Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

Číslo tratě: 270, 280
<
>
Po najetí kurzorem nad grafický symbol se zobrazí podrobný popis.

Události na trati: Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

00:00
Olomouc hlavní nádraží

01:06
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

01:38
Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy 10 km/h

01:51
Vpravo trať č. 301 (směr Prostějov) a č. 275 (směr Senice na Hané)

01:57
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

02:28
Rychlostník 120 km/h

04:37
Rychlostník 160 km/h Tabule s obrazcem lokomotivy

07:07
Grygov

09:32
Brodek u Přerova

10:42
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

10:53
Rokytnice u Přerova

10:58
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

11:12
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

11:15
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

11:19
Vzdálenostní upozorňovadlo Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu

11:22
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

11:23
Vjezdové návěstidlo Výstraha

12:11
výhybna Dluhonice

12:14
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 30 km/h

13:16
Odjezdové návěstidlo Rychlost 80 km/h a volno

13:44
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

13:46
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

14:19
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

14:27
Připravte se k vypnutí proudu

3404. Návěst Připravte se k vypnutí proudu (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva svislé bílé pruhy vedle sebe) předvěstí strojvedoucímu návěst Vypněte proud, Vypněte napájení průběžného vedení nebo Vypněte trakční odběr.

14:57
Vpravo trať č. 270 (směr Bohumín)

15:08
Vypněte trakční odběr

3407. Návěst Vypněte trakční odběr (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř modrobílá šachovnice s devíti poli, jejíž rohová pole jsou bílá) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu nejpozději v úrovni této návěsti.

15:16
Zapněte proud

Návěst Zapněte proud (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmene „U“; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je znak z bílých odrazek): a) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte proud, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; b) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte napájení průběžného vedení, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst; c) byl-li pokyn k vypnutí proudu návěstěn návěstí Vypněte trakční odběr, dovoluje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, když elektrické hnací vozidlo minulo tuto návěst; d) dovoluje strojvedoucímu motorového hnacího vozidla zapnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, až když celý vlak minul tuto návěst.

15:38
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

17:23
Rychlostník 130 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

17:45
Prostřední dvě koleje - trať č. 270 z Přerova

18:05
Stanoviště oddílového návěstidla: Očekávejte rychlost 100 km/h

18:37
Vjezdové návěstidlo Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h

18:50
Rychlostník 120 km/h

19:31
Prosenice

19:47
Odjezdové návěstidlo Rychlost 100 km/h a volno

20:20
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

20:54
Rychlostník Horní rychlostník 120 km/h Dolní rychlostník 110 km/h

21:23
Osek nad Bečvou

22:36
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 100 km/h

23:10
Rychlostník 100 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

23:36
Lipník nad Bečvou

24:03
Rychlostník 120 km/h

26:50
Rychlostník Horní rychlostník 120 km/h Dolní rychlostník 110 km/h

27:07
Rychlostník 120 km/h

27:57
Drahotuše

28:59
Rychlostník Horní rychlostník 120 km/h Dolní rychlostník 110 km/h

29:29
Stanoviště oddílového návěstidla Očekávejte rychlost 40 km/h

30:12
Rychlostník 110 km/h

30:15
Vjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h

31:20
Hranice na Moravě

34:20
Odjezdové návěstidlo Rychlost 60 km/h a volno

34:46
vlevo trať č. 270 (směr Bohumín)

34:49
Rychlostník 70 km/h

36:18
odbočka Skalka

37:28
Radiovník Přepněte kanálovou skupinu

38:31
Hranice na Moravě město

40:03
Teplice nad Bečvou

40:55
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

41:50
Černotín

43:46
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

44:23
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

44:30
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

44:39
Špičky

46:15
Milotice nad Bečvou

48:03
Hustopeče nad Bečvou

52:11
Lhotka nad Bečvou

54:10
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 60 km/h

54:22
Připravte se ke stažení sběrače

3414. Návěst Připravte se ke stažení sběrače (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, jsou pruhy z bílých odrazek) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení nebo Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení.

54:47
Rychlostník 60 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

54:59
Zákaz rekuperace

55:02
Stáhněte sběrač

3415. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř vodorovný bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti.

55:08
Zdvihněte sběrač

3416. Návěst Zdvihněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem, uvnitř svislý bílý pruh v úhlopříčce; není-li návěstidlo z odrazového materiálu, je pruh z bílých odrazek) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst.

55:15
Vlevo trať č. 323 (směr Ostrava) a č. 281 (směr Rožnov pod Radhoštěm)

55:47
Valašské Meziříčí

58:30
vpravo trať č. 303 (směr Kojetín)

58:34
Horní rychlostník 110 km/h; Dolní rychlostník 100 km/h

207. Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla. 1337. Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou platí návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm. Oba rychlostníky N mohou být umístěny na společném návěstidle (na zdvojeném rychlostníku).

