna byla na lokomotivě 714.009.

Jaké vlaky jste dopravoval?

Po půlročním „angažmá“ na zálohách následovaly autorizační zkoušky na další vozidla včetně seznání na vozebních ramenech PJ Vršovice. Vedl jsem vlaky zejména na relacích Praha – Čerčany/Dobříš a Praha – Turnov/Tanvald.

Které vozidlo a trať máte nejraději a proč?

Již od dětství jsem si vytvořil citový vztah k „Posázavskému pacifiku“ – trať z Prahy do Čerčan je proto moje srdeční záležitost. Jednoznačně nejoblíbenější řadou jsou lokomotivy řady 749/751, které jsou s touto tratí neodlučně spjaty. Proto mě mrzí, že už je v pravidelném provozu u ČD nemůžeme spatřit.

Jaký je váš nejzajímavější zážitek v kariéře?

Asi poslední jízda s pravidelně turnusovanou Zamračenou na trati 210. Byl to vlak 9064 s 749.107 z Čerčan do Prahy, který ukončil dlouholeté působení těchto legendárních strojů v běžném provozu. Z této směny mám smíšené pocity dodnes.

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Nevím, zda-li to nazývat posláním… Musím ale říct, že mě práce stále baví.

Jaký je Váš osobní sen spojený se železnicí?

Rozhodně cestování. Jízda po Transsibiřské magistrále je mým malým snem.

Je někdo, komu chcete s ohledem na vaši profesi sdělit a vyslovit „Děkuji“?

Rozhodně ano. Je to můj přímý nadřízený, pan přednosta Jan Konopík.

Jak bude podle vás vypadat železniční doprava u nás za 50 let?

Těžko odhadovat. To záleží na mnoha okolnostech (hlavně politických). Stále více se mluví o výstavbě VRT mezi Prahou a Brnem