59:27
Předvěstník Očekávejte traťovou rychlost 80 km/h

198. Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku 3.

60:10
Horní rychlostník 90 km/h; dolní rychlostník 85 km/h

60:56
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

61:23
Brňov

63:32
Horní rychlostník 85 km/h, dolní rychlostník 80 km/h

63:46
Bystřička

64:30
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

67:35
Jablůnka

68:09
Rychlostník 85 km/h

71:03
Rychlostník 90 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

71:40
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

71:54
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

72:10
Vsetín

74:34
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

74:49
Očekávejte dočasnou pomalou jízdu 30 km/h

75:17
Rychlostník 80 km/h

1341. Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo sestavené z černých číslic, umístěných pod sebou) přikazuje strojvedoucímu soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem.

75:32
Začátek dočasné pomalé jízdy

75:37
Konec dočasné pomalé jízdy

76:53
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

77:00
Vlevo trať č. 282 (směr Velké Karlovice)

77:30
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

77:33
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

79:48
Leskovec

81:54
Vjezdové návěstidlo Očekávejte rychlost 40 km/h

82:36
Valašská Polanka

83:04
Odjezdové návěstidlo Rychlost 40 km/h a volno

85:15
Lužná u Vsetína

86:06
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

86:43
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

87:20
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

87:31
Lidečko

88:57
Předvěstní štít Očekávejte pomalou jízdu 50 km/h

89:39
Začátek pomalé jízdy 

1380. Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem „Z“) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy.

89:54
Lidečko ves

90:19
Konec pomalé jízdy

1384. Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem „K“) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda.

92:00
Horní Lideč

Informace o trati: Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

Okolí tratě: Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

DCIM100MEDIADJI_0048.JPG
Železniční viadukt u Jezernice

Viadukt u Jezernice je bezesporu obrovskou stavební zajímavostí. V dobách „císaře pána“ byl součástí Severní dráhy císaře Ferdinanda. Železniční objekt je dlouhý 343 metrů, vysoký 10 metrů a sestává z jedenačtyřiceti oblouků. Nedávno se viadukt dočkal rekonstrukce, nosnou funkci tak zajišťuje železobetonová klenba. Ta původní cihlová plní roli spíše estetickou.

tunel Slavičín 2
Bývalý železniční tunel Slavíč

Jednokolejný tunel u Slavíče byl zprovozněn v roce 1847 coby součást Severní dráhy císaře Ferdinanda. Vlaky jím projížděly jen do roku 1895. Poté byla kolej přeložena k druhé, které byla zprovozněna v roce 1873.

DCIM100MEDIADJI_0118.JPG
Viadukty v Hranicích na Moravě

Komplex hranických viaduktů sestává z trojice železničních mostů. Stejně jako tunel u Slavíče, byla i tato stavba součástí Severní dráhy císaře Ferdinanda. Jednotlivé mosty se však liší stavebním materiálem. První byl postaven v roce 1846 z cihel a svou délkou 448 metrů překonává svého jezernického kolegu. Disponuje dvaatřiceti půlkruhovými klenbami, pole jsou vysoká více než 11 metrů. Druhá stavba je z kamene a světlo světa spatřila v roce 1873, když dělníci „Ferdinandku“ zdvojkolejňovali. Délka kamenného viaduktu je více než 425 metrů. Oba mosty se dotýkají u sdružených pilířů betonovými deskami, byť je mezi oběma viadukty více než dva metry široká mezera. Třetí viadukt byl postaven rovnoběžně s předchozími dvěma, je z betonu, dostaven byl v roce 1939 a dlouhý je více než 434 metrů.

vyhlídka svJana
Vyhlídka u sv. Jána

Turisticky atraktivní cíl nedaleko zříceniny hradu Svrčov leží mezi Hranicemi a Teplicemi n. Bečvou. Vyhlídkou je místo na svahu hory Hůrka u skalky. Na místě stojí též kolorovaná socha Jana Nepomuckého.

vodní mlýn Černoitín
Vodní mlýn Černotín

Mlýn u Bečvy klepal již v roce 1864. Stavba leží na dlouhém náhonu a využívá značného spádu řeky. Vodu zvedal nedaleký splav, který byl prý tak vysoký, že pod přepadem bylo možno procházet. Mlýn disponoval dvěma koly.

DCIM100MEDIADJI_0223.JPG
Hustopečská jezera

Oblast štěrkopískových jezer se rozkládá na okraji Hustopečí nad Bečvou a dnes nabízí možnost rybaření. Bohužel po povodních v roce 1997 se kvalita vody zhoršila a po většinu léta zde platí zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím.

Choryňské rybníky
Choryňské rybníky

Komplex Choryňských rybníků se rozkládá nedaleko Hustopečí nad Bečvou. Jsou využívány k chovu ryb, ke koupání však vhodné nejsou. Zvířectvo je zastoupeno především kachnou divokou, volavkou popelavou, kormoránem velkým anebo rackem chechtavým. Do soustavy patří rybníky Křivoš, Záviš, Magdalenka I. a II., Velký lesní rybník a Malý Choryňský rybník.

DCIM100MEDIADJI_0266.JPG
Park Abácie Valašské Meziřčí

Meziříčský park Abácie je zdejšími i turisty velmi oblíbeným místem. Kromě odpočinku v zeleni se mohou potěšit procházkou a pohledem na soutok Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Místu vévodí pomník vojákům padlým v bitvě u Slavkova (1805).

čertovy skály
Čertovy skály

Čertovy skály jsou přírodní památkou tvořenou pískovcem. Leží na úpatí vrchu Kopce v Komonecké hornatině nedaleko Lidečka. Skály se rozprostírají na ploše 0,15 hektaru a jsou téměř bez vegetace, nicméně najít lze borovici lesní, břízu bělokorou, jalovec obecný, bez červený anebo brusnici borůvku. Bloky jsou hojně využívány horolezci, areál si však oblíbili i turisté a v místě nelegálně táboří. Skály trpí erozí, proto pěšiny pod nimi jsou chráněny zábranami. Na okraji komplexu je umístěna tabule naučné stezky Vařákovy paseky.

Technické informace: Olomouc hl. nádraží – Horní Lideč

Vlak: EC 129
Vozidlo: 350 
Max. rychlost: 160 km/h
Délka tratě: 114 km
Délka záznamu: 1:32:34

Počet stanic/zastávek: 4

Rozhovor se strojvedoucím: Josef Fousek

V jakém roce a do jaké služebny jste nastoupil k ČD/ČSD?

V roce 1978 do tehdejšího Lokomotivního depa Praha střed.

Jak se vyvíjela Vaše profesní kariéra?

LD Praha střed jsem zůstal věrný, byť to v průběhu let měnilo svůj název (TGM, nyní DKV Praha, provozní pracoviště Praha hl. n.). Za svou kariéru jsem sedlal tyto řady: 110, 111, 121, 122/3, 181, 141, 150/1, 162/3, 362/3, 371, 380, 1216, 451/2, 471.

Jaké bylo první vozidlo, které jste vedl?

V zácviku stroj řady 123, samostatně pak Žehličku řady 111.    

Jaké vlaky jste dopravoval?

Nejprve takzvané přetahy po Praze, potom nákladní a osobní všeho druhu.

Které vozidlo a trať máte nejraději a proč?

Z vozidel jednoznačně Pendolino. Na něm je vše zálohované, takže i při poruše je v naprosté většině případů možné dojet do cílové stanice. Navíc má příjemné ovládání a na stanovišti panuje relativní klid. Z tratí mám nejraději úsek Praha – Františkovy Lázně. Okolí je půvabné a baví mě také členitost tratě.

Jaký je váš nejzajímavější zážitek v kariéře?

Nikdy nezapomenu na své první zákonité zkoušky a hlášky zkušebního komisaře ing. Hály. Ten totiž vždy, když někoho „vyhodil“ od zkoušek, dal nějaké doporučení, aby dotyčný danou věc pochopil. Čekalo to i na mně, byť jsem mu vzdoroval více jak osm hodin a on mně deset minut před koncem zkoušek poslal domů s tím, že si mám pustit rádio. Tak prý pochopím princip hlavního filtru…

Máte nějaké profesní/životní motto?

Přistupovat s pokorou k lidem i k technice.

Berete svou práci jako zaměstnání nebo poslání?

Ideální je, když člověka práce baví a je pro něho i koníčkem. To je můj případ.

Šel byste do této profese znovu?

Vzhledem k podmínkám, které dnes panují a zvyšujícímu se riziku, bych si to hodně rozmýšlel…

Jaký je Váš osobní sen spojený se železnicí?

Mým snem vždy bylo jezdit s Brejlovcem na trati do Železné Rudy.

Je někdo, komu chcete vyslovit profesní poděkování?

Těch osob by bylo více, ale určitě bývalému strojvedoucímu Vaškovi Zadákovi, u kterého jsem začal jezdit jako pomocník strojvedoucího, neboť on se mě zaškolil a zasvětlil do tajů strojvůdcovského řemesla s obdivuhodnou trpělivostí.

Jak bude podle vás vypadat železniční doprava u nás za 50 let?

Netroufám si říci, ale když vidím jak je to dnes u nás se stavbou vysokorychlostních tratí, tak budeme rádi, když bude hotové spojení Drážďany – Praha – Vídeň.